LienVietPostBank thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2

LienVietPostBank thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2

Thứ 5, 10/12/2020 | 17:28
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã ra thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2.

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 260/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2020 và Công văn số 7114/UBCK-QLCB ngày 02/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 1 và triển khai thực hiện Đợt 2.

1. Tên Tổ Chức Phát Hành: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

3. Số điện thoại: (84 24) 62 668 668.

4. Số Fax: (84 24) 62 669 669.

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): không có.

6. Trái Phiếu chào bán:

- Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu LPB7Y202002 và Trái Phiếu LPB10Y202005.

Trái Phiếu LPB7Y202002 và Trái Phiếu LPB10Y202005 được gọi chung là “Các Trái Phiếu” và gọi là “Trái Phiếu” có nghĩa là bất kỳ trái phiếu nào trong số các Các Trái Phiếu.

- Loại Trái Phiếu: không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LienVietPostBank theo quy định hiện hành.

- Mệnh giá: 000.000 VND (mười triệu Đồng)/Trái Phiếu.

- Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán:

+ Trái Phiếu LPB7Y202002: 572 (bốn mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi hai) Trái Phiếu.

+ Trái Phiếu LPB10Y202005: 541 (hai mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi mốt) Trái Phiếu.

- Số lượng Trái Phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có

- Thời hạn Trái Phiếu:

+ Trái Phiếu LPB7Y202002: 07 (bảy) năm.

+ Trái Phiếu LPB10Y202005: 10 (mười) năm.

- Kỳ hạn trả lãi: lãi trả sau, định kỳ 01 (một) năm một lần vào ngày tròn năm kể từ Ngày Phát Hành.

- Kỳ Tính Lãi: 01 (một) năm.

- Lãi suất:

* Đối với Trái Phiếu LPB7Y202002:

+ Lãi suất áp dụng cho 02 (hai) kỳ tính lãi đầu tiên = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,3%/năm; và

+ Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 3,3%/năm.

* Đối với Trái Phiếu LPB10Y202005:

+ Lãi suất áp dụng cho 05 (năm) kỳ tính lãi đầu tiên = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,6%/năm; và

+ Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 3,6%/năm.

Trong đó, Lãi Suất Tham Chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi tại Ngày Xác Định Lãi Suất, có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của Các Ngân Hàng Tham Chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch.

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu của mỗi Đợt. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.   

7. Khối lượng vốn cần huy động Đợt 2: 701.130.000.000 VND (bảy trăm linh một tỷ một trăm ba mươi triệu Đồng).

8. Mục đích huy động vốn: bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.

9. Giá bán ra công chúng: 10.000.000 VND (mười triệu Đồng)/Trái Phiếu.

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:

- Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 02 (hai) Trái Phiếu, tương đương với 20.000.000 VND (hai mươi triệu Đồng) tính theo mệnh giá.

- Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 100 (một trăm) Trái Phiếu, tương đương 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng) tính theo mệnh giá.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn tới hàng đơn vị.

11. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 04/12/2020 đến ngày 23/12/2020

12. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu và công bố Bản Cáo Bạch:

a. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu

- Tổ Chức Phát Hành:

+ Tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc. Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch đăng tải tại https://www.lienvietpostbank.com.vn/tin-tuc-su-kien/tin-lienvietpostbank/noi-dung/mang-luoi-lienvietpostbank-0

+ Hotline: 1800 577 758 hoặc (84 24) 62 668 668 - Số máy lẻ: 08 - 63442

- Đại Lý Phát Hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

+ Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Điện thoại: (84 24) 38 181 888 - Số máy lẻ: 105, 111, 114, 112 và 122.

b. Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại:

- Trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành: https://www.lienvietpostbank.com.vn/

- Trang thông tin điện tử của Đại Lý Phát Hành: https://www.shs.com.vn/

13. Ngày phát hành dự kiến: 23/12/2020

14. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua Trái Phiếu:

- Số tài khoản: 020088214286

- Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

- Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Hà Nội

15. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư:

- Tuân thủ các điều khoản của Trái Phiếu như đã nêu trong Bản Cáo Bạch;

- Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;

- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;

- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với Trái Phiếu chào bán ra công chúng;

- Cung cấp thông tin cần thiết cho chủ sở hữu Trái Phiếu.

