Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020

Thứ 6, 27/12/2019 | 19:06
Sáng ngày 27/12/2019, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 trên toàn Hội.

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích đánh giá về những mặt đã làm được và chưa làm được trong năm 2019 của Hội Luật gia Việt Nam, từ đó phân tích nguyên nhân và tìm ra những giải pháp, bài học kinh nghiệm để xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; các Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Lê Thị Kim Thanh, Trần Đức Long. Tham dự hội nghị còn có đại diện Cục A03, Bộ Công An; Vụ 4, Ban Nội chính Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên trong ban Thường vụ, BCH TW Hội; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, thành phố; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia, lãnh đạo đơn vị trực thuộc TW Hội không phải là Ủy viên BCH TW Hội. Về phía tỉnh Quảng Ninh có đại diện Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp và một số Sở, ban, ngành hữu quan trong tỉnh,…

Chính sách - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị: “Trong năm 2019, Hội Luật gia Việt Nam được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện trên các mặt hoạt động; cùng sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nhờ đó các mặt công tác của Hội đã đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng chỉ ra: Ngoài các kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Vì vậy, cần tập trung trí tuệ, phân tích và làm rõ, chỉ ra những nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong tổ chức cũng như hoạt động của Hội năm 2020.

Chính sách - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 (Hình 2).

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Trong năm 2019, Đảng đoàn, Ban Thường vụ và BCH TW Hội đã kịp thời đề ra và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội thực hiện nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lớn… Tình hình chính trị tư tưởng trong hệ thống Hội ổn định, các cấp hội và hội viên tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các cấp Hội đã tích cực tổ chức triển khai các mặt hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế như phương thức sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của một số tổ chức Hội và cán bộ Hội còn chậm đổi mới, chưa chủ động và sáng tạo. Về kinh phí cho hoạt động Hội còn hạn chế, không có kinh phí khen thưởng nên chưa khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên tham gia phong trào thi đua,…

Chính sách - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 (Hình 3).

Đại biểu tham dự đóng góp ý kiến.

Về phương hướng, nhiệm vụ, Hội nghị đã đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Trong đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT-TW của Bộ Chính trị; chú trọng vào công tác chính trị, tư tưởng; công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật; tăng cường đối ngoại và hợp tác quốc tế,…

Tham gia thảo luận, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, nhiều vấn đề quan trọng, đồng thời bổ sung thêm những việc đã làm được, cùng các chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, BCH TW Hội. Các vấn đề của các cấp Hội cũng được quan tâm và chia sẻ hết sức cởi mở.

Chính sách - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 (Hình 4).

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long.

Đồng chí Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng của các Cụm thi đua, của Hội Luật gia các cấp tiếp tục được duy trì và có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua như bám sát Kế hoạch của Trung ương Hội, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; từng bước đi vào nề nếp và thực chất hơn; việc bình xét được thực hiện ngày càng nghiêm túc, công bằng, dân chủ,…

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Ở một số tỉnh, thành Hội, phong trào chưa được phát động sâu rộng và đồng đều; một số đơn vị phong trào thi đua còn yếu, mang tính hình thức, thiếu chủ động, sáng tạo; chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo, thời gian nộp hồ sơ khen thưởng còn chậm, gây ảnh hưởng đến công tác tổng hợp,…

Từ những ưu, khuyết điểm trên, Hội Luật gia Việt Nam đưa ra 8 nhiệm trọng tâm trong phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Trong đó có: Thực hiện quán triệt các văn bản về lĩnh vực thi đua, khen thưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền; phổ biến, quán triệt đến toàn thể hội viên thực hiện tốt những quy định về chuẩn mực đạo đức của Hội viên Hội Luật gia Việt Nam,…

Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng và trao thưởng. Cụ thể, đã có 15 tập thể được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam”, tiền thưởng kèm theo là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng); 271 tập thể và 624 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhờ đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động hội năm 2019.

Chính sách - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 (Hình 5).

Các tập thể nhận cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam.

Chính sách - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 (Hình 6).

Báo Đời sống và Pháp luật có 5 tập thể, 17 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Sau đó, đồng chí Trần Đức Long thay mặt Hội Luật gia Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Phong trào thi đua được tổ chức thành 2 đơt: Đợt 1 từ tháng 01/2020 đến 30/6/2020; đợt 2 từ 01/7/2020 đến 31/12/2020; với nhiều nhóm nội dung trọng tâm như: Chú trọng phát động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, của Hội Luật gia Việt Nam; chú trọng hoàn thành tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu,…

Chính sách - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 (Hình 7).

Hội nghị đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao kết quả thành công của Hội nghị. Với tinh thần hứng khởi và khí thế trong năm mới, đồng chí cũng đề nghị các cấp Hội tổ chức triển khai, thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,… TW Hội sẽ tiếp nghiên cứu, đưa ra nhiều nội dung, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng các cấp Hội trong thời gian tới. 

