Đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc giai đoạn này có hợp lý không?

Đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc giai đoạn này có hợp lý không?

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 20/05/2022 | 06:30
UBTVQH thống nhất sự cần thiết phải đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc, tuy nhiên đề nghị làm rõ một số vấn đề.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1)- Đây là nội dung đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 11 vừa qua.

Kết luận nêu rõ, UBTVQH thống nhất sự cần thiết phải đầu tư các dự án này, việc đầu tư 3 Dự án phù hợp với chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu phát triển.

Tuy nhiên, qua thảo luận cho thấy còn rất nhiều vấn đề, nội dung cần bổ sung hoặc làm rõ, đặc biệt 3 dự án sử dụng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021, vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chưa phân bổ chi tiết, nhưng các nguồn vốn này Chính phủ chưa trình UBTVQH cho ý kiến hoặc quyết định phương án phân bổ để có căn cứ và xác định tính hợp lý khi bố trí vốn cho 3 dự án trong tổng thể phân bổ của các nguồn vốn.

Tiêu điểm - Đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc giai đoạn này có hợp lý không?

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) tại phiên họp thứ 11.

Vì vậy, để đủ điều kiện trình Quốc hội, đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của UBTVQH, ý kiến cơ quan thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, tờ trình các dự án này và lưu ý làm rõ một số vấn đề:

Khẩn trương báo cáo UBTVQH cho ý kiến hoặc quyết định phương án tổng thể phân bổ vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chưa phân bổ vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 để có căn cứ bố trí vốn cho 3 dự án này.

Rà soát, thuyết minh rõ sơ bộ tổng mức đầu tư, cơ cấu tổng mức đầu tư; thuyết minh cụ thể căn cứ phân chia các dự án thành phần; tính toán chi tiết nội dung chi của vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương; đối với vốn ngân sách địa phương phải có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về tổng nguồn vốn tham gia; tiến độ giải ngân; việc tăng vốn địa phương trong trường hợp tăng tổng mức đầu tư và phải phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương; Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về cam kết về vốn của các địa phương; làm rõ căn cứ, cơ chế phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các dự án thành phần của 3 dự án. Không tính toán số tiết kiệm do cơ chế chỉ định thầu (xây lắp) để làm giảm tổng mức đầu tư.

Làm rõ việc đầu tư của 3 dự án trong giai đoạn này có hợp lý không; sự phù hợp của 3 dự án với các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, địa phương, các chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất; rà soát, thuyết minh tiến độ đầu tư 3 dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 – 2030; đánh giá kỹ các yếu tố tác động đến tiến độ triển khai các dự án để tính toán, thuyết minh, làm rõ thời gian hoàn thành, bảo đảm tính khả thi (cần tính toán giãn tiến độ thực hiện sang cả giai đoạn sau năm 2025 để đảm bảo khả thi về phần vốn và tổ chức thực hiện).

Diện tích đất phải thu hồi cho 3 Dự án lớn, số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều, liên quan đến nhiều địa phương nên đề nghị báo cáo rõ phương án, giải pháp để bảo đảm việc thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, tái định cư công khai minh bạch, đúng quy định, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án.

Theo UBTVQH cần làm rõ lý do, mức độ an toàn giao thông khi mặt đường là 17m, mặt cầu 17,5m (không có 2 làn dừng xe khẩn cấp) chưa phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5729 : 2012); nghiên cứu, rà soát vận tốc thiết kế, các nút giao trên toàn tuyến, hướng tuyến, cầu vượt, đường gom, hầm chui dân sinh, phương án trắc dọc... để đảm bảo hiệu quả khai thác, tối ưu tổng mức đầu tư làm căn cứ thuyết minh với Quốc hội.

UBTV QH cho rằng, cần cân nhắc và thuyết minh rõ căn cứ, lý do để đầu tư toàn bộ dự án bằng vốn đầu tư công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu bằng hình thức đầu tư công,. Đồng thời, Chính phủ cân nhắc có giải pháp hiệu quả để thu hút vốn đầu tư xã hội, thực hiện các dự án PPP, thực hiện chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra là “lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt huy động các nguồn đầu tư ngoài nhà nước”, “giảm tỷ trọng vốn đầu tư công trong tổng số vốn đầu tư toàn xã hội, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước”, “đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc”.

Làm rõ phương án thu phí và phân chia nguồn thu phí của 3 Dự án; thuyết minh rõ giải pháp để xử lý khó khăn, vướng mắc hiện nay đã bộc lộ khi thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam và các dự án trọng điểm khác là thiếu nguyên vật liệu, bãi đổ thải, thiếu một số điều kiện đảm bảo để hoàn thành dự án chất lượng, đúng tiến độ.

Báo cáo rõ tác động của việc đầu tư các dự án cao tốc đến các đường BOT hiện hữu và giải pháp để hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh, trật tự.

