Không đồng nhất công nghiệp hóa với phát triển công nghiệp

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 18/07/2022 | 18:40
Việc phát triển công nghiệp, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn phải giữ vai trò là động lực then chốt, nền tảng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Chiều 18/7, đoàn công tác của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị.

Nhận thức về CNH, HĐH chưa thực sự đầy đủ

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vẫn còn chậm, năng lực tự chủ về công nghệ và sản xuất của nền kinh tế còn thấp, việc tạo nền tảng để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa thu hẹp được khoảng cách phát triển và bắt kịp các nước trong khu vực.

Nhận thức về phát triển nhanh (rút ngắn) quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước chưa thực sự đầy đủ. Nền kinh tế còn chịu ảnh hưởng mạnh từ biến động hoạt động sản xuất khu vực đầu tư nước ngoài và một số thị trường lớn; chưa phát triển công nghiệp nguyên liệu; cơ cế chính sách ban hành nhiều nhưng còn thiếu đồng bộ, chưa đủ mạnh...

Do vậy, thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII vào tháng 10 tới.

Tiêu điểm - Không đồng nhất công nghiệp hóa với phát triển công nghiệp

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị.

Triển khai xây dựng Đề án quan trọng này, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã đặt các bộ, ngành và cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trên 60 báo cáo và chuyên đề, 63/63 địa phương đã có báo cáo theo đề cương, 4 tổ chức quốc tế (WB, UNIDO, AFD, GIZ) cũng đã tham gia tích cực và có các nghiên cứu phục vụ xây dựng Đề án.

Đến nay, theo phân công của Thường trực Tổ Biên tập, Bộ Công Thương cũng đã hoàn thành 1 báo cáo và 3 chuyên đề. Đây là nguyên liệu đầu vào có chất lượng cho quá trình xây dựng Đề án.

Tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Bộ Công Thương là cơ quan đầu tiên Ban Chỉ đạo tới làm việc trực tiếp sau khi có dự thảo 1 của Đề án.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến một số vấn đề như: Đánh giá bối cảnh chung trong nước và quốc tế đang tác động đến Việt Nam nói chung và công nghiệp hoá, hiệnđại hoá nói riêng.

Đồng thời, làm rõ mô hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Việt Nam trong thời gian tới; các thành tố chính trong mục tiêu tổng quát của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030 là gì? Tầm nhìn đến năm 2045 ra sao? Các mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể cần nêu trong Nghị quyết tới sẽ thế nào?

Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực then chốt

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo nêu rõ các nội dung thống nhất tại Hội nghị.

Thứ nhất, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời gian tới cần phải thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới. Theo đó, chuyển dịch sang mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với yêu cầu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bao trùm.

Nội dung cốt lõi của công nghiệp hoá, hiện đại hoá tập trung phát triển công nghiệp nền tảng nội dung cốt lõi của mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mới như thúc đẩy tự động hóa, số hóa và thông minh hóa các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số và các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thực hiện chuyển đổi số, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chính để phát triển kinh tế nhanh, bền vững và bao trùm; Nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, đặc biệt là tự chủ về công nghệ và sản xuất.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia cả trong và ngoài nước. Vì vậy, cần thực hiện mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mới trên cơ sở xác lập lộ trình và bước đi cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm để tạo ra các đột phá phát triển và các cực tăng trưởng kinh tế.

Tiêu điểm - Không đồng nhất công nghiệp hóa với phát triển công nghiệp (Hình 2).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị.

Thứ hai, không đồng nhất công nghiệp hóa với phát triển công nghiệp nhưng phát triển công nghiệp trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn giữ vai trò là động lực, then chốt, nền tảng của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thứ ba, trong giai đoạn tới, để công nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế, tạo việc làm và góp phần hoàn thành các mục tiêu về công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã đặt ra đến năm 2030 và 2045, cần phải có thể chế cho phát triển công nghiệp tốt hơn.

Theo đó, Việt Nam cần có hệ thống giải pháp, chính sách đồng bộ, thống nhất từ lý luận đến thực tiễn để huy động nguồn lực và phát huy thế mạnh cho phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp trên thị trường toàn cầu. Trong đó có 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm:

Rà soát, thực hiện quy hoạch tổng thể công nghiệp và quy hoạch một số ngành, lĩnh vực công nghiệp quan trọng.

Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật về phát triển công nghiệp.

Xây dựng và thiết lập thể chế quản lý vùng để triển khai thực hiện có hiệu quả phân bố không gian phát triển công nghiệp;

Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy tự động hóa, thông minh hóa và xanh hóa ngành công nghiệp;

Rà soát, hoàn thiện danh mục các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên theo hướng thu hẹp các ngành và cụ thể hóa tới các phân ngành, sản phẩm ưu tiên để có nguồn lực thực hiện; Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng tập trung vào thượng nguồn của các ngành công nghiệp ưu tiên, đặt biệt là các ngành điện tử, cơ khí chế tạo, dệt may - da giầy, hóa chất, công nghệ số;

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật các ngành công nghiệp theo hướng nâng cao, dần tiệm cận các nước phát triển, tạo nền tảng kết nối trong sản xuất thông minh;

Nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và sản xuất công nghiệp. Ban hành các chính sách đột phá để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ, nhất là các công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ số, công nghệ vật liệu cơ bản. Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam...

