Đề xuất sửa đổi phạm vi miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Đề xuất sửa đổi phạm vi miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

Thứ 3, 24/10/2023 | 17:09
0
Theo Bộ Công Thương, một số vấn đề cần sửa đổi trong quy định về việc quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM).

Bộ Công Thương cho biết, trong giai đoạn 2018 – 2020, Bộ Công Thương đã ban hành 02 Thông tư hướng dẫn, cụ thể: Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp PVTM; và Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp PVTM (Thông tư này thay thế cho Thông tư số 06/2018/TT-BCT).

Sau gần bốn năm tổ chức thực thi, Thông tư 37/2019/TT-BCT là văn bản quy phạm pháp luật giúp Cục PVTM và Bộ Công Thương có cơ sở pháp lý rõ ràng trong việc xử lý các hồ sơ đề nghị và việc quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM một cách kịp thời, hợp lý, đúng quy định, bảo đảm hiệu quả của biện pháp trên thực tế.

Tuy nhiên, trong quá trình rà soát nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật PVTM nói chung và Thông tư 37/2019/TT-BCT nói riêng, nhận thấy một số vấn đề cần sửa đổi trong quy định về việc quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM tại Thông tư 37/2019/TT-BCT để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Về phạm vi miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM: Hiện tại, theo quy định tại Điều 10 Thông tư 37/2019/TT-BCT, Bộ Công Thương xem xét việc miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM theo 6 trường hợp, trong đó có trường hợp: "Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước". Thực tế trong thời gian qua đã xảy ra hiện tượng một số doanh nghiệp viện dẫn quy định này để nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ.

Vì vậy, cần loại bỏ quy định xem xét miễn trừ trong trường hợp hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước.

Thông tư 37/2019/TT-BCT đang quy định thành phần hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM thiếu cụ thể, tách bạch để cá nhân, tổ chức đề nghị miễn trừ có thể hiểu rõ nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin trong hồ sơ. Thực tế nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ cho thấy cá nhân tổ chức đề nghị thường nộp thiếu thành phần hồ sơ do hiểu không đúng về danh mục, thành phần hồ sơ.

Thông tư sửa đổi bổ sung đề xuất quy định nhằm làm rõ và chi tiết các đầu mục hồ sơ cần cung cấp, là các tài liệu, hồ sơ bắt buộc, có sẵn của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thủ tục miễn trừ, không làm mất thời gian, phiền hà cho doanh nghiệp, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Về thủ tục kiểm tra sau miễn trừ và chế tài xử lý vi phạm: Thực tiễn công tác kiểm tra sau miễn trừ thời gian qua cho thấy nhiều doanh nghiệp không tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của Thông tư 37/2019/TT-BCT nhưng thủ tục kiểm tra sau miễn trừ và chế tài xử lý vi phạm theo Thông tư này chưa cụ thể và chưa đủ giáo dục và răn đe. Cần bổ sung chế tài tương ứng với việc không tuân thủ/tuân thủ không đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định, sẽ thiết kế các chế tài như: Thu hồi quyết định hưởng miễn trừ, không xem xét cho tiếp tục hưởng miễn trừ trong thời gian cụ thể hoặc cho đến khi biện pháp PVTM đang được áp dụng chấm dứt, yêu cầu cơ quan hải quan truy thu thế đối với một phần/toàn bộ hàng hóa đã được hưởng miễn trừ.

Về thời hạn miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM: Hiện tại, Thông tư 37/2019/TT-BCT đang quy định thời hạn miễn trừ của mỗi hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp PVTM là 18 tháng, Thông tư sửa đổi, bổ sung đề xuất phương án rút ngắn thời hạn này còn 12 tháng. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp được hưởng miễn trừ trong việc hoàn thuế PVTM theo từng năm tài chính, đồng thời cơ quan quản lý và cơ quan hải quan cũng thuận tiện hơn trong việc kiểm soát và xử lý hổ sơ xuất nhập khẩu.

Việc miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM có thời hạn 12 tháng, không giới hạn số lần đề nghị cấp miễn trừ bổ sung trong khi tổng thời hạn miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM không thay đổi.

Từ đó đặt ra yêu cầu làm rõ quy định về thời hạn miễn trừ, trong đó thống nhất khoảng thời gian tối đa cho một lần cấp miễn trừ căn cứ theo hồ sơ đề nghị miễn trừ của doanh nghiệp và không giới hạn số lần cấp miễn trừ bổ sung nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như bảo đảm hiệu quả của biện pháp PVTM trên thực tế.

Việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2019/TT-BCT nhằm mục đích đảm bảo thi hành các quy định tại Nghị định 10 và khắc phục những tồn tại, hạn chế của các quy định hiện hành.

Kế thừa những quy định còn phù hợp, tiên tiến và áp dụng trong thực tiễn có hiệu quả của Thông tư 37/2019/TT-BCT, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Tạo lập khung khổ pháp lý toàn diện, hợp lý, khả thi nhằm đảm bảo cho công tác miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM đúng pháp luật, đạt hiệu quả, chất lượng, góp phần hữu hiệu vào công cuộc đấu tranh phòng, chống, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật PVTM trong bối cảnh thực tiễn.

