Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 6, 21/01/2022 | 09:42
0
Để triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác của Hội trong năm 2022, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc đã nêu ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Thành tựu nổi bật

Ngày 20/1, tại Vĩnh Phúc, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thành Dũng - Phó trưởng ban Nội chính tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phúc cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Vĩnh phúc.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn An - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong năm 2021, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội đề ra.

Hội Luật gia các cấp đã thực hiện nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, của tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Thực hiện tốt các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội luật gia tại địa phương, trong đó nhiều mặt công tác đã tiếp tục được duy trì và đạt được những kết quả nhất định, công tác tổ chức hội viên tiếp tục được duy trì và phát biển.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hiện nay, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc có gần 1.000 hội viên sinh hoạt ở 15 hội, chi hội trực thuộc. Trong năm 2021, các cấp hội nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 111 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; biên soạn, phát hành và cấp phát 1.500 sách tài liệu hệ thống các văn bản về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia; 10.000 sách tuyên truyền về Luật Cư trú 2020; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020…

Đồng thời phối hợp với các huyện, Thành phố mở 6 lớp phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và nhân dân; thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hơn 1.600 vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng.

Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các luật gia là luật sư thuộc chi Hội đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện được 1.000 vụ việc. Các luật gia là trợ giúp viên pháp lý đã thụ lý và trợ giúp pháp lý đối với 292 vụ việc và tư vấn pháp luật gần 100 vụ việc.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã đạt được nhiều kết quả nhất định, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đối tượng được tư vấn.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 2).

Đồng chí Nguyễn Tuấn An - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo tại hội nghị.

Một số nhiệm vụ trọng tâm 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, thay mặt Đảng đoàn và lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc vì những kết quả đã đạt được trong suốt năm 2021. 

Nhấn mạnh những nội dung cần triển khai trong năm 2022, đồng chí Trần Công Phàn đề nghị Hội Luật gia tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, địa phương, nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; củng cố tổ chức và quan tâm phát triển hội viên...

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 3).

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, thay mặt Đảng đoàn và lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Công Phàn đã trao Cờ thi đua Đơn vị tiên tiến xuất sắc năm 2021 tặng Hội Luật gia tỉnh; trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào hội.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 4).

Đồng chí Trần Công Phàn trao Cờ thi đua Đơn vị tiên tiến xuất sắc năm 2021 tặng Hội Luật gia tỉnh và trao Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua những đóng góp của đồng chí Trần Công Phàn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Bắc đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, căn cứ kế hoạch công tác năm 2022, các tổ chức khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Trong đó, xác định cụ thể người thực hiện, tiến độ hoàn thành.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước để tăng cường lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với các cấp của Hội Luật gia nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên.

Thứ ba, triển khai toàn diện, đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám sát thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của địa phương…

Thứ tư, các Hội, Chi hội chưa tổ chức đại hội khẩn trương báo cáo cấp uỷ, chính quyền cùng cấp để tổ chức đại hội muộn nhất trong quý II năm 2022; tiếp tục kiện toàn tổ chức và phát triển hội ở những nơi đã thành lập để duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội.

Cụ thể: phấn đấu trong năm 2022 kết nạp theo dự kiến 20 hội viên; tiếp tục vận động thành lập thêm các hội, chi hội luật gia ở các huyện, thành phố và một số sở ngành của tỉnh, phấn đấu trong năm 2022 thành lập ít nhất một chi hội luật gia tại các cơ sở ngành và 4 hội luật gia cấp huyện tại các huyện của tỉnh.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 (Hình 5).

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho công tác hội, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên và các chi hội; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra nắm tình hình thực hiện điều lệ Hội luật gia và thực hiện kế hoạch công tác của Hội; tham mưu, vận động tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2022 tạo động lực khí thế cho toàn thể hội viên nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu trong năm 2022 kết nạp theo dự kiến 20 hội viên; tiếp tục vận động thành lập thêm các hội, chi hội luật gia ở các huyện, thành phố và một số sở ngành của tỉnh, phấn đấu trong năm 2022 thành lập ít nhất một chi hội luật gia tại các cơ sở ngành và 4 hội luật gia cấp huyện tại các huyện của tỉnh.

