Điều chỉnh lương tháng đóng BHXH, lương hưu bị ảnh hưởng ra sao?

Điều chỉnh lương tháng đóng BHXH, lương hưu bị ảnh hưởng ra sao?

Thứ 2, 18/05/2020 | 08:30
0
Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ quyết định phần lớn lương hưu của người lao động. Vậy, khi thay đổi mức đóng BHXH thì lương hưu của người lao động ảnh hưởng ra sao?
Chính sách - Điều chỉnh lương tháng đóng BHXH, lương hưu bị ảnh hưởng ra sao?

Điều chỉnh lương tháng đóng BHXH, lương hưu bị ảnh hưởng ra sao? (Ảnh minh họa)

Lương tháng đóng BHXH

Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (Luật BHXH) thì mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc được quy định rõ.

Người lao động hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đối với người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mặt khác, tại khoản 3 Điều 89 Luật BHXH quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thì: “Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở”.

Như vậy, mức đóng BHXH của người lao động hiện tại được khống chế ở tỉ lệ (8%) mức tiền lương tháng và lương tháng này không cao hơn 20 lần lương cơ sở.

Quy định khống chế này có ý nghĩa nhất định trong việc đảm bảo công bằng xã hội (không chênh lệch mức hưởng quá cao giữa những người tham gia BHXH). Mặt khác, BHXH là một chế độ an sinh xã hội có sự hỗ trợ từ Nhà nước. Việc giới hạn mức đóng này có tác dụng giới hạn mức thụ hưởng hay hỗ trợ của Nhà nước đối với người lao động nhằm cân đối thu chi ngân sách.

Mức lương hưu nếu nghỉ hưu từ năm 2020

Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức lương hưu hàng tháng của người lao động theo công thức:

Mức lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Đối với lao động nam mghỉ hưu từ năm 2020 tỷ lệ hưởng 45% tương ứng với 18 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2020 thì tỷ lệ 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%.

Đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi, điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nêu rõ, người lao động suy giảm khả năng lao động được hưởng lương hưu trước tuổi tiêu chuẩn (trường hợp 1) khi có đủ 20 năm đóng BHXH.

Cụ thể:

- Nghỉ hưu từ ngày 1/1/2020: nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Với quy định này có thể thấy, sự thay đổi của chính sách bảo hiểm chỉ tác động đến người lao động nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên làm việc trong điều kiện bình thường, mà không ảnh hưởng tới những lao động khác.

Và như vậy, nếu nghỉ hưu từ năm 2020, người lao động phải có 20 năm đóng BHXH trở lên, đồng thời đủ 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động 61% trở lên.

Tuy nhiên, cách tính lương hưu lại không có sự khác biệt so với trước đây, vẫn thấp hơn lương hưu khi nghỉ đúng tuổi, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Đáng chú ý, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất, người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tính theo bình quân tiền lương của toàn bộ thời gian.

Thứ 2, người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

- Trường hợp thông thường:

+ Bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

+ Bắt đầu tham gia BHXH từ 1/01/1995 - 31/12/2000 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

+ Bắt đầu tham gia BHXH từ 1/1/2001 - 31/12/2006 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

+ Bắt đầu tham gia BHXH từ 1/1/2007 - 31/12/2015 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

+ Bắt đầu tham gia BHXH từ 1/1/2016 - 31/12/2019 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

+ Bắt đầu tham gia BHXH từ 1/1/2020 - 31/12/2024 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

+ Bắt đầu tham gia BHXH từ 1/1/2025 trở đi thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

- Trường hợp đóng BHXH đủ 15 năm trở lên mà làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chuyển sang làm công việc khác mà đóng BHXH có mức lương thấp hơn. Lấy mức lương cao nhất của công việc này hoặc mức tiền lương trước khi chuyển ngành tương ứng với số năm nêu trên để tính mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính lương hưu.

