Đà Nẵng nhìn thẳng hạn chế giải quyết kiến nghị của cử tri, công dân

Đà Nẵng nhìn thẳng hạn chế giải quyết kiến nghị của cử tri, công dân

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 17/07/2023 | 15:00
0
HĐND Tp.Đà Nẵng đã tiếp nhận 286 đơn kiến nghị tập thể, trong đó 160 liên quan dự án Riverview Complex Đà Nẵng, 126 đơn liên quan Dự án New Đà Nẵng City.

Tiếp nhận 286 đơn kiến nghị tập thể về 2 dự án bất động sản

Ngày 17/7, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch HĐND Tp.Đà Nẵng, đã có báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn, thư tại kỳ họp thứ 12, HĐND Thành phố, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp nhận và xử lý 525 đơn, thư công dân và tổ chức một phiên họp giải trình đơn thư.

Chủ tịch HĐND, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố đã tiếp hơn 100 lượt công dân để tiếp nhận, giải thích và hướng dẫn đơn, thư, trao đổi thông tin với người dân, doanh nghiệp để có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ, từ đó có các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời, đề ra những chủ trương cho Thành phố này. 

Sự kiện - Đà Nẵng nhìn thẳng hạn chế giải quyết kiến nghị của cử tri, công dân

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch HĐND Tp.Đà Nẵng.

Ngay từ đầu năm, Thường trực và các Ban HĐND thành phố đã ban hành chương trình và kế hoạch giám sát, trong đó, xác định việc giám sát, đôn đốc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri; giải quyết đơn, thư công dân là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai thực hiện thường xuyên.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực và các Ban HĐND thành phố đã tiếp hơn 100 lượt công dân; tổ chức hơn 170 cuộc giám sát, kiểm tra thực tế để giải quyết kiến nghị cử tri; đơn, thư công dân.

Đồng thời, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo các Ban HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổ chức làm việc với các địa phương; tham mưu các văn bản đôn đốc, tổ chức tiếp công dân, chuẩn bị phiên họp giải trình việc giải quyết các đơn thư phức tạp, kéo dài. 

Đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố rà soát, tổng hợp; tham mưu Thường trực HĐND thành phố chuyển các ý kiến, kiến nghị đến UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng thời, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo các Ban HĐND thành phố, Tổ đại biểu HĐND thành phố thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc giải quyết, thông qua các hoạt động như giám sát báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; giám sát chuyên đề tại một số cơ quan.

Sự kiện - Đà Nẵng nhìn thẳng hạn chế giải quyết kiến nghị của cử tri, công dân (Hình 2).

Dự án New Đà Nẵng City do Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư. 

Đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị tiếp nhận 286 đơn kiến nghị tập thể.

Trong đó, 160 đơn kiến nghị của tập thể và cá nhân của các hộ dân tại Chung cư thuộc dự án Riverview Complex Đà Nẵng, địa chỉ số 341 đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà; 126 đơn của người dân mua đất tại Dự án New Đà Nẵng City do Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ Đầu tư

Nhiều vướng mắc, thiếu sót giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Bà Thi cũng nhận định, bên cạnh kết quả đạt được, việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn một số hạn chế.

Việc trả lời đối với một số kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 vẫn chưa đi vào trọng tâm, chưa rõ thời gian, lộ trình giải quyết, chưa bám sát với ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Một số vấn đề cử tri đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Công tác phối hợp của một số ban ngành còn chậm, nhất là những kiến nghị liên đến nhiều cơ quan, địa phương; vẫn còn tình trạng chưa sâu sát trong kiểm tra, theo dõi kết quả, tiến độ giải quyết và trả lời nên cử tri chưa đồng thuận, tiếp tục kiến nghị.

Việc rà soát, đề ra phương án giải quyết đối với các kiến nghị còn tồn đọng, đang nghiên cứu chưa được cụ thể, có tính khả thi. Công tác phối hợp của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố với Thường trực HĐND Thành phố này trong giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri đôi lúc chưa kịp thời.

Vai trò của một số đại biểu HĐND Tp.Đà Nẵng trong tiếp nhận, xử lý đơn thư chưa thể hiện rõ và chưa hiệu quả.

Tại buổi tiếp xúc, một số nội dung cử tri kiến nghị đã được UBND Tp.Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu, giải quyết, trả lời nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, nội dung trả lời chưa trọng tâm. Thành phần tham gia tiếp xúc cử tri của các sở, ngành tại một số điểm tiếp xúc không đầy đủ, không có đại diện trả lời ý kiến của cử tri.

Sự kiện - Đà Nẵng nhìn thẳng hạn chế giải quyết kiến nghị của cử tri, công dân (Hình 3).

Cử tri tại quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng nêu ý kiến trong một lần tiếp xúc cử tri. 