Phạm Tâm - Hữu Thắng

Hội Luật gia Việt Nam đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thứ 5, 26/12/2019 | 19:44
Chiều ngày 26/12/2019, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị BCH TW Hội lần thứ hai, khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Tại đây, các đại biểu tham dự đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2020.

Cụm thi đua số 4 Hội Luật gia Việt Nam đạt được nhiều thành tích trong năm 2019

Thứ 6, 29/11/2019 | 20:45
Hội Luật gia tại các tỉnh nằm trong Cụm thi đua số 4 đã báo cáo nhiều thành tích đạt được trong năm qua, về công tác tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân.
Cùng tác giả

Bất ngờ mất lái, xe con lao xuống ao khiến 2 người tử vong

Chủ nhật, 09/02/2020 | 11:29
Chiếc xe con đang di chuyển hướng Móng Cái (Quảng Ninh) bất ngờ bị mất lái lao xuống ao khiến 2 người ngồi trong xe không kịp thoát ra dẫn đến tử vong.

Không có chuyện 3 thuyền viên nhiễm virus Corona từng ghé qua vịnh Hạ Long

Thứ 3, 04/02/2020 | 10:22
Ngày 4/2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có Công văn hỏa tốc gửi Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến thông tin tàu Trung Quốc chở 3 thuyền viên nhiễm virus Corona ghé qua Việt Nam, trong đó có vịnh Hạ Long.

Phó Thủ tướng động viên bà con đang cách ly dịch bệnh, khích lệ y bác sĩ

Thứ 2, 03/02/2020 | 10:52
Chiều 2/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Học sinh trên toàn tỉnh được nghỉ học để phòng virus corona

Thứ 2, 03/02/2020 | 08:46
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra văn bản cho học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Quảng Ninh tạm dừng hàng loạt các lễ hội vì virus Corona

Thứ 7, 01/02/2020 | 10:27
Hàng loạt lễ hội lớn như Ba Vàng, Yên Tử, Lễ hội Xuân Ngọa Vân... được tỉnh Quảng Ninh tạm dừng nhằm thực hiện phòng chống nạn dịch viêm phổi cấp do virus corona.
Cùng chuyên mục

6 tháng đầu năm, Cục thuế Hà Nội thu hơn 167.000 tỷ đồng

Thứ 3, 05/07/2022 | 10:30
Các khâu trong quá trình quản lý thuế như đăng ký thuế, kê khai - nộp thuế - hoàn thuế điện tử tại Cục thuế Hà Nội đạt tỉ lệ trên 99% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Bình Dương sẽ có quy định mới về phân lô, tách thửa đất

Thứ 3, 05/07/2022 | 10:00
Tỉnh Bình Dương đưa ra Dự thảo, quy định về điều kiện tách thửa đối với từng loại đất để chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền, tạo “sốt” đất ảo…

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu về mức sàn

Thứ 2, 04/07/2022 | 18:43
Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã được điều chỉnh 17 lần, giá xăng tăng 13 lần và giảm 4 lần.

Ngân sách T.Ư cấp kinh phí hỗ trợ thuê trọ cho người lao động

Thứ 2, 04/07/2022 | 14:30
Ngân sách Trung ương sẽ cấp cho các địa phương 100% kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động.

Khánh Hòa: Năm 2022, chuyển 352,5ha trồng lúa sang cây hàng năm khác

Thứ 2, 04/07/2022 | 14:17
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa của tỉnh này.
     
Nổi bật trong ngày

Khánh Hòa: Năm 2022, chuyển 352,5ha trồng lúa sang cây hàng năm khác

Thứ 2, 04/07/2022 | 14:17
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa của tỉnh này.

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu về mức sàn

Thứ 2, 04/07/2022 | 18:43
Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã được điều chỉnh 17 lần, giá xăng tăng 13 lần và giảm 4 lần.

Ngân sách T.Ư cấp kinh phí hỗ trợ thuê trọ cho người lao động

Thứ 2, 04/07/2022 | 14:30
Ngân sách Trung ương sẽ cấp cho các địa phương 100% kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động.

Bình Dương sẽ có quy định mới về phân lô, tách thửa đất

Thứ 3, 05/07/2022 | 10:00
Tỉnh Bình Dương đưa ra Dự thảo, quy định về điều kiện tách thửa đối với từng loại đất để chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền, tạo “sốt” đất ảo…

6 tháng đầu năm, Cục thuế Hà Nội thu hơn 167.000 tỷ đồng

Thứ 3, 05/07/2022 | 10:30
Các khâu trong quá trình quản lý thuế như đăng ký thuế, kê khai - nộp thuế - hoàn thuế điện tử tại Cục thuế Hà Nội đạt tỉ lệ trên 99% số doanh nghiệp đang hoạt động.