Nghệ An ghi nhận 30 ca Covid-19 cộng đồng, chủ yếu là học sinh

Nghệ An ghi nhận 30 ca Covid-19 cộng đồng, chủ yếu là học sinh

Hà Thị Hằng
Thứ 6, 31/12/2021 | 08:45

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 30/12 đến 6h00 ngày 31/12), Nghệ An ghi nhận 90 ca dương tính mới với Covid-19 tại 8 địa phương (Hoàng Mai 25 ca, Diễn Châu 19 ca, Quỳ Hợp 18 ca, Quỳ Châu 12 ca, Thanh Chương 9 ca, Yên Thành 5 ca, Tương Dương 1 ca, Nghĩa Đàn 1 ca ).

Trong đó có 30 ca cộng đồng (Diễn Châu 19 ca, Thanh Chương 9 ca, Yên Thành 1 ca, Nghĩa Đàn 1 ca), 60 ca đã được cách ly từ trước (30 ca trong vùng phong tỏa, 25 ca F1, 3 ca miền Nam về, 2 ca ở tỉnh khác về). Ghi nhận 20 ca có triệu chứng, 70 ca không có triệu chứng. Trong các ca nhiễm cộng đồng có nhiều học sinh được ghi nhận.

Thông tin cụ thể các học sinh ghi nhận trong cộng đồng như sau:

Bệnh nhân P.K.N., nam, SN 2017, địa chỉ xóm 4, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân là con của bệnh nhân N.T.T. được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân T.T.M.A., nữ, SN 2009, địa chỉ xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân N.H.V., nam, SN 2009, địa chỉ xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Sự kiện - Nghệ An ghi nhận 30 ca Covid-19 cộng đồng, chủ yếu là học sinh

Lực lượng ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm. 

Bệnh nhân T.Đ.Q., nam, SN 2009, địa chỉ xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân H.T.V., nữ, SN 2009, địa chỉ xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, ho.

Bệnh nhân T.T.Q.A., nữ, SN 2009, địa chỉ xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân T.N.V., nữ, SN 2012, địa chỉ xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân N.V.T., nam, SN 2012, địa chỉ xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân D.Đ.T., nam, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng ho.

Bệnh nhân N.T.A.T., nữ, SN 2007, địa chỉ xóm 1, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân V.T.P.L., nữ, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân T.Đ.P., nam, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân H.H.T., nữ, SN 2010, địa chỉ xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân P.T.H.N., nữ, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân N.N.Q., nam, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân C.T.V.A., nữ, SN 2007, địa chỉ xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng cảm cúm.

Bệnh nhân D.T.H., nam, SN 2007, địa chỉ xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân L.T.H.G., nữ, SN 1979, địa chỉ xóm 4, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân T.T.H., nữ, SN 1981, địa chỉ xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng đau đầu.

Bệnh nhân V.M.D., nam, SN 2015, địa chỉ xóm 3, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12, bệnh nhân có biểu hiện ho nên đến trạm y tế được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

Bệnh nhân L.V.T., nam, SN 1993, địa chỉ xóm Thanh Hoa, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 30/12, bệnh nhân có biểu hiện ho nên đến trạm y tế được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

Bệnh nhân N.H.T.N., nam, SN 2009, địa chỉ xóm Đông Thị, xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân học cùng lớp với bệnh nhân L.H.A. công bố ngày 30/12. Ngày 30/12, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Trước đó, ngày 30/12, Nghệ An có 6 ca cộng đồng tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, 3 ca trong số đó là học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Cụ thể, 3 học sinh nhiễm Covid-19 cộng đồng là bệnh nhân L.H.A, nữ, SN 2009; bệnh nhân L.A.T, nữ, SN 2014 và bệnh nhân H.Đ.C.Đ, nam, SN 2011. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, xã Diễn Yên đã phong tỏa nơi ở của các hộ dân nhiễm Covid-19, đồng thời tập trung truy vết các F1 liên quan đến các ca bệnh này.

Trước tình hình dịch Covid-19 xâm nhập vào trường học, huyện Diễn Châu đã chỉ đạo cho toàn bộ học sinh và giáo viên 2 Trường tiểu học và trung học cơ sở Diễn Yên dừng học trực tiếp, tạm thời chuyển sang học trực tuyến bắt đầu 30/12 cho đến khi có thông báo mới. Riêng cấp học mầm non trên địa bàn vẫn đi học bình thường.

Nghệ An ghi nhận 81 ca mắc Covid-19, có 10 ca cộng đồng

Thứ 5, 30/12/2021 | 09:02
Nghệ An vừa ghi nhận thêm 81 ca dương tính với SARS-CoV2, trong đó có 10 ca cộng đồng. Hiện, cơ quan chức năng đang tích cực truy vết.

Bộ Công an thông tin kết quả rà soát hoạt động từ thiện của nghệ sĩ

Thứ 3, 28/12/2021 | 19:59
Chiều 28/12, Bộ Công an tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2021.
Cùng tác giả

Cặp bạn tù lĩnh án chung thân vì rủ nhau buôn ma tuý số lượng lớn

Thứ 2, 20/06/2022 | 14:58
Sau khi mãn hạn tù, Phong và Dũng rủ nhau buôn ma tuý số lượng lớn. Mức án cặp đôi này phải nhận là bản án chung thân.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng

Thứ 7, 18/06/2022 | 13:19
Minh và Hoàng tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với nhiều đối tượng tham gia tại các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai,...

Bắt nhóm đối tượng giả danh cán bộ sở TN&MT lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Thứ 4, 15/06/2022 | 08:46
Mặc dù mang nhiều tiền án nhưng nhóm đối tượng vân giả danh cán bộ sở Tài nguyên và Môi trưởng lừa đảo hàng chục người chiếm đoạt 15 tỷ đồng.

Cháu nhận án tử, chú chung thân vì mua bán ma tuý số lượng cực lớn

Thứ 3, 14/06/2022 | 15:31
Thấy cháu đi chuẩn bị đưa ma tuý vào Đắk Nông bán, Ca xin đi theo để kiếm tiền. Hai chú cháu bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Bản án nghiêm khắc dành cho kẻ đâm tử vong người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Thứ 3, 14/06/2022 | 11:13
Chỉ vì mâu thuẫn mấy cây keo, Thắng đã dùng dao đâm chết ông T. Tại toà, câu hỏi của vợ ông T. dành cho bị cáo khiến nhiều người xót xa.
Cùng chuyên mục

7 dự án "khủng" Đà Nẵng kêu gọi đầu tư có gì đặc biệt?

Thứ 7, 25/06/2022 | 17:38
Chiều 25/6, tại sự kiện Diễn đàn Đầu tư Tp.Đà Nẵng ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng, đã công bố 7 dự án trọng điểm đang kêu gọi đầu tư.

Đà Nẵng tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong môi trường đầu tư, kinh doanh

Thứ 7, 25/06/2022 | 16:30
Ngày 25/6, tại Diễn đàn đầu tư Tp.Đà Nẵng 2022, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng nhận định những "điểm nghẽn" trong môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Đầu tư Tp.Đà Nẵng 2022

Thứ 7, 25/06/2022 | 16:09
Chiều 25/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và hơn 600 đại biểu, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã tham dự Diễn đàn Đầu tư Tp.Đà Nẵng 2022.

105 tác phẩm ảnh báo chí về “những ngày tháng ấy” tại triển lãm Dấu ấn 3

Thứ 7, 25/06/2022 | 08:39
Chiều 24/6, triển lãm ảnh báo chí “Dấu ấn 3” đã được CLB phóng viên ảnh Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Xả trạm, dừng thu phí nếu không lắp đặt xong thu phí tự động sau 31/7

Thứ 6, 24/06/2022 | 23:11
"Sau 31/7, trạm thu phí nào chưa hoàn thành thu phí không dừng sẽ phải xả trạm, không được tiếp tục thu" Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh.
     
Nổi bật trong ngày

Di dời Nhà máy bia Hà Nội, thuốc lá Thăng Long khỏi “đất vàng” Thủ đô

Thứ 6, 24/06/2022 | 15:03
Nhà máy Bia Hà Nội và 8 cơ sở ở quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Long Biên sẽ di dời theo quy hoạch trong 5 năm tới.

Bộ Y tế họp kiểm điểm tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid với 20 tỉnh

Thứ 6, 24/06/2022 | 21:21
Thứ trưởng phụ trách điều hành Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng dịch vẫn diễn biến khó lường, cần đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Xả trạm, dừng thu phí nếu không lắp đặt xong thu phí tự động sau 31/7

Thứ 6, 24/06/2022 | 23:11
"Sau 31/7, trạm thu phí nào chưa hoàn thành thu phí không dừng sẽ phải xả trạm, không được tiếp tục thu" Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Ngày 24/6, ghi nhận 653 ca Covid-19, có 534 ca cộng đồng

Thứ 6, 24/06/2022 | 20:41
Tính từ 16h ngày 23/6 đến 16h ngày 24/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 653 ca nhiễm mới.

Vì sao đề xuất tạm ngừng tiếp nhận rác tại bãi Xuân Sơn?

Thứ 6, 24/06/2022 | 14:20
Urenco có văn bản đề nghị tạm dừng tiếp nhận rác ở bãi rác Xuân Sơn từ 18h ngày 23/6 cho đến khi giải quyết được khó khăn về hạ tầng lưu chứa nước rác tại hồ chứa.