EVN trình Chính phủ đề án tái cấu trúc tập đoàn

EVN trình Chính phủ đề án tái cấu trúc tập đoàn

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
– Báo Tiền phong đưa tin, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa trình Chính phủ đề án chiến lược phát triển tập đoàn đến năm 2020, phương án tái cơ cấu tập đoàn đến năm 2015, trong đó có việc bán vốn tại nhà máy điện để lấy tiền đầu tư.

Theo đề án EVN trình Chính phủ, EVN đưa ra 3 nội dung chính về tái cấu trúc tập đoàn này. Theo đó, tái cấu trúc EVN bao gồm: Tái cơ cấu ngành nghề; Tái cơ cấu về sở hữu và đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tập đoàn.

Xã hội - EVN trình Chính phủ đề án tái cấu trúc tập đoànEVN đang lên kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn

Đồng thời theo sự chỉ đạo của Chính phủ, EVN sẽ rút khỏi các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành thông qua việc chuyển nhượng cổ phần, rút vốn để tập trung nguồn vốn vào lĩnh vực chính là sản xuất kinh doanh điện và đầu tư theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

EVN cũng xin ý kiến Thủ tướng cho bán tiếp cổ phần đang nắm giữ tại các công ty phát điện đã cổ phần hóa mà nhà nước không nắm giữ cổ phần như Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Thủy điện Thác Bà, Thác Mơ, Nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh... để tái cơ cấu sở hữu, tập trung nguồn vốn cho việc đầu tư nguồn và lưới điện bên cạnh việc thành lập các tổng công ty phát điện.

Theo EVN, những công ty mới thành lập, trước mắt vẫn thuộc tập đoàn nhưng sau đó sẽ tách ra và cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp.

Trước đó, ông Lê Minh Khái, phó tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, kết quả kiểm toán tại EVN đã phát hiện tập đoàn này lỗ trên 8.000 tỷ đồng, trong đó lỗ từ sản xuất điện trên 1.000 tỷ đồng trong năm 2011.

Khánh Tuân (tổng hợp)