Đẩy mạnh đầu tư giúp Đông Nam Bộ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 7, 26/11/2022 | 11:53
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, Nghị quyết 24 xác định đến năm 2030, Đông Nam Bộ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Sáng 26/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư vùng Đông Nam Bộ đã chính thức khai mạc tại Bà Rịa - Vũng Tàu, với chủ đề “Tư duy mới - Đột phá mới - Giá trị mới”.

Công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ tin tưởng rằng, vùng Đông Nam Bộ sẽ phát triển đột phá, khẳng định vị trí, vai trò là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước và người dân được hạnh phúc với một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tp.HCM là cực tăng trưởng vủa vùng Đông Nam Bộ

Theo Bộ trưởng, Nghị quyết 24 xác định đến năm 2030, sẽ đưa Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; là trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực.

Cùng với đó, Đông Nam Bộ cũng sẽ là vùng đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; phát triển nhanh hệ thống đô thị thông minh và hiện đại; cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và khu vực; đầu mối giao thương, hội nhập khu vực và thế giới…

Kinh tế vĩ mô - Đẩy mạnh đầu tư giúp Đông Nam Bộ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị và Xúc tiến đầu tư vùng Đông Nam Bộ (Ảnh: MPI).

Trong đó, Tp.HCM, cực tăng trưởng kinh tế của Vùng, phải trở thành thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo, là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc.

Tp.HCM cũng sẽ được phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á, đóng vai trò là cực tăng trưởng của Vùng; nơi tập trung của các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới.

Trong khi đó, tầm nhìn đến năm 2045, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển, có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại; là trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới; kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ…

Trong Vùng, Tp.HCM là hạt nhân, cực tăng trưởng của Vùng; là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trí thức trẻ đến sinh sống và làm việc; nơi tập trung các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới…

Để thực hiện được các mục tiêu lớn nêu trên, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chương trình hành động của Chính phủ đã cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình cụ thể nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết.

Theo Bộ trưởng, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trở thành động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Kinh tế vĩ mô - Đẩy mạnh đầu tư giúp Đông Nam Bộ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế (Hình 2).

Chính phủ yêu cầu vùng Đông Nam Bộ tập trung xây dựng hạ tầng thiết yếu, trọng điểm trong đó có cao tốc, quốc lộ, tuyến vành đai (Ảnh: Phạm Tùng).

Các giải pháp, chính sách đặt ra cũng để nhằm đưa Đông Nam Bộ đi đầu trong phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, các ngành dịch vụ cao cấp, chất lượng cao.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác, liên kết nội vùng, liên vùng, tạo không gian kinh tế thống nhất, khắc phục các điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh vùng.

“Sẽ thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá, vượt trội, cạnh tranh quốc tế để xây dựng Tp.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh và cho biết, tới đây, sẽ huy động tối đa nguồn lực cho phát triển Vùng, trong đó tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, quan trọng, trọng điểm, có sức lan toả, nhất là phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc, quốc lộ, các tuyến đường vành đai, cảng hàng không, cảng biển, đường sắt trong vùng và kết nối với các vùng khác.

Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; có chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài làm việc trong Vùng.

19 mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội

Về mục tiêu, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chương trình hành động của Chính phủ xác định 19 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội và môi trường phấn đấu đạt đến năm 2030.

Trong đó, có một số chỉ tiêu quan trọng, như: tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 8-8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 380 triệu đồng/năm; tỉ trọng khu vực dịch vụ chiếm 41,7% trong GRDP, khu vực công nghiệp và xây dựng 45,3% (riêng công nghiệp chế biến, chế tạo 33%); tỉ trọng kinh tế số trong GRDP chiếm 30-35%; tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt khoảng 40 - 45%.

Kinh tế vĩ mô - Đẩy mạnh đầu tư giúp Đông Nam Bộ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế (Hình 3).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24 (Ảnh: MPI).

Theo Bộ trưởng, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó bao gồm công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị; phát triển kinh tế vùng nhanh, bền vững tạo bước đột phá, lan tỏa trong phát triển kinh tế vùng, liên vùng.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khác là tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đô thị; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; và tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 35 nhiệm vụ cụ thể và 29 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vùng Đông Nam Bộ để giúp vùng Đông Nam Bộ phát triển bứt phá.

