Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI

Lê Mạnh Quốc

Lê Mạnh Quốc

Chủ nhật, 23/06/2024 11:12

Sáng ngày 23/6, Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác hội nhiệm kỳ 2019-2024, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác và bầu Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2024-2029.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương Hội Luật gia Việt Nam có TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; ông Lương Mai Sao - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; ông Dương Đình Khuyến - Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, có ông Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đoàn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Đức Chính – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Sái Văn Đông – Giám đốc Sở Tư pháp, cùng đại diện các sở, ngành thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự đại hội còn có các Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ và trên 120 đại biểu là hội viên Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn được các cấp hội bầu về dự đại hội.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác hội khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029, Luật gia Vũ Quang Hưng – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn đánh giá trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia tỉnh đã nỗ lực phấn đấu về các mặt công tác và cơ bản hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ V đã đề ra. Toàn thể hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nỗ lực không ngừng xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, gương mẫu, trách nhiệm với công việc.

Tiêu điểm - Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI

Luật gia Vũ Quang Hưng – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn.

Các mặt công tác hội ngày một phát triển và nâng cao hiệu quả chất lượng của các hoạt động. Hội đã thực hiện tốt công tác góp ý xây dựng các văn bản pháp luật của trung ương, cũng như góp ý, thẩm định các văn bản pháp quy của địa phương. Chú trọng đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên, và đặc biệt là cho nhân dân các xã vùng đặc biệt khó khăn, đổi mới về nội dung, hình thức phổ biến pháp luật, tạo cơ hội để nhiều người dân tiếp cận được với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn cũng tích cực tham gia công tác cải cách tư pháp, giám sát thi hành pháp luật, quan tâm công tác phát triển tổ chức hội và pháp triển hội viên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, động viên khích lệ hội viên hăng hái công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội Luật gia tỉnh được quan tâm bố trí trụ sở làm việc, hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động hội và thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh các kết quả nổi bật, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn cũng thắng thắn đánh giá hoạt động của một số Chi hội còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa rõ nét. Công tác tham mưu, đề xuất của các cấp hội đối với cấp ủy, chính quyền còn ít nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên về công tác Hội Luật gia có nơi có lúc còn chưa được quan tâm thực hiện.

Công tác phát triển tổ chức hội, hội viên còn chậm so với kết luận và chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của UBND tỉnh. Việc phối, kết hợp trong hoạt động của hội đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chưa thường xuyên, nên chưa tạo được sự lan tỏa trong công tác hội, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong doanh nghiệp còn ít.

Tiêu điểm - Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI (Hình 2).

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2024, Luật gia Vũ Quang Hưng cho biết khẩu hiệu hành động của Hội Luật gia tỉnh Lạng sơn là: “Đoàn kết, sáng tạo, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Theo đó, các cấp hội chủ động tham mưu đề xuất các sáng kiến đổi mới về hoạt động hội với cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của hội. Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, phát huy, những mặt công tác làm tốt như công tác tham gia xây dựng pháp luật của trung ương, góp ý xây dựng văn bản pháp quy của địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý; tham gia cải cách tư pháp, giám sát công tác thi hành pháp luật, tham gia giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh có sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiêu điểm - Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI (Hình 3).

Ông Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Các cấp hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia giám sát công tác thi hành pháp luật, bảo vệ công lý, cải cách tư pháp; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước...

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị Hội Luật gia tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, những nơi nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế.

Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hội; nhân rộng mô hình, thành lập các chi hội luật gia ở các cơ quan, đơn vị khi có đủ điều kiện. Phát huy vai trò hội viên Hội Luật gia trong hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tham gia ý kiến vào xây dựng chính sách, pháp luật; tích cực tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền nhận thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với vai trò tổ chức Hội.

Thay mặt Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác, sự phát triển về cả tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ vừa qua. Hoạt động của các cấp hội đã phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn, theo đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế -  xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tiêu điểm - Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI (Hình 4).

 TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam.

Nhất trí với báo cáo tổng kết công tác của Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn, TS. Trần Công Phàn lưu ý thêm một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp hội cần chú trọng phát huy trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đây là tinh thần nhất quán được Đảng, Nhà nước khẳng định xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam, đặc biệt mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình mới.

TS. Trần Công Phàn đề nghị Hội Luật gia tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về việc phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương nhất là trong việc bố trí trụ sở làm việc, phân bổ biên chế, kinh phí hoạt động thường xuyên và giao nhiệm vụ, theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị.

Tiêu điểm - Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI (Hình 5).

 TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng đề nghị các cấp Hội Luật gia các tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, mạnh dạn đề xuất với cấp ủy, chính quyền các địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ, công việc có thể đảm nhận cũng như kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động theo tinh thần “chủ động nhận việc và hoàn thành thật tốt phần việc đó để khẳng định thương hiệu và năng lực của Hội Luật gia”.

Đặc biệt, cấn chú trọng đến việc tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức của các cấp Hội, nhất là việc thành lập mới các huyện hội và phát triển hội viên mới. TS. Trần Công Phàn nhấn mạnh dư địa, tiềm năng phát triển tổ chức của Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn còn rất lớn, do đó cần phải tận dụng cơ hội, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để làm cho Hội ngày càng vững mạnh, rộng khắp. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tiêu điểm - Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI (Hình 6).

Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn khóa VI ra mắt đại hội. 

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 19 thành viên. Ban chấp hành khóa mới đã họp kỳ thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Luật gia Vũ Quang Hưng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp được làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn khóa VI. Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.