Công tác tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các địa phương chuyển vị Thường trực HĐND thành phố có một số nội dung ghi nhận chưa đúng, chưa rõ với ý kiến phản ánh của người dân, gây khó khăn trong việc tiếp thu, giải quyết và trả lời cho cử tri. 

Công tác phối hợp tham mưu giải quyết đơn, thư công dân thời gian qua ở một số vụ việc còn chưa chặt chẽ, chưa chủ động rà soát, đeo bám đến cùng để tháo gỡ hoặc kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những vướng mắc, dẫn đến chậm giải quyết.

Việc thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên giải trình, phiên tiếp công dân còn chậm, phải đôn đốc nhiều lần, nhất là đối với những đơn, thư phức tạp, kéo dài.

Một số trường hợp đơn, thư đã được giải quyết nhưng chậm trả lời hoặc thông báo kết quả cho công dân, dẫn đến gửi đơn, thư vượt cấp.

Việc phản hồi kết quả xử lý về Thường trực HĐND Tp.Đà Nẵng và trả lời kiến nghị công dân của một số đơn vị chưa đúng thẩm quyền theo quy định và theo yêu cầu của Thường trực HĐND Thành phố này. 

Nguyên nhân những vấn đề trên là do quá trình tham mưu giải quyết và trả lời đối với một số kiến nghị cử tri của một số cơ quan thời gian qua chưa kịp thời, công tác phối hợp chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh thuộc những vấn đề lớn, liên quan đến cơ chế, chính sách, sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực nên việc giải quyết đòi hỏi phải có thời gian mới có thể trả lời đầy đủ, thấu đáo mặc dù những nguyện vọng đó của cử tri hoàn toàn chính đáng.

Mặt khác, kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong khi đó, việc xem xét, giải quyết, trả lời chỉ được thực hiện trong một thời gian ngắn, giữa 2 kỳ họp HĐND nên chất lượng giải quyết, trả lời còn những hạn chế nhất định, nhất là đối với những cơ quan nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri còn hạn chế, nên vẫn còn phổ biến tình trạng cùng một kiến nghị đã được trả lời, giải quyết nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị.

Bên cạnh đó, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc tham mưu UBND Thành phố này trong việc nghiên cứu giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. 

Trong công tác giải quyết đơn, thư, do một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật còn bất cập, chưa đồng bộ, trong đó chủ yếu là các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở... nên phát sinh các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với lĩnh vực này trong thời gian qua, việc giải quyết còn gặp nhiều vướng mắc.

Số lượng, chất lượng nhân lực trong tham mưu tiếp nhận, xử lý đơn chưa đạt yêu cầu và khó khăn trong tiếp nhận, bố trí do chỉ tiêu biên chế và yêu cầu tinh giản biên chế, trong khi khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, áp lực ngày càng lớn nên việc tham mưu giải quyết đơn, tiếp công dân còn chậm trễ.

Một số công dân mặc dù đơn, thư đã được xem xét, giải quyết, trả lời theo đúng quy định của pháp luật, nhưng vẫn cố  tình gửi nhiều nơi gây phức tạp tình hình và kéo dài vụ việc.

Bà Thi nhấn mạnh, bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương, đơn vị chưa thật sự tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác báo cáo, đề xuất xử lý những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chưa chủ động, thường xuyên, dẫn đến chậm xử lý, phải đôn đốc nhiều lần, nhất là đối với những vụ việc kéo dài, phức tạp. 

Trải nghiệm xe Jeep trên đa địa hình tại miền Trung nắng gió

Chủ nhật, 16/07/2023 | 07:54
Những mẫu xe địa hình đến từ thương hiệu Jeep vừa chinh phục những cung đường đầy hấp dẫn của miền Trung.

Đề xuất 673 tỷ đồng cải tạo công viên lớn nhất Đà Nẵng

Thứ 7, 15/07/2023 | 21:45
Nâng cấp, cải tạo Công viên 29 tháng 3 là cần thiết để nâng cấp hạ tầng, kiến trúc cảnh quan tại công viên, tạo điểm nhấn xanh của Trung tâm thành phố.

Hậu vệ SHB Đà Nẵng nhập viện khẩn cấp sau va chạm mạnh

Thứ 7, 15/07/2023 | 20:49
Trong trận cầu giữ Đà Nẵng và Bình Dương, hậu vệ Nguyễn Công Nhật đã phải rời sân bằng xe cứu thương sau va chạm mạnh với thủ thành Trần Minh Toàn
Cùng tác giả

Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 gây bất ngờ với công nợ giảm mạnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:00
Doanh nghiệp này có nhiệm vụ trọng tâm là quản lý vận hành nhà máy thủy điện Đăk Pône và Đa Krông 1.

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: 8.440 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:34
Trong 2 năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại.

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.
     
Nổi bật trong ngày

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nghệ An: 8.440 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:34
Trong 2 năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại.