Lấy phiếu tín nhiệm để sử dụng cán bộ tốt hơn

Lấy phiếu tín nhiệm để sử dụng cán bộ tốt hơn

Thứ 4, 26/12/2018 | 07:48
Một trong những nội dung quan trọng tại Hội nghị T Ư 9 khóa XII lần này là Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đây là chủ trương mới, đúng đắn của Đảng được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, đồng tình ủng hộ, kỳ vọng và tin tưởng rằng cách làm sáng tạo này sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng ngang tầm nhiệm vụ.

Trong công tác cán bộ, đánh giá cán bộ là khâu tiền đề xuyên suốt các khâu còn lại của nhiệm vụ then chốt này; “sai một ly đi một dặm”. Có đánh giá đúng mới biết được triển vọng của cán bộ để xây dựng quy hoạch; mới biết rõ điểm mạnh, yếu mà có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, rèn luyện, thử thách; mới biết cụ thể năng lực, sở trường để bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Đánh giá cán bộ có vai trò quan trọng như vậy, nhưng lâu nay vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến.

Qua việc xử lý kỷ luật một số cán bộ thời gian qua đã nói lên điều đó, có trường hợp được phong tặng danh hiệu Anh hùng, hoặc được xã hội tôn vinh, nhưng đã bị phát hiện có nhiều vi phạm nghiêm trọng, bị kết án tù; có trường hợp được coi là cán bộ trẻ, nhiều triển vọng nhưng chỉ hai năm sau bộc lộ hàng loạt yếu kém, làm việc tùy tiện, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, buộc phải thi hành kỷ luật nghiêm khắc. Việc đánh giá cán bộ cực kỳ quan trọng, đánh giá sai sẽ dẫn đến quy hoạch, bố trí, sử dụng sai, thật hại cho tổ chức.

Việc lấy phiếu tín nhiệm là một trong những biện pháp đổi mới, nhằm đánh giá cán bộ thông qua nhiều góc nhìn, đã được đặt ra từ nhiệm kỳ trước và Hội nghị T.Ư 10, khóa XI đã tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Có thể nói, việc làm này là một bước tiến rõ rệt trong đổi mới công tác cán bộ, thể hiện tinh thần dân chủ, cầu thị và nêu cao trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng. Thông qua kết quả lấy phiếu, người được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn lại mình một cách toàn diện hơn; biết điểm nào còn hạn chế để cố gắng khắc phục, mặt nào mạnh thì phát huy, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình hơn. Đối với những người tín nhiệm thấp coi đây là sự cảnh tỉnh, răn đe, nghiêm khắc với chính bản thân mình mà cố gắng hơn nữa trên các mặt công tác. Vì thế, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ tạo động lực thôi thúc cán bộ tự soi, tự sửa, ngăn ngừa, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Mặt khác, kết quả phiếu tín nhiệm là thước đo, là một kênh thông tin tham khảo trong đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho việc quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ tốt hơn; hoàn toàn không phải để truy xét trách nhiệm, hay thay thế cán bộ. Đương nhiên, những trường hợp có hơn 50% số phiếu tín nhiệm thấp cần được xem xét đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn và có thể sắp xếp bố trí công việc khác phù hợp; những người có hai phần ba số phiếu tín nhiệm thấp trở lên sẽ kịp thời xem xét, nếu thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc thôi giữ chức, bố trí công tác khác, không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Đánh giá cán bộ là một việc rất tinh tế và vô cùng nhạy cảm; là việc khó, nhất là với các nội dung không dễ gì định lượng, như lập trường quan điểm chính trị, động cơ, tính trung thực,... Đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước lại càng hệ trọng, vì liên quan đến uy tín và sự lãnh đạo chung của Đảng. Bởi thế công việc này được Trung ương chỉ đạo tiến hành khá kỹ lưỡng, công phu, khoa học và bài bản. Đây cũng là trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương trước Đảng, trước dân, rất cần sự công tâm khách quan, thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương, giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; đặc biệt là chống chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm, để làm cho việc lấy phiếu tín nhiệm thật sự khách quan, có ý nghĩa thiết thực.

Trong phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ lưỡng Quy định, tờ trình của Bộ Chính trị, các báo cáo công tác của từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thể hiện thật chính xác chính kiến của mình qua mỗi lá phiếu, góp phần làm cho việc lấy phiếu thật sự dân chủ, khách quan, công tâm, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá.

