Kinh tế tỉnh Kiên Giang đứng thứ 5 khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Kinh tế tỉnh Kiên Giang đứng thứ 5 khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 4, 05/07/2023 | 13:00
0
Kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, tăng trưởng GRDP đạt 6,37%, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2022, đứng thứ 5 khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Chiều 03/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2023 và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tỉnh uỷ Kiên Giang đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Đảng bộ với các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phục hồi phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng… hầu hết hoàn thành theo kế hoạch.

Tỉnh ủy cụ thể hóa kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XIII. Chủ động chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để đánh giá sát hơn tình hình, kết quả đạt được qua 2 năm rưỡi thực hiện nghị quyết Đại hội.

Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; triển khai các biện pháp nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; chấn chỉnh nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hoạt động ngày càng hiệu quả, đi vào nền nếp, phòng ngừa tốt các sai phạm.

Sự kiện - Kinh tế tỉnh Kiên Giang đứng thứ 5 khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh: “Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng còn nhiều khó khăn tác động bất lợi nhưng Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm cao, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, đạt được kết quả khá tích cực trên nhiều mặt. Tỉnh có 5/27 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 15/27 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm. Kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, tăng trưởng GRDP đạt 6,37%, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2022, đứng thứ 5 khu vực đồng bằng sông Cửu Long.”

Theo đó, trong thực hiện phát triển kinh tế, nhất là các ngành chủ lực, mũi nhọn như: Sản lượng lúa đạt hơn 2,5 triệu tấn, đạt 57,4% kế hoạch năm, với lúa chất lượng cao chiếm 98,4%; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 357.857 tấn, đạt 42,6% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp trên 22.197 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022; kim ngạch xuất khẩu 410 triệu USD, đạt 47,6% kế hoạch.

Tiếp đến, tỉnh thu hút 4,95 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, đạt gần 60% kế hoạch, tăng 42% so cùng kỳ và tổng doanh thu từ du lịch 10.184 tỷ đồng. Tỉnh thu ngân sách hơn 6.770 tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức hiệu quả, thiết thực. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường…

Sự kiện - Kinh tế tỉnh Kiên Giang đứng thứ 5 khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Hình 2).

Quang cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang chưa đạt mục tiêu đề ra; sản lượng khai thác thủy sản giảm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng chưa được ngăn chặn triệt để. Tình hình an ninh, trật tự từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp…

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Tỉnh ủy Kiên Giang tập trung chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung cho các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy, trong đó, tăng trưởng GRDP cả năm đạt 6,5% trở lên.

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chương trình OCOP, chủ động thực hiện tốt đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh thực hiện hiệu quả đề án nuôi biển, nuôi bờ, phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản chiếm hơn 40% tổng sản lượng thủy sản năm 2023 của tỉnh. Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về chống khai thác IUU.

Cùng với đó, tỉnh hoàn thành các thủ tục kêu gọi đầu tư để thực hiện các dự án tại các khu công nghiệp, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là những công trình, dự án trọng điểm trong thực hiện đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, xuất khẩu hàng hóa, kích cầu tiêu dùng. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án phát triển du lịch của tỉnh, tiếp tục kích cầu phát triển du lịch mạnh mẽ.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình chỉ đạo tập trung cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long.

Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh, gắn với kiện toàn một số chức danh lãnh đạo của một số sở, ngành, địa phương.

Triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, kết luận của Trung ương về các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Tỉnh nâng lên năng lực dự báo, tính linh hoạt, chủ động, nâng lên hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành xã hội, đánh giá, phân tích sát hơn, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu phát triển kinh tế đạt ở mức cao nhất, trong đó, tăng trưởng GRDP cả năm 6,5% trở lên, đạt, vượt nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua 6 tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2023; điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn một số danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh; thực hiện kế hoạc đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn; quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050.

Kiên Giang: Kết nối cung cầu cho ngành sản xuất công nghiệp phát triển

Thứ 2, 03/07/2023 | 07:00
Sở Công thương tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp.

Kiên Giang: Bộ đội Biên phòng cứu sống 5 người bị nạn trên biển

Chủ nhật, 02/07/2023 | 20:00
Đồn Biên phòng Tây Yên thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa cứu sống 5 người dân bị nạn ngoài khơi vùng biển gần đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải.

Vì sao sản lượng khai thác thủy sản trên biển Kiên Giang giảm mạnh?

Chủ nhật, 02/07/2023 | 10:00
Nguyên nhân sản lượng khai thác thủy sản trên biển giảm là do nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng.

Kiên Giang: Có nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, đầu tư với Ấn Độ

Thứ 6, 30/06/2023 | 16:47
Đây là cơ hội để doanh nghiệp Kiên Giang tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch với doanh nghiệp Ấn Độ và ngược lại.
Cùng tác giả

Kiên Giang: Thu ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Nhiều chỉ tiêu của tỉnh Kiên Giang đạt khá so với cùng kỳ, một số khu vực và sản phẩm có mức tăng trưởng mạnh.

Kiên Giang: Kịp thời triển khai các giải pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:55
Chủ động vận hành Cống – âu thuyền vàm Bà Lịch để kiểm soát mặn, đảm bảo an toàn cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong cao điểm mùa khô.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:12
UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở ngành, chính quyền địa phương có rừng nếu để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Cà Mau: Hoàn toàn khống chế vụ cháy 40ha rừng tràm

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:30
Hiện nay, tình hình cháy rừng ở Nông trường 402 cũ đã hoàn toàn được khống chế. Vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 40ha cây tràm tái sinh.

Kiên Giang: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở, sụt lún

Thứ 5, 11/04/2024 | 10:58
Chiều ngày 10/4, tỉnh Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán, khu vực vùng đệm U Minh Thượng.
Cùng chuyên mục

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Hơn 150 gian hàng tham gia triển lãm doanh nhân trẻ tại Quảng Ninh

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:26
Các gian hàng được livestream giới thiệu, bán hàng trên các nền tảng số Tiktok, Youtube, Facebook với sự tham gia của nhiều Tiktoker, KOL, KOC nổi tiếng.
     
Nổi bật trong ngày

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.