Tham mưu, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho công tác hội, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên và các chi hội; tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra nắm tình hình thực hiện điều lệ Hội luật gia và thực hiện kế hoạch công tác của Hội; tham mưu, vận động tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2022 tạo động lực khí thế cho toàn thể hội viên nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2026 giữa Hội Luật gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp

Thứ 5, 20/01/2022 | 13:15
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những nội dung phối hợp hợp tác giai đoạn 2021-2026 giữa Hội Luật gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp.

Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 4, 19/01/2022 | 09:31
Chiều 18/1 tại Tp.Đà Lạt, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Trần Đức Long – Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.
Cùng tác giả

Hà Nội: Huyện Quốc Oai đón Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ 7, 13/04/2024 | 08:38
Tối 12/4, huyện Quốc Oai (Tp.Hà Nội) tổ chức chương trình đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai hội chùa Thầy.

Trai làng cởi trần, ngồi bệt thi kéo co ở Hà Nội

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:22
Sáng ngày 11/4 (tức 3/3 Âm lịch) người dân phường Thạch Bàn (quận Long Biên, Tp.Hà Nội) hào hứng xem nghi thức "kéo co ngồi" tại Lễ hội đền Trấn Vũ.

Toàn cảnh vị trí sẽ xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 09:19
Hai đập dâng sẽ được xây dựng tại khu vực Xuân Quan (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và tại khu vực cống Long Tửu (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Khu vực xây cầu Hồng Hà trị giá gần 10.000 tỷ đồng

Thứ 4, 10/04/2024 | 09:48
Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh thuộc dự án đường Vành đai 4 có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng sẽ khởi công trong tháng 10.

Hà Nội: Chậm trễ trong việc xử lý vi phạm tại chân cầu Đông Trù

Thứ 2, 08/04/2024 | 16:39
Loạt nhà xưởng, bãi tập kết tại khu vực cầu Đông Trù thuộc huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội hoạt động nhiều năm nhưng không bị xử lý.
Cùng chuyên mục

HueWACO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:22
Giải pháp “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0” của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) đã vinh dự đạt Giải Sao Khuê 2024.

Đà Nẵng đã đấu giá 2 tài sản giá trị 43 tỷ đồng liên quan tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:39
Bí thư Đà Nẵng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ thuộc thẩm quyền của thành phố.

Chính thức dịp lễ 30/4 và 1/5/2024 được nghỉ 5 ngày

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Hòa Bình: Huyện hội Lạc Thuỷ Đại hội Nhiệm kỳ 2024– 2029

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:18
Ban chấp hành chọn bầu Luật gia Vũ Hải Dương - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hải Phòng: Liên hoan du lịch Đồ Sơn 2024 diễn ra dịp 30/4, 1/5

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:50
Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2024 có 5 hoạt động chính kéo dài từ ngày 27/4 đến ngày 4/5, trong đó tâm điểm là chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa”.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng đã đấu giá 2 tài sản giá trị 43 tỷ đồng liên quan tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:39
Bí thư Đà Nẵng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ thuộc thẩm quyền của thành phố.

Hòa Bình: Huyện hội Lạc Thuỷ Đại hội Nhiệm kỳ 2024– 2029

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:18
Ban chấp hành chọn bầu Luật gia Vũ Hải Dương - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hải Phòng: Liên hoan du lịch Đồ Sơn 2024 diễn ra dịp 30/4, 1/5

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:50
Liên hoan du lịch Đồ Sơn năm 2024 có 5 hoạt động chính kéo dài từ ngày 27/4 đến ngày 4/5, trong đó tâm điểm là chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa”.

HueWACO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:22
Giải pháp “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0” của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) đã vinh dự đạt Giải Sao Khuê 2024.

Chính thức dịp lễ 30/4 và 1/5/2024 được nghỉ 5 ngày

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.