Mọi thông tin chi tiết về Đợt phát hành vui lòng đọc Bản Cáo Bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt năm 2020.

Thu Hà

Cổ phiếu LPB của LienVietPostBank chính thức chào sàn HOSE

Thứ 2, 09/11/2020 | 11:53
Ngày 09/11/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) công bố và trao quyết định niêm yết, chào mừng ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu LPB của LienVietPostBank.

LienVietPostBank phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 10%

Thứ 5, 05/11/2020 | 10:41
LienVietPostBank thông báo sẽ phát hành 97.694.831 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chi trả là 10%.
Cùng chuyên mục

Tiền đổ vào nhóm vốn hóa lớn, chứng khoán tăng 4 phiên liên tiếp

Thứ 6, 27/05/2022 | 18:45
Khối ngoại gom mạnh chứng chỉ quỹ FUEVFVND với trị giá 123 tỷ đồng. Ngược lại, một số mã như THD, YEG giảm mạnh sau tin lãnh đạo thoái vốn khỏi doanh nghiệp.

Thương mại Việt Nam - Mỹ mở rộng sẽ thu hút dòng vốn lớn vào TTCK

Thứ 6, 27/05/2022 | 09:16
Việt Nam đang trên lộ trình được xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi, việc này sẽ giúp thu hút lượng lớn dòng vốn đầu tư chủ động vào TTCK Việt Nam.

Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm: Chỉ 3 tháng nữa, TTCK sẽ ổn định trở lại

Thứ 6, 27/05/2022 | 08:13
Ông Tâm khuyên nhà đầu tư nên mua cổ phiếu bởi thị trường chứng khoán đang bị dao động bởi các yếu tố tiêu cực, không phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế Việt Nam.

Công ty kiểm toán cho thành viên Tân Hoàng Minh bị đình chỉ tư cách

Thứ 6, 27/05/2022 | 08:09
Trước đó, UBCKNN đã yêu cầu Tổng Bách Hóa phải thực hiện kiểm toán lại BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 (mà CPA Hà Nội đã kiểm toán trước đó) theo quy định.

Cổ phiếu họ FLC đồng loạt giảm sàn sau khi bị HoSE hạn chế giao dịch

Thứ 5, 26/05/2022 | 15:57
Diễn biến tiêu cực của nhóm FLC đã không còn tác động đến thị trường chung, VN-Index phiên ngày 26/5 bật tăng nhẹ.
     
Nổi bật trong ngày

Cổ phiếu FLC, ROS, HAI bị cấm giao dịch phiên sáng

Thứ 5, 26/05/2022 | 06:00
3 cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC sẽ chỉ giao dịch phiên chiều hàng ngày theo phương thức khớp lệnh tập trung và giao dịch thỏa thuận, từ ngày 1/6 tới.

Cổ phiếu họ FLC đồng loạt giảm sàn sau khi bị HoSE hạn chế giao dịch

Thứ 5, 26/05/2022 | 15:57
Diễn biến tiêu cực của nhóm FLC đã không còn tác động đến thị trường chung, VN-Index phiên ngày 26/5 bật tăng nhẹ.

Công ty kiểm toán cho thành viên Tân Hoàng Minh bị đình chỉ tư cách

Thứ 6, 27/05/2022 | 08:09
Trước đó, UBCKNN đã yêu cầu Tổng Bách Hóa phải thực hiện kiểm toán lại BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 (mà CPA Hà Nội đã kiểm toán trước đó) theo quy định.

Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm: Chỉ 3 tháng nữa, TTCK sẽ ổn định trở lại

Thứ 6, 27/05/2022 | 08:13
Ông Tâm khuyên nhà đầu tư nên mua cổ phiếu bởi thị trường chứng khoán đang bị dao động bởi các yếu tố tiêu cực, không phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế Việt Nam.

Thương mại Việt Nam - Mỹ mở rộng sẽ thu hút dòng vốn lớn vào TTCK

Thứ 6, 27/05/2022 | 09:16
Việt Nam đang trên lộ trình được xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi, việc này sẽ giúp thu hút lượng lớn dòng vốn đầu tư chủ động vào TTCK Việt Nam.