Vấn đề thứ tư Bộ trưởng nhấn mạnh là để lãnh đạo, chỉ đạo thành công quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021- 2030 đã được Đại hội XIII thông qua, các ý kiến đều thống nhất đề nghị sớm ban hành một Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Công Thương: Sẽ kiến nghị giảm tiếp 3 loại thuế với xăng dầu

Thứ 5, 14/07/2022 | 19:40
Nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng cao, Bộ Công Thương sẽ kiến nghị Chính phủ trình UBTVQH, Quốc hội tiếp tục giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, thuế xuất nhập khẩu.

Năm 2025, kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75%

Thứ 4, 18/05/2022 | 14:14
Đó là một trong những chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030.

Tư duy và cách tiếp cận mới về công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Thứ 3, 09/11/2021 | 10:29
Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, đòi hỏi chúng ta phải xác định mô hình, con đường để phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá phù hợp.
Cùng tác giả

Các nhà khoa học chỉ đam mê nghiên cứu chứ không có năng lực kinh doanh

Thứ 6, 23/09/2022 | 18:28
Theo GS.TS Châu Văn Minh, các nhà khoa học chỉ có 2 lựa chọn để thương mại hóa kết quả nghiên cứu của mình. Một là chuyển giao công nghệ, hai là tự mình khởi nghiệp.

Sẽ hình thành và vận hành 3 sàn giao dịch công nghệ quốc gia

Thứ 6, 23/09/2022 | 18:03
Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, 3 sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại 3 miền đất nước sẽ được hình thành, kết nối với các sàn giao dịch khu vực, thế giới.

7 doanh nghiệp trúng đấu giá nhập khẩu 109.000 tấn đường

Thứ 6, 23/09/2022 | 17:08
Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, có 5 doanh nghiệp trúng đấu giá nhập khẩu đường thô và 2 doanh nghiệp trúng đấu giá nhập khẩu đường tinh luyện.

Thủ tướng: Đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể

Thứ 6, 23/09/2022 | 13:52
Kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới.

Lọc hóa dầu Bình Sơn thu về 14.500 tỷ đồng trong tháng 8

Thứ 6, 23/09/2022 | 12:05
So với kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất cả năm gần 91.700 tỷ đồng, Lọc hoá dầu Bình Sơn đã vượt 23% mục tiêu đề ra chỉ sau chưa đầy 3 quý.
Cùng chuyên mục

Cho ý kiến về cơ chế, chính sách đặc thù với Tp.Buôn Ma Thuột

Thứ 7, 24/09/2022 | 16:21
Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù cho tỉnh Đắk Lắk như đã áp dụng tại một số địa phương khác.

Giám sát trọng tâm, trọng điểm vấn đề nổi bật của ngành năng lượng

Thứ 7, 24/09/2022 | 14:51
Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc giám sát cần xác định vấn đề trọng tâm, trọng điểm, trong đó có vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng...

Giám sát thực hiện các Nghị quyết đổi mới chương trình, SGK thế nào?

Thứ 7, 24/09/2022 | 14:49
Đoàn giám sát sẽ tổ chức các cuộc họp, làm việc với một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát có liên quan về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam

Thứ 6, 23/09/2022 | 23:15
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định: Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường, mở rộng kinh doanh và đầu tư vào Việt Nam.

Công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu cần có cách tiếp cận toàn cầu

Thứ 6, 23/09/2022 | 18:03
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu cần có cách tiếp cận toàn cầu, tăng cường đoàn kết quốc tế và chủ nghĩa đa phương, đồng thời cũng cần có cách tiếp cận toàn dân, vì người dân, và nhất là cần đảm bảo công bằng, công lý trong tổng thể chung và đối với từng quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Nghi vấn rau VietGAP "rởm" vào siêu thị: Bộ Nông nghiệp họp khẩn

Thứ 6, 23/09/2022 | 14:00
Sau sự việc rau chợ được “phù phép” dán mác rau VietGAP bán vào siêu thị mới được báo chí phanh phui, Bộ Nông nghiệp đã họp khẩn.

Dự kiến giám sát những vấn đề nổi cộm về y tế cơ sở, y tế dự phòng

Thứ 6, 23/09/2022 | 10:47
Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ chú trọng giám sát những nơi có tình hình nổi bật, có tính đại diện về vùng, miền, kinh tế - xã hội, là điểm nóng về dịch Covid-19.

Tp.Hồ Chí Minh phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển vùng và cả nước

Thứ 6, 23/09/2022 | 17:08
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Tp.Hồ Chí Minh cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất đối với vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Thủ tướng: Đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể

Thứ 6, 23/09/2022 | 13:52
Kinh tế hợp tác, HTX phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới.

Giao kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội

Thứ 6, 23/09/2022 | 16:29
Thủ tướng Chính phủ đã giao danh mục và mức vốn ngân sách trung ương cho từng nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.