Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX: Đột phá trong nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX: Đột phá trong nhiệm kỳ mới

Bùi Thị Ngân
Thứ 5, 15/10/2020 | 10:34
0
Sáng 15/10, đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Đến dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Đồng chí Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương...

Đại hội đã triệu tập 347 đại biểu chính thức bảo đảm đủ tư cách theo đúng quy định của Đảng; trong đó có 296 đại biểu được bầu từ 17 đảng bộ và 51 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đại diện cho gần 99 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh dự Đại hội. Có 2 đại biểu chính thức vắng mặt vì lý do sức khỏe, đại hội đã triệu tập 2 đại biểu dự khuyết thay thế, bảo đảm đúng nguyên tắc và Điều lệ Đảng.

Tin nhanh - Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX: Đột phá trong nhiệm kỳ mới

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội và ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (từ phải qua trái).

Thành tựu nổi bật

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh. Đại hội có nhiệm vụ xem xét, nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; khẳng định những thành tựu, kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, thảo luận, thống nhất chủ đề, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 5 năm và 10 năm tới.

Tại phần xin trình bày báo cáo của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, trình đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Nhờ phát huy cao dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã giành được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng. Thu nhập tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 45,8%, dịch vụ 41,3%, nông nghiệp còn 12,9%. Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực của nền kinh tế. Giá trị sản xuất tăng từ 70 triệu đồng lên 90 triệu đồng trên ha. Xây dựng nông thôn mới đạt thành tựu nổi bật, dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 90% số xã và 06 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Dịch vụ, thương mại, du lịch từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế...

Tin nhanh - Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX: Đột phá trong nhiệm kỳ mới (Hình 2).

Toàn cảnh đại hội

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh covid-19. Khu Kinh tế Vũng Áng đóng góp lớn cho xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và thu ngân sách. Cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo. Chú trọng kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. TP.Hà Tĩnh đạt chuẩn đô thị loại 2; thị xã Kỳ Anh đạt chuẩn đô thị loại 3. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Điểm nổi bật của Hà Tĩnh chính là thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ xã đạt chuẩn gấp gần 2 lần so với kế hoạch đề ra; gấp 1,5 lần bình quân cả nước; đặc biệt tiêu chí 20 “Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu” được Trung ương đánh giá cao. Hà Tĩnh cũng vinh dự được Trung ương lựa chọn là địa phương thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025...

Kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua tạo nền tảng, cơ sở, nguồn lực, điều kiện, động lực vững chắc để phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Tin nhanh - Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX: Đột phá trong nhiệm kỳ mới (Hình 3).

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đọc báo cáo chính trị nhiệm kỳ vừa qua tại Đại hội.

Sự cố môi trường biển ảnh hưởng phát triển kinh tế, xã hội, an ninh suốt nhiệm kỳ

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị cũng thẳng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên một số mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua. Việc nắm tình hình, diễn biến và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và xử lý một số vụ việc phát sinh từ cơ sở có thời điểm chưa kịp thời. Thực hiện các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên. Đổi mới phương thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên có nơi thiếu thực chất.

Nghị quyết ban hành nhiều nhưng khâu tổ chức thực hiện chưa đồng bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và xử lý các vụ việc về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được chú trọng nhưng hiệu quả còn hạn chế. Một số chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra không đạt. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, phát triển thiếu bền vững, chuyển dịch cơ cấu chưa vững chắc; nguồn thu ngân sách so với kế hoạch còn đạt thấp. Môi trường đầu tư chưa thuận lợi.

Tin nhanh - Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX: Đột phá trong nhiệm kỳ mới (Hình 4).

Đại hội có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Tăng trưởng công nghiệp chủ yếu dựa vào sản xuất thép. Khu Kinh tế Vũng Áng chưa thu hút được nhiều dự án công nghiệp hỗ trợ. Tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp chưa cao; tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển. Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê gây nhiều hệ lụy. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa gắn với kinh tế nông thôn. Phong trào xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, thu nhập bình quân đầu người và đời sống của người dân nông thôn nhìn chung còn thấp…

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên được xác định có cả khách quan lẫn chủ quan. Cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có nơi, có lúc thiếu kịp thời. Đề ra một số chỉ tiêu của Nghị quyết XVIII chưa sát thực tiễn, chưa lường hết được những phát sinh. Mặt khác, trong tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ còn thiếu quyết tâm, có việc có biểu hiện né tránh, ngại va chạm, thiếu đột phá. Đặc biệt, do chưa kiểm tra, giám sát thường xuyên các dự án lớn nên đã để dự án Fomorsa xảy ra sự cố môi trường biển nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh trật tự suốt cả nhiệm kỳ.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế để đúc rút kinh nghiệm và những thành quả sau 30 năm tái lập tỉnh đã tạo nền tảng, niềm tin và động lực vững chắc cho Hà Tĩnh phát triển trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. 

