Điện Biên kết luận về các gói thầu mua sắm trang thiết bị của Việt Á

Điện Biên kết luận về các gói thầu mua sắm trang thiết bị của Việt Á

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 06/05/2022 | 14:56
0
Thanh tra tỉnh Điện Biên nêu, cả 2 gói thầu của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á trúng thầu đều được thực hiện theo hình thức chỉ thầu rút gọn.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại các đơn vị: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên; phòng Y tế thành phố Điện Biên Phủ, phòng Y tế huyện Nậm Pồ theo kế hoạch thanh tra được Chánh thanh tra tỉnh phê duyệt và nội dung hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Về việc chấp hành các quy định trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống Covid-19, tại kết luận số 226 thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế,sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Thanh tra tỉnh Điện Biên ký ngày 15/4/2022, nêu rõ:

Năm 2020-2021, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, UBND cấp huyện đã tổ chức thực hiện 386 gói thầu với tổng giá trị hơn 156 tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, thuốc phục vụ phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thanh tra tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, thuốc phòng, chống dịch tại 63 gói thầu do các đơn vị thực hiện với tổng giá trị các gói thầu là 93.4 tỷ đồng, giá trị hợp đồng là: 73,5 tỷ đồng, giá trị thực hiện đến 31/12/2021 là: 65.8 tỷ đồng.

Tiêu điểm - Điện Biên kết luận về các gói thầu mua sắm trang thiết bị của Việt Á

Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các gói thầu mua sắm bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virusCorona tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, kết luận thanh tra chỉ rõ: 

Trong kỳ thanh tra có 2 gói thầu mua sắm bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virus Corona (Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á là đơn vị trúng thầu). Cả 2 gói thầu đều được thực hiện theo hình thức chỉ thầu rút gọn, cụ thể:

Gói thầu mua sinh phẩm phản ứng: Dự toán mặt hàng Lightpower iVASARS-Cov-2 1stRT-rPCR Kit với tổng giá trị: 441.000.000 đồng (1.200 test x 367.500 đ/test) do Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lập và trình Sở Y tế phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua phương tiện phòng hộ cá nhân, vật tư hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-Cov-2. Giá dự toán lập được xác định căn cứ trên cơ sở tham khảo giá của hàng hóa theo công bố giá của Bộ Y tế tại Văn bản số 5288 ngày 2/7/2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virusSARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 3).

Gói thầu mua sinh phẩm phản ứng SARS-CoV-2: Dự toán mặt hàng Lightpower iVASARS-Cov-2 1stRT-rPCR Kit với tổng giá trị: 1.102.200.000 đồng (3.000 test x 367.500 đồng) do Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lập và trình Sở Y tế phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua vật tư hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-Cov-2. Giá dự toán lập được xây dựng căn cứ trên cơ sở tham khảo kết quả giá trúng thầu của hàng hóa Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đăk Lăk được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Tiêu điểm - Điện Biên kết luận về các gói thầu mua sắm trang thiết bị của Việt Á (Hình 2).

Cả 2 gói thầu của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á trúng thầu thực hiện theo hình thức chỉ thầu rút gọn.

Qua xem xét giá dự toán mặt hàng Lightpower iVASARS-Cov-2 1stRT- rPCR Kit của hai gói thầu trên được xây dựng và phê duyệt dựa trên các phương pháp tham khảo, xác định giá theo quy định và không vượt quá giá được Bộ Y tế công bố và kết quả đấu thầu của các địa phương công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Đối chiếu với sản phẩm có cùng định tính trong thông báo giá theo văn bản số 5288 ngày 2/7/2021 của Bộ Y tế thì Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của virusCorona (SARSCoV-2) do công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và Công ty cổ phần Sao Thái Dương đều ghi: “Phát hiện vùng gen N đặc hiệu của virusSARS-CoV2, xét nghiệm này được thực hiện bằng phương pháp Realtime RT-PCR trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp” và cùng được phân nhóm 3 theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.

Giá được công bố như sau: Công ty cổ phần công nghệ Việt Á: Giá 470.000 đồng/test với đơn hàng dưới 500.000 test; 367.500 đồng/test với đơn hàng từ 500.000 test đến dưới 1.000.000 test; 315.000 đồng/test với đơn hàng từ 1.000.000 đến 5.000.000 test; 220.500 đồng/test với đơn hàng từ 5.000.000 test. Công ty Cổ phần Sao Thái Dương: Giá là 300.000 đồng/test. Tuy nhiên, trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế về mặt hàng Lightpower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit không công bố chi tiết về thành phần, tiêu chuẩn, quy cách của mặt hàng do 2 đơn vị trên cung cấp.