Trong đó, đáng chú ý có các dự án xây dựng đường cao tốc, đường sắt, đường thuỷ có tính kết nối vùng, các dự án nâng cấp các cảng hàng không trong vùng và các dự án trung tâm thông tin, logistics của Vùng.

Bộ trưởng nêu rõ, Chính phủ cũng đã phân công cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện với lộ trình và thời gian thực hiện cụ thể.

Dồn nguồn lực mở ra cơ hội mới cho vùng Đông Nam Bộ

Thứ 2, 21/11/2022 | 16:20
Vùng Đông Nam Bộ - với Tp.HCM là trung tâm kinh tế đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại, nhiều nguồn lực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Tận dụng lợi thế thị trường 100 triệu dân khi phát triển nông sản Tây Nguyên

Chủ nhật, 20/11/2022 | 13:38
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNN, nông nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng, là bệ đỡ giúp ổn định kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh của vùng Tây Nguyên.

Cần 156.000 tỷ đồng để đầu tư đường bộ cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên

Chủ nhật, 20/11/2022 | 11:16
Hệ thống hạ tầng giao thông chưa phát triển là một trong những nguyên nhân khiến vùng Tây Nguyên chưa phát huy được hết tiềm năng trong giai đoạn vừa qua.
Cùng tác giả

Một DN khai thác dầu khí báo lãi quý IV/2022 cao nhất trong 15 quý

Chủ nhật, 05/02/2023 | 10:00
Lãi sau thuế quý cuối năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tăng trưởng 86% lên mức cao nhất kể từ quý II/2019.

Một năm buồn của ngành thép Việt

Chủ nhật, 05/02/2023 | 08:30
Từ những doanh nghiệp đầu ngành như Hòa Phát, Hoa Sen,... đến những doanh nghiệp nhỏ hơn, năm 2022 có thể được coi là năm kinh doanh “bết bát” của ngành thép Việt.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam lần đầu báo lỗ

Chủ nhật, 05/02/2023 | 08:00
Vinatex ghi nhận kết quả lao dốc trong quý IV/2022 khi doanh số giảm và các chi phí tăng cao, khiến tập đoàn đầu ngành dệt may lần đầu thua lỗ sau khi cổ phần hoá.

EVNGENCO3 lập kỷ lục doanh thu, lãi hơn 2.300 tỷ đồng năm 2022

Thứ 7, 04/02/2023 | 18:52
Kết thúc năm 2022, EVNGENCO3 ghi nhận doanh thu hơn 47.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng đạt mức 2.300 tỷ đồng – lần lượt vượt 4% và 29% kế hoạch năm.

Đại gia xăng dầu miền tây lỗ nặng, gần nửa tài sản là hàng tồn kho

Thứ 7, 04/02/2023 | 18:51
Là doanh nghiệp xăng dầu đầu mối có hơn 550 đại lý ở Tây Nam Bộ, Dầu khí Nam Sông Hậu vừa báo lỗ lần đầu tiên từ khi lên sàn chứng khoán.
Cùng chuyên mục

Đề xuất tăng khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Thứ 6, 03/02/2023 | 16:12
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường, trong đó đề nghị điều chỉnh tăng mức thuế tối đa trong khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Ngành thép nỗ lực tìm điểm sáng trong năm 2023

Thứ 6, 03/02/2023 | 11:00
Theo các chuyên gia ngành thép,các giải pháp mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án xâydựng, giao thông… có thể giúp thị trường thép nhìn thấy những"điểm sáng" trong năm 2023.

Năm 2023 Đồng Nai phấn đấu tăng GRDP từ 7,5-8,5%

Thứ 6, 03/02/2023 | 07:00
Năm 2023 Đồng Nai dự kiến hoàn thành vượt 31 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. GRDP tăng từ 7,5-8,5% so với năm 2022.

Sắp có hướng dẫn mới về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Thứ 5, 02/02/2023 | 19:36
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, dự kiến tuần sau sẽ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65 quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ.

Việc điều chỉnh giá điện sẽ tính toán kỹ đến tác động lạm phát

Thứ 5, 02/02/2023 | 19:35
Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2022, EVN sẽ ước kết quả sản xuất kết quả kinh doanh điện năm 2023 để từ đó, có tính toán giá bán điện bình quân phù hợp.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 5/2: Tăng hay giảm trong tuần tới?

Chủ nhật, 05/02/2023 | 10:04
Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng sẽ hồi phục nhanh chóng những ngày tới, theo kết quả khảo sát của Kitco.