Thêm một vấn đề được UBTVQH lưu ý là tỉ trọng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế trong tổng nguồn vốn rất thấp, vì vậy cần rà soát lại các cơ chế, chính sách đặc thù;báocáo, phân tích để làm rõ hơn việc đáp ứng các tiêu chí áp dụng cơ chế, chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đề nghị Quốc hội những cơ chế cấp bách, thực sự cần thiết, không dàn trải chính sách đặc thù làm phá vỡ tính thống nhất của hệ thống pháp luật và cũng chỉ áp dụng trong thời hạn 2 năm 2022-2023 (nếu có).

Đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá năng lực của các địa phương tham gia đầu tư 3 dự án; lưu ý phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan, các địa phương tại từng bước thực hiện dự án; có giải pháp để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý khi thực hiện các dự án và khi đưa vào khai thác, vận hành; đề nghị Hội đồng nhân dân các địa phương có Nghị quyết cam kết tổng mức vốn bố trí cho các dự án nằm trong khuôn khổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương, tiến độ bố trí vốn, phân kỳ theo từng năm và bố trí đủ vốn cho phần tăng thêm so với tổng mức đầu tư (nếu có) để bảo đảm nguồn vốn thực hiện.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thứ 4, 18/05/2022 | 17:11
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đối với ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HoSe.

Đầu tư các dự án đường bộ cao tốc: Làm rõ khả năng cân đối vốn

Thứ 6, 13/05/2022 | 21:24
Về chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan phối hợp với cơ quan thẩm tra để tiếp tục chỉnh lý...

14 nội dung quan trọng được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thứ 11

Thứ 4, 11/05/2022 | 10:52
Sáng ngày 11/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.
Cùng tác giả

Bộ Y tế gửi thư đàm phán giá 62 thuốc gốc, biệt dược

Thứ 5, 30/06/2022 | 18:16
Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) đã tổ chức mở Hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu cung cấp thuốc giai đoạn 2022-2023.

Thuốc giảm đau, hạ sốt Ophazidon bị làm giả

Thứ 5, 30/06/2022 | 17:39
Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị thông tin tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm Ophazidon giả.

3.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc sắp được gia hạn số đăng ký

Thứ 5, 30/06/2022 | 12:03
Cùng với đợt gia hạn đầu tháng 6, sẽ có khoảng gần 10.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, sinh phẩm y tế, vắc-xin được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế gia hạn.

Thiếu thuốc, vật tư y tế: Nguyên nhân thực sự do đâu?

Thứ 4, 29/06/2022 | 21:56
28 địa phương, 12 bệnh viện tuyến Trung ương báo cáo có tình trạng thiếu thuốc, trong đó có thuốc kháng sinh dùng để điều trị bệnh nhân nặng, thuốc sốt xuất huyết…

Khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Thứ 4, 29/06/2022 | 21:43
Khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương; chỉ đạo các tỉnh, cơ sở y tế tổ chức đấu thầu thuốc theo đúng quy định…
Cùng chuyên mục

Đưa quan hệ Việt Nam-Philippines ngày càng đi vào chiều sâu

Thứ 5, 30/06/2022 | 22:43
Sáng ngày 30/6/2022, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Ngài Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Tổng thống Philippines nhiệm kỳ 2022 - 2028, được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Manila, Philippines.

Lý do Bộ Y tế dừng công bố ca mắc Covid-19 mới tại các tỉnh, thành

Thứ 5, 30/06/2022 | 12:29
Bộ Y tế cho biết, bản tin dịch về dịch Covid-19 sẽ được rút gọn, không cập nhật chi tiết ca nhiễm mới hàng ngày tại các tỉnh, thành.

Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Thứ 5, 30/06/2022 | 12:00
Với tư cách là ứng cử viên cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam tiếp tục ưu tiên các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và sẵn sàng hợp tác với các nước.

Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Thứ 5, 30/06/2022 | 10:43
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ, giúp đỡ các công dân gặp nạn trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba.

Khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế

Thứ 4, 29/06/2022 | 21:43
Khẩn trương tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương; chỉ đạo các tỉnh, cơ sở y tế tổ chức đấu thầu thuốc theo đúng quy định…
     
Nổi bật trong ngày

Lý do Bộ Y tế dừng công bố ca mắc Covid-19 mới tại các tỉnh, thành

Thứ 5, 30/06/2022 | 12:29
Bộ Y tế cho biết, bản tin dịch về dịch Covid-19 sẽ được rút gọn, không cập nhật chi tiết ca nhiễm mới hàng ngày tại các tỉnh, thành.

Đưa quan hệ Việt Nam-Philippines ngày càng đi vào chiều sâu

Thứ 5, 30/06/2022 | 22:43
Sáng ngày 30/6/2022, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ tuyên thệ nhậm chức của Ngài Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Tổng thống Philippines nhiệm kỳ 2022 - 2028, được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Manila, Philippines.

Việt Nam đề nghị Jordan hỗ trợ bảo hộ công dân trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba

Thứ 5, 30/06/2022 | 10:43
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Jordan hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ, giúp đỡ các công dân gặp nạn trong vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba.

Việt Nam cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Thứ 5, 30/06/2022 | 12:00
Với tư cách là ứng cử viên cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam tiếp tục ưu tiên các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và sẵn sàng hợp tác với các nước.