Đoàn thanh tra đã yêu cầu đơn vị giải trình làm rõ và tại văn bản số 231/CV- KSBT ngày 21/3/2022 đơn vị giải trình cụ thể, theo đó sinh phẩm Lightpower iVASARS-Cov-2 1stRT-rPCR Kit của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á là sinh phẩm pha sẵn và phân phối vào tuýp PCR nên tiết kiệm thời gian, chi phí còn sinh phẩm xét nghiệm của Công ty cổ phần Sao Thái Dương cần bổ sung vật tư, mồi để pha mix phản ứng.

Theo tính toán của đơn vị chênh lệch giá sinh phẩm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (367.500 đồng/tets) với Công ty cổ phần Sao Thái Dương (bao gồm cả chi phí vật tư, mồi pha: 364.839 đồng/tets, chưa bao gồm chi phí nhân công pha).

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đồng thời Thanh tra tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng danh mục trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch và công tác khám chữa bệnh theo phương thức mua sắm tập trung quy định tại điều 67, Nghị định số 151/ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để tổ chức thực hiện khi có yêu cầu.

Chỉ đạo Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện mua sắm và quản lý, sử dụng các trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, thuốc phục vụ phòng, chống dịch đối với các gói thầu trên địa bàn mà Thanh tra tỉnh chưa thanh tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, tồn tại….

Đối với Sở Y tế, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan, Thanh tra tỉnh Điện Biên đề nghị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những tồn tại hạn chế và có giải pháp khắc phục kịp thời, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để theo dõi theo quy định…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua sắm và quản lý, sử dụng các trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.

Giám đốc CDC Hà Giang thừa nhận cầm tiền "hoa hồng" của Việt Á

Thứ 5, 05/05/2022 | 17:11
Ông Nguyễn Trần Tuấn và 2 thuộc cấp thừa nhận đã nhận "hoa hồng" bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á với số tiền 770 triệu đồng.

Đà Nẵng gia hạn thanh tra việc mua kit test Covid-19

Thứ 2, 18/04/2022 | 19:13
Thời gian thanh tra đã hết hạn nhưng do sự việc phức tạp nên Thanh tra Tp.Đà Nẵng gia hạn thêm 25 ngày.

Thực hư việc kit test nhanh Covid-19 có chứa độc tố

Thứ 3, 22/03/2022 | 12:06
Theo các chuyên gia y tế, hóa chất natri azua có trong bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 có thể gây độc hại cho người dùng nếu không sử dụng đúng cách.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong khám bệnh

Chủ nhật, 25/02/2024 | 18:23
Rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong kê đơn thuốc, chỉ định các kỹ thuật, dịch vụ y tế để lấy "hoa hồng", gây phiền hà cho người bệnh.

Thu hồi loạt mỹ phẩm của công ty Long Phụng, Láp Việt Nam, Bitechpharm

Thứ 7, 24/02/2024 | 14:49
Lô mỹ phẩm Peeling acne serum và E-Cosmetic Face wash gel bị thu hồi và tiêu huỷ trên toàn quốc.

Bộ Y tế đề xuất chi trả cho người khám chữa bệnh BHYT trái tuyến

Thứ 7, 24/02/2024 | 14:48
Người dân khám chữa bệnh trái tuyến cấp cơ bản (bệnh viện tỉnh hạng 2 và hạng 1 - không được phân loại tuyến cuối), Bộ Y tế đề xuất hai phương án.

Phẫu thuật bằng robot hiện đại cho 4 bệnh nhân ung thư 

Thứ 6, 23/02/2024 | 11:35
Ê- kíp đã thực hiện phẫu thuật thành công bằng robot hiện đại cho 4 bệnh nhân ung thư dạ dày và ung thư trực tràng, ung thư gan và ung thư thực quản.

Tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết hướng dẫn tổ chức giải trình

Thứ 6, 23/02/2024 | 11:34
Việc tổ chức hội nghị nhằm quán triệt Nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Quá trình thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) là bài học quý trong xây dựng pháp luật

Thứ 5, 22/02/2024 | 19:03
Sau một ngày làm việc khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ 5 nội dung trong Phiên họp thứ 30.

Bộ Công an: Cần thiết duy trì quy định nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe

Thứ 4, 21/02/2024 | 20:36
Bộ Công an có giải trình về hành vi cấm "Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn".

Xây dựng chính sách đặc thù phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh

Thứ 4, 21/02/2024 | 15:26
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý những chính sách mới, đặc thù, vượt trội để phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp về Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh

Thứ 4, 21/02/2024 | 11:41
Đây là dự án Luật rất quan trọng, có nhiều chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế

Thứ 3, 20/02/2024 | 19:48
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, phải tiếp tục đầu tư các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực một cách thích hợp cho ngành y tế.