82,29 tỷ cấp trùng bảo hiểm y tế phải trả lại ngân sách Nhà nước

82,29 tỷ cấp trùng bảo hiểm y tế phải trả lại ngân sách Nhà nước

Thứ 2, 05/12/2016 | 14:09
Bộ Tài chính cho hay toàn bộ số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT do ngân sách nhà nước cấp nào đảm bảo thì thu hồi nộp cấp đó.

Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính có Công văn 15220/BTC-HCSN gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư và BHXH Việt Nam hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT năm 2014.

Theo đó, từ việc rà soát của cơ quan BHXH các địa phương và cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, TP đã báo cáo về Bộ Tài chính kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT các đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng, hỗ trợ tiền đóng năm 2014. Tổng số thẻ BHYT cấp trùng năm 2014 là 160.912 thẻ; tổng số tiền cấp trùng là  82,29 tỷ đồng.

Công văn 15220 của Bộ Tài chính hướng dẫn, việc xử lý theo nguyên tắc, toàn bộ số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT do NSNN cấp nào đảm bảo thì thu hồi nộp NSNN cấp đó.

Cụ thể: Kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ tiền đóng (người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân lực lượng quân đội, công an, cơ yếu) thì thu hồi nộp ngân sách Trung ương. Kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ tiền đóng thì thu hồi nộp ngân sách địa phương.

Xã hội - 82,29 tỷ cấp trùng bảo hiểm y tế phải trả lại ngân sách Nhà nước

 Kiểm tra, rà soát thẻ BHYT trước khi phát hành

Đối với kinh phí cấp trùng thẻ BHYT tại các địa phương được ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT, Bộ Tài chính sẽ giảm trừ vào nhu cầu kinh phí mua thẻ BHYT để xác định số kinh phí ngân sách Trung ương phải bổ sung năm 2016.

Bộ Tài chính hướng dẫn BHXH Việt Nam trích 82,29 tỷ đồng từ Quỹ dự phòng khám chữa bệnh BHYT để nộp ngân sách. Trong đó, nộp ngân sách Trung ương 6,95 tỷ đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách Trung ương đảm bảo; BHXH Việt Nam chuyển cho BHXH các tỉnh, TP số tiền 75,34 tỷ đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách địa phương đảm bảo để cơ quan BHXH cấp tỉnh nộp trả ngân sách địa phương.

Đồng thời, khi tổng hợp quyết toán năm 2016, tổng hợp số tiền 82,29 tỷ đồng cấp trùng thẻ năm 2014 vào quyết toán Quỹ BHYT, chi tiết Quỹ dự phòng khám chữa bệnh BHYT.

Về rà soát việc cấp thẻ BHYT năm 2015, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát và hoàn thành trước ngày 31/5/2017.

Theo ông Chu Minh Tộ - Trưởng ban Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam), nguyên nhân của việc cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng là do có nhiều cơ quan quản lý lập danh sách đối tượng chuyển sang cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT. Do đó, nếu thông tin không trùng khớp (họ tên, địa chỉ, ngày sinh...) dẫn đến một người có thể được cấp hơn một thẻ ở các nhóm đối tượng khác nhau.

Ví dụ, vừa có thẻ thuộc nhóm người có công với cách mạng, vừa ở nhóm thân nhân lực lượng vũ trang, hay cựu chiến binh, người dân tộc thiểu số... Bên cạnh đó, chúng ta cũng chưa xây dựng được mã định danh cá nhân và hệ thống cơ sở dữ liệu cấp thẻ BHYT tập trung, nên việc nhiều đầu mối cùng đề nghị cơ quan BHXH cấp thẻ dẫn đến trùng thẻ là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, từ sự chủ động rà soát của BHXH các tỉnh, TP, số thẻ BHYT cấp trùng đã giảm rất nhiều qua các năm, năm 2014 giảm 70% so với năm 2013. Hơn nữa, thực hiện Luật BHYT năm 2014, có hiệu lực từ năm 2015, chúng ta đã quy định cụ thể việc NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng BHYT cho các đối tượng nên số thẻ cấp trùng sẽ giảm. Cho dù, một người có được cấp nhiều thẻ BHYT nhưng khi đi KCB thì cũng chỉ sử dụng 1 thẻ và số tiền cấp trùng vẫn nằm trong Quỹ BHYT nên không có sự thất thoát NSNN do cấp trùng thẻ.

Triển khai thực hiện Công văn 15220/BTC-HCSN của Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân- Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán (BHXH Việt Nam) cho biết: Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đối chiếu số liệu và thống nhất cách thức hoàn trả ngân sách địa phương kinh phí cấp thẻ trùng năm 2014.

Báo cáo cụ thể kinh phí thực hiện bù trừ với số ngân sách địa phương phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT; kinh phí tỉnh đề nghị BHXH Việt Nam chuyển để hoàn trả ngân sách địa phương. Đến nay, BHXH các địa phương đã báo cáo đầy đủ về BHXH Việt Nam, Vụ Tài chính- Kế toán đang tổng hợp, hoàn thiện để chuyển kinh phí cho BHXH các tỉnh chuyển trả ngân sách địa phương ngay trong tháng 12/2016.

Còn theo ông Nguyễn Trí Đại - Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam), trong năm 2016 này, BHXH Việt Nam sẽ hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin hộ gia đình tham gia BHYT tập trung cả nước để cấp mã định danh cá nhân cho toàn bộ dân số. Do đó, chắc chắn từ năm 2017 trở đi, việc cấp trùng thẻ BHYT sẽ được hạn chế tối thiểu.

Nguyễn Huệ

Sở Y tế 'chây ì' xử lý trách nhiệm nạn 'trục lợi' BHYT ở Cà Mau

Thứ 5, 10/11/2016 | 15:35
UBND tỉnh liên tục có chỉ đạo phải làm rõ trách nhiệm, sai phạm, khuyết điểm của từng tập thể, từng cá nhân, liên quan nạn "trục lợi" BHYT nhưng Sở Y tế thì "chây ì".

BHXH kiến nghị tăng tuổi nghỉ hưu để... con cháu được hưởng

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:53
Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho hay việc tăng tuổi nghỉ hưu là cần thiết để cân đối quỹ.

Tân giám đốc BHXH đóng dấu đỏ, ký ‘giấy mời dự tiệc’ nói gì?

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:15
Ông Đặng Ngọc Thọ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An phân trần, chỉ nghĩ đơn giản là một giấy mời thông thường trên địa bàn nên mới dùng con dấu của cơ quan để sử dụng.

Sở Y tế 'chây ì' xử lý trách nhiệm nạn 'trục lợi' BHYT ở Cà Mau

Thứ 5, 10/11/2016 | 15:35
UBND tỉnh liên tục có chỉ đạo phải làm rõ trách nhiệm, sai phạm, khuyết điểm của từng tập thể, từng cá nhân, liên quan nạn "trục lợi" BHYT nhưng Sở Y tế thì "chây ì".

BHXH kiến nghị tăng tuổi nghỉ hưu để... con cháu được hưởng

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:53
Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho hay việc tăng tuổi nghỉ hưu là cần thiết để cân đối quỹ.

Tân giám đốc BHXH đóng dấu đỏ, ký ‘giấy mời dự tiệc’ nói gì?

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:15
Ông Đặng Ngọc Thọ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An phân trần, chỉ nghĩ đơn giản là một giấy mời thông thường trên địa bàn nên mới dùng con dấu của cơ quan để sử dụng.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.