Người đáng tin cậy nhất sẽ làm ta đau khổ

Người đáng tin cậy nhất sẽ làm ta đau khổ

Thứ 2, 16/12/2013 | 17:24
Sự trông cậy vào người khác, hay nói đúng hơn là trông cậy những gì ngoài thân chắc chắn sẽ làm chúng ta đau khổ thất vọng. Vì tất cả đều là do duyên sinh, không có tướng cố định, tan hoại.

Tôi thường gặp một số đệ tử xuất gia và tại gia cho rằng tôi là người mà họ đáng tin cậy nhất. Họ nói:

- Thưa sư phụ! Người hãy giữ gìn sức khỏe! Sau này chúng con còn trông cậy vào Thầy nữa đó!

Tôi nói:

- A Di Đà Phật! nơi tôi nương tựa đó là Phật pháp. Các vị cũng hãy nên nương tựa vào Phật pháp! Nếu như chỉ nương cậy một mình tôi, ngộ nhỡ nếu tôi chết đi thì các vị nương tựa vào ai?

Thiền++ - Người đáng tin cậy nhất sẽ làm ta đau khổ

Cũng có một số người chấp nhất không ngộ ra lại thường hay nói thêm:

- Thưa sư phụ! Nhất định người không được chết! Tất nhiên là chúng con vẫn còn phải nhờ vào sư phụ rồi!

Những người này chỉ muốn dựa vào người khác chớ không muốn tự lập tự cường, và kết quả nhất định là phải chịu khổ. Việc tu hành, tuy là cần phải thân cận bậc thiện tri thức, nhưng cũng vẫn phải hành trì theo lời đức Phật dạy, mới có thể dựa vào sức của mình để thoát khổ.

Sự trông cậy vào người khác, hay nói đúng hơn là trông cậy những gì ngoài thân chắc chắn sẽ làm chúng ta đau khổ thất vọng. Vì tất cả đều là do duyên sinh, không có tướng cố định, tan hoại.

Pháp sư Thánh Nghiêm

Đức Phật giúp được gì cho nỗi đau khổ này

Chủ nhật, 17/11/2013 | 08:07
Một cậu sinh viên đã lấy lòng tôi bằng một câu nói của Albert Einstein mà cậu ấy đã thuộc làu để mở đầu cho một cuộc đối thoại bên tách trà: “Tôn giáo tương lai sẽ là tôn giáo toàn cầu, vượt lên mọi thần linh giáo điều và thần học.

Bản ngã là gốc của đau khổ và bất công

Thứ 5, 03/10/2013 | 07:45
Trên cõi đời này, tất cả chúng ta dù lớn hay nhỏ, ai cũng như ai đều thấy mình (bản ngã) là quan trọng; cho mình là trung tâm của vũ trụ, nên xem thường mọi người và muốn mọi người quí trọng mình, hướng về mình. Đó là cái bệnh rất lớn làm cho con người đau khổ.

Đau khổ cũng là cơ hội

Thứ 6, 30/08/2013 | 08:22
Những lúc cuộc đời có nhiều bão tố cũng là lúc ta sẽ nhận ra được nhiều thứ trong kiếp này.

'Nếu không tích lũy công đức, đời sau đau khổ hơn nữa'

Thứ 5, 06/06/2013 | 09:36
Vốn liếng ít ỏi mà chúng ta có sẽ bị tiêu đi mất, và nếu ta không tích tập công đức nào mới thì giống như ta tiêu hết tiền để dành mà không có tiền mới gửi vào. Nếu chúng ta chỉ làm cạn kiệt sự tích lũy công đức của mình thì sớm muộn gì chúng ta sẽ bị đắm chìm vào một đời sau còn đau khổ ghê gớm hơn nữa.

Không chạy tìm hạnh phúc thì sẽ không thấy khổ đau

Thứ 5, 12/12/2013 | 14:16
Khi ngồi thiền, tâm còn bám víu cái gì, mình phải niệm phóng tâm, tức là dù đối tượng phóng tới là thiện hay bất thiện, tịnh hay bất tịnh, chánh hay tà đều phải buông. Đã buông thì chánh hay tà không còn kẹt vào. Buông tất cả chánh tà, mình không còn thấy cái gì gọi là chánh cái gì gọi là tà, chỉ có thực tại hiện tiền.

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:25
Mỗi người hiện hữu giữa cuộc đời này, đều có hoàn cảnh sống khác nhau; người thì của cải dư thừa, ăn ngon mặc đẹp, ngược lại có những kẻ nghèo khổ thiếu thốn mọi bề.

Đức Phật giúp được gì cho nỗi đau khổ này

Chủ nhật, 17/11/2013 | 08:07
Một cậu sinh viên đã lấy lòng tôi bằng một câu nói của Albert Einstein mà cậu ấy đã thuộc làu để mở đầu cho một cuộc đối thoại bên tách trà: “Tôn giáo tương lai sẽ là tôn giáo toàn cầu, vượt lên mọi thần linh giáo điều và thần học.

Bản ngã là gốc của đau khổ và bất công

Thứ 5, 03/10/2013 | 07:45
Trên cõi đời này, tất cả chúng ta dù lớn hay nhỏ, ai cũng như ai đều thấy mình (bản ngã) là quan trọng; cho mình là trung tâm của vũ trụ, nên xem thường mọi người và muốn mọi người quí trọng mình, hướng về mình. Đó là cái bệnh rất lớn làm cho con người đau khổ.

Đau khổ cũng là cơ hội

Thứ 6, 30/08/2013 | 08:22
Những lúc cuộc đời có nhiều bão tố cũng là lúc ta sẽ nhận ra được nhiều thứ trong kiếp này.

'Nếu không tích lũy công đức, đời sau đau khổ hơn nữa'

Thứ 5, 06/06/2013 | 09:36
Vốn liếng ít ỏi mà chúng ta có sẽ bị tiêu đi mất, và nếu ta không tích tập công đức nào mới thì giống như ta tiêu hết tiền để dành mà không có tiền mới gửi vào. Nếu chúng ta chỉ làm cạn kiệt sự tích lũy công đức của mình thì sớm muộn gì chúng ta sẽ bị đắm chìm vào một đời sau còn đau khổ ghê gớm hơn nữa.

Không chạy tìm hạnh phúc thì sẽ không thấy khổ đau

Thứ 5, 12/12/2013 | 14:16
Khi ngồi thiền, tâm còn bám víu cái gì, mình phải niệm phóng tâm, tức là dù đối tượng phóng tới là thiện hay bất thiện, tịnh hay bất tịnh, chánh hay tà đều phải buông. Đã buông thì chánh hay tà không còn kẹt vào. Buông tất cả chánh tà, mình không còn thấy cái gì gọi là chánh cái gì gọi là tà, chỉ có thực tại hiện tiền.

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:25
Mỗi người hiện hữu giữa cuộc đời này, đều có hoàn cảnh sống khác nhau; người thì của cải dư thừa, ăn ngon mặc đẹp, ngược lại có những kẻ nghèo khổ thiếu thốn mọi bề.