Những nhà tù đặc biệt nhất thế giới

Nhà tù vốn là nơi giam cầm phạm nhân - những đối tượng phạm tội. Nhưng trên thế giới, có những nhà tù vô cùng đặc biệt. Cuộc sống trong nhà tù đôi khi lại là "thiên đường" mơ ước đối với nhiều người, nhưng cũng có những nhà tù, phạm nhân không bao giờ muốn một lần trở lại.