Kho bạc Nhà nước sẽ tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Trần Thu Thảo
Thứ 6, 24/12/2021 | 21:27
Năm vừa rồi, KBNN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thu, chi ngân sách... đặc biệt là việc quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 24/12, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của hệ thống KBNN với 63 điểm cầu tại các Kho bạc địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến, thảo luận nhằm làm rõ hơn những kết quả mà hệ thống KBNN đã đạt được trong năm 2021 và bàn các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2022.

Theo đó, năm 2021 là năm kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức trong toàn hệ thống, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành và các đơn vị liên quan, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2021.

Lũy kế thu NSNN bằng 107% dự toán

Theo đó, KBNN đã hoàn thành dứt điểm 11 đề án; 7 đề án đang triển khai theo đúng tiến độ. KBNN cũng đã nghiên cứu, xây dựng và trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030, làm kim chỉ nam để KBNN đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa trong thời gian tới; trình Bộ Tài chính ban hành 6 Thông tư thuộc lĩnh vực nghiệp vụ KBNN, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ nhằm tiếp tục đổi mới, cải cách công tác quản lý ngân quỹ nhà nước, quỹ ngân sách nhà nước và tổng kế toán nhà nước.

Về quản lý thu NSNN, KBNN các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ kịp thời công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Tiêu điểm - Kho bạc Nhà nước sẽ tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu KBNN.

Tính đến hết ngày 15/12/2021, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.438,89 nghìn tỷ đồng, bằng 107,11% so với dự toán năm 2021 được giao, trong đó: Thu NSTW đạt 101,13% so với dự toán năm; thu NSĐP đạt 114,44% so với dự toán năm.

Về kiểm soát chi NSNN, hệ thống KBNN phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách; tăng cường kiểm soát thanh toán nhanh, kip thời các khoản chi thường xuyên, ưu tiên kiểm soát thanh toán kinh phí phòng, chống dịch, kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật...

Tính đến ngày 15/12/2021, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đối với các khoản chi thường xuyên đạt 883,1 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán; chi đầu tư đạt 302,2 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán.

Ngoài ra, KBNN tiếp tục triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, như: nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN giai đoạn 2021-2025; mở rộng mạng lưới tài khoản phục vụ thu NSNN của KBNN tại các NHTM; mở rộng địa bàn bặt buộc thanh toán cá nhân qua tài khoản…

Đặc biệt, năm 2021, KBNN được giao một nhiệm vụ mới là quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19. Ban Quản lý Quỹ đã chủ động phối hợp, chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động của quỹ; thực hiện công khai số tài khoản tiếp nhận ủng hộ, số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tính đến hết ngày 15/12/2021, tổng số tiền ủng hộ quỹ đạt: 8.799,85 tỷ đồng của 573.247 lượt tổ chức, cá nhân và bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55,9 tỷ đồng. Số tiền chi từ quỹ 7.648,7 tỷ đồng, trong đó: chi mua vắc-xin 7.639,9 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 8,8 tỷ đồng. Số dư quỹ hiện là 1.151,15 tỷ đồng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Năm 2022, KBNN xác định mục tiêu và phương châm hành động là "Hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ theo Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống KBNN; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị".

KBNN cụ thể hóa mục tiêu nói trên bằng nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030 và triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình được phê duyệt.

Tiêu điểm - Kho bạc Nhà nước sẽ tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số (Hình 2).

Quang cảnh hội nghị ngày 24/12.

Cùng với đó, tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2022; tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng.

Việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ cũng sẽ được tiếp tục đẩy mạnh song song với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý. Trong đó, đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng; tăng cường các biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các hoạt động nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, giảm thiểu rủi ro, sai sót, mất an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao; chủ động phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trụ sở, tiền và tài sản trong hệ thống KBNN.

Một số công tác khác cũng sẽ được KBNN chú trọng như: thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Thuế: Thu ngân sách 4 tháng cuối năm tiềm ẩn nhiều khó khăn

Thứ 4, 08/09/2021 | 12:27
Dịch Covid-19 ảnh hưởng tới công tác thu của ngành thuế trong tháng Tám, dự kiến công tác thu ngân sách những tháng cuối năm còn nhiều thách thức.

Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ 3, 24/08/2021 | 08:05
Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tuyệt đối không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc...

Hơn 4.000 khoản chi bị Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán

Thứ 5, 31/05/2018 | 16:00
Liên quan đến công tác kiểm soát chi ngân sách, bộ Tài chính cho biết 5 tháng đầu năm 2018, kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 4.362 khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán.
Cùng tác giả

Thanh khoản được cải thiện, chứng khoán tăng hơn 35 điểm

Thứ 4, 25/05/2022 | 16:03
Nhóm cổ phiếu phân bón, bán lẻ, ngân hàng, dầu khí... diễn biến tích cực khiến thị trường bứt phá mạnh. Hơn 800 mã tăng giá trong phiên ngày 25/5.