1200 ngôi nhà tình nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Thứ 4, 14/10/2020 | 18:29
Hơn 1.200 ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách mang ý nghĩa nhân văn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Thống nhất 444 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ  TP.HCM lần thứ XI

Thứ 4, 14/10/2020 | 20:27
Sau phiên họp trù bị vào sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 thống nhất công tác nhân sự đối với danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký.

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Đồng Nai khoá XI

Thứ 4, 14/10/2020 | 17:06
Đại hội lần này có 348 đại biểu chính thức tham dự để bầu ra những người tài, phục vụ công cuộc phát triển của tỉnh Đồng Nai.
Cùng tác giả

Sạt lở trên QL8A, đường lên Cửa khẩu Cầu Treo tiếp tục bị tê liệt

Thứ 2, 26/02/2024 | 11:33
Một lượng đất đá lớn sạt lở trên tuyến QL8A, đoạn eo Cô gái (tại Km 82+300) đã khiến cho giao thông tại đây ách tắc.

1.500 tân binh Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ

Thứ 2, 26/02/2024 | 11:04
Năm nay, Hà Tĩnh có 1.250 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 250 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Bắt nam thanh niên truy sát mẹ con người yêu cũ rồi đốt nhà

Thứ 2, 26/02/2024 | 07:38
Bùi Hoài Nam được xác định đã dùng hung khí truy sát 2 mẹ con người yêu cũ rồi châm lửa đốt nhà.

Bắt kẻ giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 5, 22/02/2024 | 11:33
Giả danh là nhân viên hội sở một ngân hàng, Trang đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của chị T.

Nuôi Hươu sao giữa lòng thành phố

Thứ 4, 21/02/2024 | 20:31
Hươu sao không chỉ được nuôi tại các huyện miền núi mà nay nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, loại vật nuôi này còn được đưa xuống thành phố.
Cùng chuyên mục

Phú Yên chủ động "hút" đầu tư sau quy hoạch chiến lược

Chủ nhật, 03/03/2024 | 17:22
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh như trên tại lễ công bố quy hoạch tỉnh.

Hơn 2.200 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Thuận

Chủ nhật, 03/03/2024 | 16:20
Ngày 3/3, ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVI năm học 2023-2024. PV Người Đưa Tin ghi nhận tại buổi lễ.

Đưa Phú Yên thành trung tâm kinh tế biển vùng Duyên hải Trung bộ

Chủ nhật, 03/03/2024 | 12:20
Sáng 3/3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội: Truy trách nhiệm vụ chung cư mini 8 tầng phải “chống nạng”

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:38
UBND Tp.Hà Nội yêu cầu quận Thanh Xuân xác định rõ nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tòa chung cư mini phải "chống nạng".

23 năm Đời sống và Pháp luật qua lăng kính của độc giả trung thành

Thứ 7, 02/03/2024 | 07:00
Những độc giả trung thành của Tạp chí Đời sống và Pháp luật bày tỏ ấn tượng từ nội dung, hình thức trình bày của tờ báo.
     
Nổi bật trong ngày

Đưa Phú Yên thành trung tâm kinh tế biển vùng Duyên hải Trung bộ

Chủ nhật, 03/03/2024 | 12:20
Sáng 3/3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hơn 2.200 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Thuận

Chủ nhật, 03/03/2024 | 16:20
Ngày 3/3, ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVI năm học 2023-2024. PV Người Đưa Tin ghi nhận tại buổi lễ.

Phú Yên chủ động "hút" đầu tư sau quy hoạch chiến lược

Chủ nhật, 03/03/2024 | 17:22
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh như trên tại lễ công bố quy hoạch tỉnh.

23 năm Đời sống và Pháp luật qua lăng kính của độc giả trung thành

Thứ 7, 02/03/2024 | 07:00
Những độc giả trung thành của Tạp chí Đời sống và Pháp luật bày tỏ ấn tượng từ nội dung, hình thức trình bày của tờ báo.

Hà Nội: Truy trách nhiệm vụ chung cư mini 8 tầng phải “chống nạng”

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:38
UBND Tp.Hà Nội yêu cầu quận Thanh Xuân xác định rõ nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tòa chung cư mini phải "chống nạng".