Như vậy, với những quy định nêu trên, có thể thấy, chỉ người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khi chuyển sang công việc có mức lương đóng BHXH thấp hơn mới được ưu tiên trong việc xác định mức lương tính lương hưu.

Hoàng Mai

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Sổ đỏ lần đầu cho người dân?

Chủ nhật, 17/05/2020 | 16:00
Một trong những điều kiện để Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) có giá trị pháp lý là phải được cấp đúng thẩm quyền. Vậy, cơ quan nào có thẩm quyền cấp Sổ đỏ lần đầu cho người dân?

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế có bị trừ lương không?

Chủ nhật, 17/05/2020 | 08:30
Thông thường, khi nghỉ hưu trước tuổi, người lao động sẽ bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu theo số năm nghỉ trước. Vậy trường hợp người nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế có bị trừ lương không?

Từ ngày 1/7, thêm trường hợp viên chức bị đơn phương chấm dứt hợp đồng

Chủ nhật, 17/05/2020 | 06:30
Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 có hiệu lực ngày 1/7/2020 sẽ bổ sung thêm nhiều quyền, nghĩa vụ của viên chức. Đặc biệt, các quy định về hợp đồng làm việc của đối tượng này cũng có nhiều điểm mới.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp trong doanh nghiệp Nhà nước

Thứ 4, 28/02/2024 | 15:05
Chính phủ đã ban hành quy định mới về tiền lương, bảng lương, phụ cấp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tiền lương mới phải phù hợp với vị trí việc làm của từng cơ quan

Thứ 4, 28/02/2024 | 15:04
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban soạn thảo, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí, việc làm.

Đi nghĩa vụ quân sự có được sử dụng điện thoại, máy tính không?

Thứ 4, 28/02/2024 | 12:21
Rất nhiều người được gọi đi nghĩa vụ quân sự lo lắng không biết cần mang theo những gì khi vào quân ngũ. Đi nghĩa vụ quân sự có được dùng điện thoại không? 

Vụ 200 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Sóc Trăng: Bộ LĐTB&XH báo cáo gì với Chính phủ?

Thứ 4, 28/02/2024 | 11:38
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin chính thức vụ việc gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn, ẩu đả tại cơ cai nghiện tại Sóc Trăng.

Vi phạm nồng độ cồn nhiều lần, có bị tăng mức xử phạt?

Thứ 4, 28/02/2024 | 10:47
Vi phạm nồng độ cồn nhiều lần trong thời gian ngắn được tính là tình tiết tăng nặng. Người vi phạm có thể bị phạt ở mức cao nhất tại khung quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Vi phạm nồng độ cồn nhiều lần, có bị tăng mức xử phạt?

Thứ 4, 28/02/2024 | 10:47
Vi phạm nồng độ cồn nhiều lần trong thời gian ngắn được tính là tình tiết tăng nặng. Người vi phạm có thể bị phạt ở mức cao nhất tại khung quy định.

Đi nghĩa vụ quân sự có được sử dụng điện thoại, máy tính không?

Thứ 4, 28/02/2024 | 12:21
Rất nhiều người được gọi đi nghĩa vụ quân sự lo lắng không biết cần mang theo những gì khi vào quân ngũ. Đi nghĩa vụ quân sự có được dùng điện thoại không? 

Tiền lương mới phải phù hợp với vị trí việc làm của từng cơ quan

Thứ 4, 28/02/2024 | 15:04
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban soạn thảo, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí, việc làm.

Vụ 200 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Sóc Trăng: Bộ LĐTB&XH báo cáo gì với Chính phủ?

Thứ 4, 28/02/2024 | 11:38
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin chính thức vụ việc gần 200 học viên cai nghiện bỏ trốn, ẩu đả tại cơ cai nghiện tại Sóc Trăng.

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp trong doanh nghiệp Nhà nước

Thứ 4, 28/02/2024 | 15:05
Chính phủ đã ban hành quy định mới về tiền lương, bảng lương, phụ cấp trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.