Hơn 2.000 lượt ý kiến tham gia xây dựng pháp luật của Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc

Lê Mạnh Quốc
Thứ 3, 27/06/2023 | 10:22
0
Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc xác định công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Ngày 27/6, tại thị xã Sapa (tỉnh Lào Cai), Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự hội nghị có TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam, ĐBQH khóa XV; ông Lương Mai Sao - Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức Hội Luật gia Việt Nam; lãnh đạo Hội Luật gia của 13 tỉnh trong Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tiêu điểm - Hơn 2.000 lượt ý kiến tham gia xây dựng pháp luật của Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc

Toàn cảnh Hội nghị. 

Thay mặt Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2022, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Quỳnh - Cụm phó Cụm thi đua, đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác thi đua của Hội Luật gia các tỉnh trong Cụm thi đua đã xây dựng được kế hoạch và triển khai liên tục, toàn diện, sâu rộng và đều khắp. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được thực hiện thường xuyên, từng bước đi vào chiều sâu. Cụ thể, các tỉnh đã tổ chức được 179 hội nghị tham gia ý kiến xây dựng chính sách pháp luật; Tham gia ý kiến 2.093 lượt vào các dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, nội dung tuyên truyền thiết thực, gắn với đời sống nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được duy trì thực hiện thường xuyên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, các đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với nước và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội.

Công tác phát triển tổ chức Hội, hội viên tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, phát triển theo tổ chức Hội, hội viên tăng về cả số lượng và chất lượng; công tác giám sát việc thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính được duy trì thực hiện đạt hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Tiêu điểm - Hơn 2.000 lượt ý kiến tham gia xây dựng pháp luật của Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc (Hình 2).

Ông Lê Ngọc Quỳnh - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lào Cai, Cụm phó Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc trình bày báo cáo tại Hội nghị. 

Bên cạnh đó, theo ông Lê Ngọc Quỳnh, trong công tác hội còn một số hó khăn, tồn tại, hạn chế. Trong đó, phương thức sinh hoạt và tổ chức các hoạt động Hội chưa đồng đều ở cơ sở, chủ yếu là hoạt động lồng ghép. Công tác trao đổi thông tin, báo cáo, việc phối hợp trong triển khai nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên đều kiêm nhiệm chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn của đơn vị chưa quan tâm đầu tư thời gian, trí tuệ đến công tác Hội.

Đặc biệt kinh phí để triển khai các mặt hoạt động của Hội còn hạn hẹp, cơ sở vật chất và trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác Hội còn thiếu.

“Hoạt động của Hội Luật gia một số tỉnh hầu hết do kiêm nhiệm, không có biên chế chuyên trách, hội viên phân tán ở nhiều cơ quan, địa bàn khác nhau và thường xuyên phải đi công tác, các hội viên đa phần chú trọng đến công tác chuyên môn, chưa chú trọng dành thời gian cho công tác Hội.

Các Chi hội Luật gia trực thuộc chưa thực sự quan tâm, chú trọng đến công tác thi đua, khen thưởng; kinh phí hỗ trợ thấp, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động chủ yếu dựa vào cơ quan, đơn vị nơi công tác của các luật gia. Một số ít Hội chưa thực sự chủ động, còn chậm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua”, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Lào Cai đánh giá.

Để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Hội đã đề ra trong năm 2023, trong 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội, của địa phương; Đẩy mạnh thi đua lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua đợt 2 đến kết thúc năm 2023 theo kế hoạch phát động phong trào thi đua của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và của Cụm thi đua, lập thành tích Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Phổ biến, quán triệt cho cán bộ, hội viên nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của Hội Luật gia Việt Nam với chủ đề: “Các cấp Hội đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quóc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2019-2024)”.

Tiêu điểm - Hơn 2.000 lượt ý kiến tham gia xây dựng pháp luật của Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc (Hình 3).

TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam tham dự và chỉ đạo hội nghị. 

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ nhất là Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Tùy tình hình cụ thể của các tỉnh Hội vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo để xây dựng các phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực, có giải pháp cụ thể.

Chủ động đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt việc góp ý các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chú trọng thực hiện các giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, TGPL và tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở; Tích cực tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, giám sát phản biện xã hội tại địa phương.

Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp và phát triển hội viên nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tổ chức Hội và hoạt động của các cấp Hội, Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh.

Tăng cường phối hợp công tác với các ngành, tổ chức Đoàn thể tại các tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác đã được ký kết tại địa phương.

Quan tâm chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác của Hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Chú trọng khen thưởng cho các cấp Hội ở cơ sở và cán bộ, hội viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và hội viên có nhiều thành tích xuất sắc, đột xuất trong phong trào thi đua; Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 theo quy định.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền: Mỗi tác phẩm báo chí cần lan tỏa giá trị tốt đẹp

Thứ 4, 21/06/2023 | 06:00
Các cơ quan báo chí, xuất bản của Hội cần tham gia tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kỳ vọng mới vào sự tham gia của Hội Luật gia trong bảo vệ môi trường

Thứ 6, 02/06/2023 | 10:54
Ngày 2/6, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Hải Dương.

Ngắm nhìn các tác phẩm trưng bày Luật gia với biển đảo quê hương lần 4

Thứ 2, 24/04/2023 | 16:28
Tuần lễ trưng bày ảnh “Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương” với nhiều tác phẩm khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Cùng tác giả

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Giao thông “đi trước, mở đường”, tạo đột phá cho Điện Biên phát triển

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:00
Thời gian qua, hạ tầng giao thông của Điện Biên đã có bước tiến lớn song vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp thiết của địa phương này trong quá trình phát triển.

Xây dựng thương hiệu du lịch Điện Biên từ nội lực văn hóa

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:00
Điện Biên có tài nguyên văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc của các tộc người. Đây là nguồn lực to lớn để phát triển loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

Ngăn chặn, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tiêu cực trong đấu thầu

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ về công tác lựa chọn nhà thầu; nghiêm cấm các hành vi dàn xếp, thông thầu, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu.

Tăng chuyến bay dịp Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:32
Các chuyến bay đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của hành khách với nhiều lựa chọn giờ bay thuận lợi, cũng như hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện của tỉnh Điện Biên.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.