Theo Quy định 262, ngày 8-10- 2014 của Bộ Chính trị, việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này công bố ngay tại Hội nghị, bởi đây là công việc nội bộ của Đảng với mục tiêu là thăm dò tín nhiệm, đánh giá chính xác, khách quan hơn đối với cán bộ và phục vụ cho công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng,… Điều ấy được thể hiện ngay trong chương trình, nội dung của Hội nghị lần này. Trước khi lấy phiếu tín nhiệm, Hội nghị đã làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; nghiên cứu các báo cáo, tài liệu liên quan việc lấy phiếu, đó là những cơ sở để có thêm thông tin cho việc lấy phiếu tín nhiệm.

Hai nhiệm kỳ khóa XI và khóa XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mang lại nhiều kết quả tích cực, do sự chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, kiên trì của toàn Đảng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Và việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần này được thực hiện đúng tinh thần mà Đảng đã làm, vì sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự là công bộc của dân.

Theo báo Nhân Dân

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 9 ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Thứ 3, 25/12/2018 | 20:58
Hội nghị lần thứ 9 ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc sáng 25/12/2018, tại thủ đô Hà Nội.

Bước chuẩn bị quan trọng cho công tác nhân sự BCH TW khóa XIII

Thứ 3, 25/12/2018 | 15:05
Sáng 25/12, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Giới thiệu nhân sự Quân đội quy hoạch ban Chấp hành Trung ương

Thứ 5, 06/12/2018 | 18:36
Các đại biểu dự hội nghị Quân ủy Trung ương đã phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Quân đội quy hoạch ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự thống nhất rất cao.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Đề xuất quy trình thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:28
Người có thẩm quyền thu tiền phạt trực tiếp phải lập bảng kê biên lai thu tiền phạt và nộp toàn bộ số tiền đã thu vào Kho bạc Nhà nước theo thời gian quy định.

Hà Nội tăng lương cho cán bộ, công chức để ngăn tình trạng nghỉ việc

Thứ 3, 04/10/2022 | 10:29
UBND Thành phố giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức.

Hà Nội tạm cấp ngân sách gần 128 tỷ đồng để kiểm định chung cư cũ

Thứ 2, 03/10/2022 | 18:18
Số tiền này thuộc nguồn vốn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng cho giai đoạn 2021-2025 để kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng toàn bộ chung cư cũ tại địa bàn Hà Nội.

Tp.HCM: Doanh nghiệp được giảm đóng BHTN hơn 2.180 tỷ đồng

Thứ 2, 03/10/2022 | 13:58
Từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022, các đơn vị sử dụng lao động tại Tp.HCM được giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 2.180 tỷ đồng.

3 tỉnh cam kết GPMB đúng tiến độ cho Dự án Đường Vành đai 4

Thứ 7, 01/10/2022 | 19:09
Để kịp thời khởi công Vành đai 4 vào tháng 6/2023, 3 tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên đã ký giao ước thi đua trong công tác GPMB và tái định cư dự án.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa - Vũng Tàu mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe tập lái

Thứ 3, 04/10/2022 | 11:02
Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh đào tạo và sát hạch lái xe, xe tập lái.

Hà Nội tăng lương cho cán bộ, công chức để ngăn tình trạng nghỉ việc

Thứ 3, 04/10/2022 | 10:29
UBND Thành phố giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phó Bí thư huyện ủy Châu Đức làm Chủ tịch UBND huyện

Thứ 3, 04/10/2022 | 18:45
Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), ông Nguyễn Tấn Bản là Phó Bí thư thường trực huyện ủy Châu Đức.

Đề xuất quy trình thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:28
Người có thẩm quyền thu tiền phạt trực tiếp phải lập bảng kê biên lai thu tiền phạt và nộp toàn bộ số tiền đã thu vào Kho bạc Nhà nước theo thời gian quy định.

Bà Rịa -Vũng Tàu bàn giao 8 ngư dân Myanmar bị nạn trên biển

Thứ 4, 05/10/2022 | 18:30
Cả 8 ngư dân quốc tịch Myanmar được Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu cùng ngành chức năng bàn giao về nước sau khi được cứu và chăm sóc sức khỏe.