Đề xuất cơ chế quản lý tài chính dự án PPP

Đề xuất cơ chế quản lý tài chính dự án PPP

Thứ 5, 18/03/2021 | 15:13
Mới đây, bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nội dung dự thảo Nghị định được bộ Tài chính xây dựng trên cơ sở kế thừa tại các nội dung quy định tại các Thông tư của bộ Tài chính về cơ chế tài chính dự án đầu tư theo hình thức PPP đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và thực tiễn quản lý tài chính dự án PPP trong thời gian vừa qua.

Theo đó, Nghị định bao gồm một số nội dung chính như: Quy định về hướng dẫn lập phương án tài chính của dự án PPP; Huy động, quản lý, thanh toán, sử dụng các vốn thực hiện dự án PPP; Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Chia sẻ phần doanh thu tăng, giảm.

Phương án tài chính của dự án PPP

Dự thảo Nghị định đã quy định các nguyên tắc xây dựng phương án tài chính, nội dung cơ bản của phương án tài chính, các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả tài chính của dự án.

Theo đó, dòng tiền tính toán trong phương án tài chính của dự án PPP được quy định là dòng tiền sau thuế được chiết khấu theo tỷ suất chiết khấu bình quân gia quyền của lãi suất các nguồn vốn dự án huy động và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Quy định mới này nhằm giải quyết các vướng mắc trong xác định nghĩa vụ về thuế và dòng tiền để tính toán các chỉ tiêu tài chính của các dự án BOT trong thời gian qua.

Phương án tài chính của dự án bao gồm 8 nội dung: Tổng mức đầu tư dự án; các nguồn vốn thực hiện dự án; đề xuất ưu đãi, bảo đảm nếu có; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; dự kiến các khoản chi phí trong giai đoạn vận hành; phương án thu hồi vốn đầu tư, lợi nhuận của nhà đầu tư; các khoản nộp ngân sách nhà nước nếu có đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng O&M; các chỉ tiêu phân tích, đánh giá tính khả thi tài chính của dự án.

Các quy định nêu trên là cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Huy động, quản lý, thanh toán, sử dụng các vốn thực hiện dự án PPP

Một trong những nội dung mới của dự thảo Nghị định là quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của Luật PPP. Trong đó, điều kiện phát hành, đối tượng phát hành, phương án phát hành, chế độ công bố thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nghĩa vụ của các bên liên quan đối với nhà đầu tư trái phiếu khi hợp đồng PPP chấm dứt trước thời hạn đã được quy định cụ thể tại dự thảo Nghị định.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định đã quy định về căn cứ xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đảm bảo khi tham gia thực hiện dự án PPP bao gồm: Báo cáo tài chính của nhà đầu tư đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức đã được thành lập từ 1 năm trở lên, mới thành lập trong năm; báo cáo về sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng vốn nhà nước; trình tự, thủ tục, thẩm quyền và phương thức xác định giá trị tài sản công tham gia dự án PPP; nguồn vốn và nguyên tắc bố trí nguồn vốn nhà nước (vốn đầu tư công, vốn chi thường xuyên và các nguồn thu hợp pháp) để thanh toán cho doanh nghiệp dự án cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh toán vốn Nhà nước trong dự án PPP đã được quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định.

Hồ sơ thanh toán nguồn vốn nhà nước trong dự án PPP đã đơn giản hơn so với các quy định trước đây; nâng cao trách nhiệm và tính chủ động cho các đơn vị được giao quản lý phần vốn nhà nước trong dự án PPP.

Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng

Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng tại dự thảo Nghị định được xây dựng nguyên tắc giá trị quyết toán vốn công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án và doanh nghiệp dự án PPP căn cứ quy định tại hợp đồng dự án. Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về thời gian, trình tự, thủ tục doanh nghiệp dự án lập hồ sơ quyết toán để gửi cơ quan ký kết hợp đồng dự án xem xét, chấp thuận.

Quy định mới cho phép doanh nghiệp dự án có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn nếu thực hiện dự án hiệu quả hơn so với phương án tài chính quy định tại hợp đồng dự án. Ngược lại, lợi nhuận của doanh nghiệp dự án cũng có thể bị giảm nếu doanh nghiệp dự án không quản lý dự án hiệu quả như dự kiến ban đầu.

Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã cho phép áp dụng cơ chế chia sẻ phần doanh thu tăng, giảm so với phương án tài chính theo nguyên tắc khi doanh thu thực tế cao hơn 125% doanh thu trong phương án tài chính, doanh nghiệp dự án chia sẻ nhà nước 50% số chênh lệch tăng vượt quá mức 125% này; khi doanh thu thực tế thấp hơn 75% mức doanh thu trong phương án tài chính, Nhà nước chia sẻ 50% phần chênh lệch giữa mức 75% này và doanh thu thực tế.

Điều kiện dự án được áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu đã được quy định cụ thể tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể cách thức hạch toán phần doanh thu chia sẻ giữa các bên đối với doanh nghiệp dự án PPP, ngân sách nhà nước.

Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục doanh nghiệp dự án nộp phần chia sẻ doanh thu tăng với nhà nước; trình tự, thủ tục nhà nước bố trí nguồn dự phòng ngân sách để chi trả phần doanh thu giảm cho doanh nghiệp dự án PPP.

H.M

ĐBQH: "Một số công trình PPP thiếu minh bạch, tạo cơ hội cho tham nhũng"

Thứ 3, 19/11/2019 | 16:23
Bàn về dự án luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Quốc hội, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cho rằng, nhiều đại biểu cho rằng, thực tiễn triển khai một số công trình PPP vừa qua vừa thiếu minh bạch, thất thoát tài sản, tạo cơ hội cho tham nhũng và kết cục là nhiều cán bộ lãnh đạo vướng vào vòng lao lý.

WEF-ASEAN tại Việt Nam: Mở rộng hợp tác PPP nông nghiệp

Thứ 6, 07/09/2018 | 15:04
Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với WEF củng cố và mở rộng thêm các nhóm công tác PPP ngành hàng ra các mặt hàng khác; thu hút thêm sự tham gia của các tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Nike giảm 12,8%, Phố Wall trải qua tháng tồi tệ nhất từ tháng 3/2020

Thứ 7, 01/10/2022 | 07:42
Tháng 9 khép lại với một phiên giao dịch nhiều biến động ở Phố Wall khi thước đo lạm phát của Fed cho thấy tình hình tệ hơn dự kiến.

Phố Wall tiếp tục bán tháo, S&P xuống mức thấp nhất kể từ cuối 2020

Thứ 6, 30/09/2022 | 07:47
Cổ phiếu Phố Wall tiếp tục bán tháo trên diện rộng hôm 29/9 do nhà đầu tư lo lắng về khả năng suy thoái và lợi suất trái phiếu tăng, gây áp lực lên thị trường.

Bịt “lỗ hổng” chống thất thu thuế thương mại điện tử

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:59
GS.TS Hoàng Văn Cường cho rằng, công tác thu thuế thương mại điện tử xuyên quốc gia hiện nay vẫn còn nhiều lúng túng vì chưa có nền tảng pháp lý đầy đủ.

Phố Wall phục hồi ngoạn mục, Dow Jones tăng hơn 500 điểm

Thứ 5, 29/09/2022 | 07:34
Chứng khoán Phố Wall phục hồi từ mức thấp nhất năm 2022 sau phiên giao dịch ngày 28/9 theo sau sự can thiệp vào thị trường trái phiếu của Ngân hàng Trung ương Anh.

Dow Jones giảm hơn 100 điểm, Phố Wall vẫn chìm trong bế tắc

Thứ 4, 28/09/2022 | 07:37
Chứng khoán Phố Wall kết thúc trái chiều hôm 28/9 sau một ngày giao dịch nhiều biến động do các nhà đầu tư vẫn lo lắng về một cuộc suy thoái có thể xảy ra.
     
Nổi bật trong ngày

Nike giảm 12,8%, Phố Wall trải qua tháng tồi tệ nhất từ tháng 3/2020

Thứ 7, 01/10/2022 | 07:42
Tháng 9 khép lại với một phiên giao dịch nhiều biến động ở Phố Wall khi thước đo lạm phát của Fed cho thấy tình hình tệ hơn dự kiến.