Năm 2020, ngân sách Nhà nước chi gần 40.000 tỷ đồng đóng bảo hiểm y tế

Năm 2020, ngân sách Nhà nước chi gần 40.000 tỷ đồng đóng bảo hiểm y tế

Thứ 6, 22/10/2021 | 16:43
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến cuối năm 2020, có 87,96 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỉ lệ bao phủ 90,85% dân số.

Chiều 22/10, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp 2, Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, tính đến 31/12/2020, số người tham gia bảo hiểm y tế là 87,96 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 90,85% dân số. Trong đó, ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng trên 51 triệu người, chiếm 58%.

Tổng số chi do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng năm 2020 là 39.953 tỷ đồng, bằng 37% tổng số thu tiền đóng bảo hiểm y tế.

Về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, năm 2020, có 2.612 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 166 cơ sở (6,8%) so với năm 2019; số cơ sở công lập tăng 66 cơ sở (4%) so với năm 2019, ngoài công lập tăng 100 cơ sở (12,6%).

Năm 2020, cả nước có hơn 167 triệu lượt khám chữa bệnh, giảm hơn 10% so với năm 2019. Trong đó số lượt khám chữa bệnh nội trú giảm khoảng 11%, ngoại trú giảm khoảng 9%. Tuy nhiên, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ giảm khoảng 2% so với năm 2019.

Tiêu điểm - Năm 2020, ngân sách Nhà nước chi gần 40.000 tỷ đồng đóng bảo hiểm y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo.

Về chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, năng lực y tế cơ sở được nâng lên; phát huy vai trò quan trọng trong giám sát, xét nghiệm, cách ly, tiêm chủng, điều trị, nhất là quản lý, chăm sóc F0 tại nhà giúp giảm bệnh nặng, góp phần giảm tử vong.

Năm 2020, tỉ lệ trạm y tế xã: có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 92,8%; thực hiện trên 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã đạt 48,8%; đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 94,4%. Tỉ lệ dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt 45,6%.

Bên cạnh đó, ngành y tế thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin như hồ sơ sức khỏe cá nhân kết hợp với bệnh án điện tử; khám chữa bệnh từ xa kết nối hơn 1.500 cơ sở y tế trên toàn quốc, 100% các huyện được kết nối, hỗi trợ chuyên môn và đã cứu sống nhiều bệnh nhân…

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển y dược cổ truyền và hoàn thiện các quy định pháp luật để đổi mới đào tạo nguồn nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế.

Về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã ban hành các quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Bộ Y tế đã 4 lần sửa đổi, bổ sung các quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để nâng cao quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Về điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo lộ trình tính đúng, tính đủ các yếu tố cấu thành giá, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tạm thời chưa thực hiện trong thời gian này để không tác động người dân, doanh nghiệp.

Về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020: Tổng thu quỹ bảo hiểm y tế: 110.395 tỷ đồng; chi bảo hiểm y tế năm 2020 là 104.220 tỷ đồng.

Về cân đối quỹ bảo hiểm y tế: tổng số thu quỹ bảo hiểm y tế lớn hơn tổng số chi quỹ bảo hiểm y tế là 5.071 tỷ đồng; dự kiến số dư quỹ bảo hiểm y tế lũy kế đến cuối năm 2020 là 32.991 tỷ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Về công tác thu quỹ bảo hiểm y tế: Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất, người lao động không có việc làm.

Các tỉnh, thành phố cũng gặp khó khăn trong bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng theo quy định; các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh...

Về giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Một số địa phương được giao dự toán chưa sát với thực tế chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Tình trạng một số cơ sở thiếu kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vào các tháng cuối năm nhưng việc điều chỉnh dự toán tại địa phương trong năm còn chậm; Việc quy định tổng mức thanh toán với các yếu tố xác định chưa phù hợp với thực tiễn...

Tiêu điểm - Năm 2020, ngân sách Nhà nước chi gần 40.000 tỷ đồng đóng bảo hiểm y tế (Hình 2).

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh nhất trí với các báo cáo của Chính Phủ.

Báo cáo thẩm tra về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực BHYT được ban hành cơ bản đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, điều hành, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB)và sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ BHYT.