Cho tới nay, Bộ Công Thương đã tiến hành điều tra tổng cộng 25 vụ việc PVTM, trong đó đã quyết định áp dụng biện pháp PVTM trong 23 vụ việc (bao gồm 14 vụ việc chống bán phá giá - CBPG, 01 vụ việc chống trợ cấp - CTC, 06 vụ việc tự vệ và 02 vụ việc chống lẩn tránh).

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2023, liên quan tới việc cấp miễn trừ áp dụng biện pháp PVTM, Bộ Công Thương đã ban hành tổng cộng 318 Quyết định miễn trừ và 50 Quyết định bổ sung lượng miễn trừ cho các doanh nghiệp nhập khẩu liên quan tới 10 vụ việc phòng vệ thương mại, cụ thể như sau: AD01: Thép không gỉ cán nguội; AD02 (đã chấm dứt áp thuế): Thép mạ kẽm hoặc hợp kim nhôm kẽm; SG05 và AD04: Thép phủ màu; AD07: Màng BOPP; AD08: Thép cán nguội; AD10: Sợi polyester ; AD15: Vật liệu hàn; SG04 và AC01.SG04: Phôi thép, thép dài. Tổng khối lượng miễn trừ đã cấp là 742.112 tấn sản phẩm.

Trong số các vụ việc áp dụng biện pháp PVTM thì vụ việc liên quan tới thép phủ màu (AD04 và SG05) và sản phẩm phôi thép, thép dài (SG04 và AC01.SG04) hiện đang được cấp miễn trừ cho nhiều doanh nghiệp nhất với khối lượng lớn nhất trong các vụ việc. Các sản phẩm được miễn trừ đều là các sản phẩm khác biệt so với hàng hóa bị áp dụng biện pháp tự vệ và biện pháp CBPG (là các sản phẩm phôi thép, thép dài, thép phủ màu sử dụng cho mục đích xây dụng thông thường).

Cho tới nay, Bộ Công Thương đã quyết định miễn trừ cho tổng cộng 91 doanh nghiệp trong các vụ việc nêu trên.

Tuệ Minh

Vì sao không quy định chế độ chính sách với bảo vệ dân phố, dân phòng?

Thứ 6, 20/10/2023 | 10:46
Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo sẽ được trình Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 tới đây.

Hà Nội: Phòng GD&ĐT thông tin về việc nghi ngờ học sinh ngộ độc

Thứ 3, 17/10/2023 | 13:44
Theo đó, để đảm bảo an toàn tất cả các trường học trên địa bàn quận Ba Đình sẽ được phun khử khuẩn vào chiều nay.

Hải Phòng: Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ 2, 16/10/2023 | 12:45
UBND Tp.Hải Phòng giao Sở Công Thương, UBND các quận, huyện chủ trì phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bộ KH&ĐT: Nền kinh tế phục hồi tích cực, dần lấy lại đà tăng trưởng

Thứ 4, 06/12/2023 | 11:24
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế có nhiều dấu hiệu chuyển biến sau 11 tháng nhưng vẫn đối diện thách thức về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.

Có đơn hàng cho năm sau, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phấn khởi

Thứ 3, 05/12/2023 | 20:00
Tận dụng được lợi thế thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam từng bước điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Horasis Bình Dương: Phát triển kinh tế hướng tới cộng đồng thông minh

Thứ 2, 04/12/2023 | 16:02
Nhiều phiên đối thoại được tổ chức tại Horasis châu Á 2023. Đây là cơ hội của nhiều doanh nghiệp, trong đó Bình Dương hướng tới phát triển cộng đồng thông minh.

Bộ trưởng Bộ KHCN: Bình Dương hướng hoạt động công nghệ thành động lực phát triển kinh tế, xã hội

Thứ 2, 04/12/2023 | 15:45
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng, việc phát triển, áp dụng công nghệ phải bền vững làm động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Sửa đổi, bổ sung một số điều về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Thứ 2, 04/12/2023 | 15:08
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
     
Nổi bật trong ngày

Có đơn hàng cho năm sau, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phấn khởi

Thứ 3, 05/12/2023 | 20:00
Tận dụng được lợi thế thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam từng bước điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

11 tháng, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam thu về 3,31 tỷ USD

Thứ 3, 05/12/2023 | 16:44
11 tháng năm 2023, xuất khẩu hạt điều của nước ta ước đạt 582 nghìn tấn, trị giá 3,31 tỷ USD, tăng 23,1% về lượng và tăng 17,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ KH&ĐT: Nền kinh tế phục hồi tích cực, dần lấy lại đà tăng trưởng

Thứ 4, 06/12/2023 | 11:24
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế có nhiều dấu hiệu chuyển biến sau 11 tháng nhưng vẫn đối diện thách thức về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.

Giá vàng 5/12: Giá vàng trong nước và thế giới cùng lao dốc

Thứ 3, 05/12/2023 | 10:01
Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt đi xuống phiên sáng nay (5/12), trong đó thương hiệu SJC tuột khỏi mốc 74 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng 6/12: Vàng thế giới tiếp đà giảm

Thứ 4, 06/12/2023 | 10:25
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm thêm 15 USD/ounce, xuống 2.020 USD/ounce. Đây là ngày giảm thứ 3 liên tiếp của kim loại quý kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào đầu tuần