Cổ đông Vinhomes sắp nhận "quà" 8.700 tỷ đồng tiền mặt vào 22/6

Thứ 4, 25/05/2022 | 12:14
Vinhomes hiện có hơn 4,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền 8.708 tỷ đồng trả cổ tức được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021.

Lợi nhuận ngành ngân hàng có thể tăng trưởng 20-25% năm 2022

Thứ 4, 25/05/2022 | 11:05
Thị trường tài chính Việt Nam năm 2022 sẽ phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn; ngành ngân hàng tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt mức 14-15%. 

Hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu bị huỷ bỏ: Tân Hoàng Minh mới nộp 296 tỷ đồng

Thứ 4, 25/05/2022 | 06:00
Thaiholdings hiện cũng chưa chuyển số tiền 840 tỷ đồng mà C03 thu hồi với dự án Cát Linh, Tân Hoàng Minh sẽ thông báo đến khách hàng ngay khi đối tác chuyển tiền.

Chủ tịch Đất Xanh Lương Trí Thìn gom xong 5 triệu cổ phiếu DXG

Thứ 3, 24/05/2022 | 22:01
Chỉ chưa đầy 3 tháng, Chủ tịch Đất Xanh đã chi cả nghìn tỷ để gom 25 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu lên 109,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 18,04% vốn.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giải thích việc giá sách khoa tăng gấp 2-3 lần

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:22
Nói về giá sách giáo khoa, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ông không thanh minh hay giải thích cho doanh nghiệp mà để cung cấp thông tin cho đại biểu biết thêm.

Chủ tịch nước: Cần biện pháp, phương thức hỗ trợ thị trường chứng khoán

Thứ 4, 25/05/2022 | 14:35
Chủ tịch nước nhấn mạnh chứng khoán là kênh huy động vốn quan trọng, cần biện pháp, phương thức hỗ trợ thị trường chứng khoán tốt hơn nữa để ổn định kênh này.

Chủ tịch Tp.HCM: Đừng để cơ sở y tế sợ không dám mua thiết bị

Thứ 4, 25/05/2022 | 14:26
Ông Phan Văn Mãi tâm tư việc xã hội đang có xu hướng đánh đồng mua sắm thiết bị y tế gì cũng có chủ ý sai phạm, điều này làm ảnh hưởng uy tín ngành.

Chủ tịch Quốc hội: "Tiền có không tiêu được thì vướng do đâu?”

Thứ 4, 25/05/2022 | 13:29
Đây là băn khoăn được Chủ tịch Vương Đình Huệ đặt ra với các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ sáng 25/5 và mong đại biểu cùng hiến kế để tháo gỡ.

Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu để kiểm soát lạm phát

Thứ 4, 25/05/2022 | 13:06
Theo đánh giá của ĐBQH Trần Hoàng Ngân, giá xăng dầu đang tăng mỗi ngày, Chính phủ và Quốc hội cần nhanh chóng kiểm soát, chấp nhận theo cơ chế thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Đề nghị lùi thời hạn sửa Luật Đất đai sang kỳ họp thứ 4

Thứ 3, 24/05/2022 | 11:51
Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sang kỳ họp thứ 4 thay vì cho ý kiến tại kỳ họp Quốc hội lần này.

Cần 10.000 tỷ để hoàn thành 171km còn lại của đường Hồ Chí Minh

Thứ 3, 24/05/2022 | 09:25
Giai đoạn 2017-2021, việc triển khai dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 8% tổng khối lượng, chậm gần 2 năm so với yêu cầu hoàn thành các dự án thành phần.

Loạt sai phạm trong ngành y, ĐBQH nói do luật không theo kịp

Thứ 3, 24/05/2022 | 18:28
Các ĐBQH đề nghị sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật BHYT (sửa đổi), nhằm hỗ trợ phát triển y tế, thúc đẩy huy động các nguồn lực, tạo tiền đề xã hội hóa y tế.

“Không nên chia cắt thành nhiều luật, lợi sẽ bất cập hại”

Thứ 3, 24/05/2022 | 14:08
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Luật rừng là có hại, nhưng một rừng luật với hiệu quả, chất lượng kém, chồng chéo, xung đột gây ách tắc thì thiệt hại nhiều hơn".

ĐBQH kiến nghị sớm có quy định về tài sản ảo, tiền ảo, tiền mã hóa

Thứ 3, 24/05/2022 | 15:51
ĐBQH Trịnh Xuân An cho rằng, thuật ngữ blockchain, tiền ảo, tiền số đã quen thuộc và cũng có tiềm năng nhưng hiện nay vẫn chưa có một khung pháp lý quy định cụ thể.