Tuy nhiên, tình trạng văn bản hướng dẫn thực hiện mâu thuẫn với Luật chưa được giải quyết dứt điểm; gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả và quy trình kỹ thuật chuyên môn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị chưa được ban hành đầy đủ và cập nhật; hệ thống văn bản về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, xã hội hóa chưa được hoàn thiện làm ảnh hưởng đến hoạt động KCB BHYT và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT.

Về thực hiện Nghị quyết số 68, bà Nguyễn Thuý Anh thông tin, sau 8 năm thực hiện, 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt yêu cầu và 4 chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phần chưa hoàn thành hoặc mới chỉ hoàn thành được một phần theo Nghị quyết 68. Nhìn chung, các chỉ tiêu đã hoàn thành là các chỉ tiêu được xác định tại các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu chưa đạt liên quan đến cơ chế đầu tư, hỗ trợ tài chính.

Ủy ban Xã hội đề xuất một số nội dung để các đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến như: Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có giải pháp về tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng theo hộ gia đình; trách nhiệm của Trung ương và địa phương trong việc bảo đảm năng lực y tế tuyến cơ sở; giải pháp để sớm hoàn thành đầu tư nâng cấp trạm y tế xã; các khó khăn, thách thức đối với các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; Thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó có khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19; thanh quyết toán bảo hiểm y tế và giám định bảo hiểm y tế…

Thanh Lam

Xây dựng cơ chế đặc thù để 4 tỉnh, thành có lực phát triển

Thứ 6, 22/10/2021 | 14:07
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc xây dựng cơ chế đặc thù cho 4 tỉnh, thành là để các địa phương có lực phát triển.

Xem xét cơ chế đặc thù cho 4 tỉnh thành

Thứ 6, 22/10/2021 | 11:11
Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế.

Chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm mà cử tri cả nước quan tâm

Thứ 4, 20/10/2021 | 11:26
“Chúng ta dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Cùng tác giả

Nutrizabet và Tensicare quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Chủ nhật, 26/03/2023 | 08:02
Hai sản phẩm do Công ty TNHH Nature Origi và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TCG Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm.

"Có thuốc mời thầu rất nhiều lần nhưng các nhà thầu không tham dự"

Thứ 7, 25/03/2023 | 12:04
Người Đưa Tin có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Dũng – Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung Thuốc quốc gia về vấn đề đấu thầu thuốc và cung ứng thuốc.

Khám bệnh dịch vụ theo yêu cầu “mỗi nơi một giá”

Thứ 6, 24/03/2023 | 17:05
Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Tường Sơn, thông tư về giá khám chữa bệnh theo yêu cầu dự kiến được ban hành vào tháng 4/2023.

Bộ Y tế nêu giải pháp giữ chân nhân lực y tế khu vực công

Thứ 6, 24/03/2023 | 13:56
Trước làn sóng chuyển dịch nhân lực y tế công sang tư, Bộ Y tế đã đưa ra một số giải pháp để giữ chân nhân lực cho ngành.

Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam hiện nay

Thứ 6, 24/03/2023 | 13:53
Theo Bộ Y tế, dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác cơ bản vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. 
Cùng chuyên mục

Bình Thuận hội đủ các điều kiện quan trọng để bức phá

Chủ nhật, 26/03/2023 | 21:28
Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Thuận trong ngày 26/3.

Triển khai hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn mới

Thứ 7, 25/03/2023 | 22:21
Ngày 24/3/2023, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tiếp ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự Chương trình "Bình Dương: Khởi động – Kết nối - Phát triển mới"

Thứ 7, 25/03/2023 | 14:15
Tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài là 176,1 triệu USD và 1 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn 120 tỷ đồng.

Tiếp cận tổng thể, tổng hợp, công bằng trong hợp tác quản lý tài nguyên nước

Thứ 7, 25/03/2023 | 07:23
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ngày 23/3 đã tham dự Hội nghị Nước của Liên hợp quốc với tư cách diễn giả chính tại Phiên đối thoại về hợp tác nước.

Năng lượng tái tạo ngoài khơi: Cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi xanh

Thứ 6, 24/03/2023 | 10:43
Trao đổi tại các phiên của Đối thoại, các diễn giả cho biết trong bối cảnh năng lượng tái tạo ngoài khơi ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ chính trị và kinh tế quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận hội đủ các điều kiện quan trọng để bức phá

Chủ nhật, 26/03/2023 | 21:28
Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Thuận trong ngày 26/3.