Nhiều công ty chứng khoán báo lãi năm 2021 tăng bằng lần

Trần Thu Thảo
Thứ 6, 21/01/2022 | 07:00
Được hưởng lợi từ đại dịch và duy trì hoạt động liên tục, nhóm công ty chứng khoán liên tục lập các kỷ lục lợi nhuận và mở rộng quy mô hoạt động.

Dòng tiền đổ cuồn cuộn vào thị trường với lượng tài khoản mở mới liên tiếp đổ xô kỷ lục đã giúp các công ty chứng khoán có năm bội thu, nhiều công ty báo lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động...

Là một ngành dịch vụ thiết yếu, hoạt động của thị trường chứng khoán không bị gián đoạn do giãn cách xã hội trong giai đoạn vừa qua và còn thu hút được dòng tiền nhàn rỗi lớn từ các cá nhân, tổ chức.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã chứng khoán: VCI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục 467 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu hoạt động của VCSC đạt 1.133 tỷ đồng trong quý IV/2021, tăng 71% so với quý IV/2020. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VCSC đạt hơn 496 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tư vấn tài chính bất ngờ tăng gấp hơn 10 lần lên mức 233 tỷ đồng. Doanh thu môi giới tăng 40% so với cùng kỳ 2020 lên 214 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận 182 tỷ đồng, tăng 106% so với quý IV/2020. Tính tới cuối năm 2021, VCSC có 7.513 tỷ đồng các khoản phải thu margin, tăng 3.748 tỷ đồng, tương ứng 100% so với hồi đầu năm.

Lũy kế năm 2021, tổng doanh thu hoạt động đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.864 tỷ đồng. VCSC đạt 1.851 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1.499 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng gần gấp đôi cùng kỳ 2020 đồng thời vượt 20% kế hoạch 2021 (1.250 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, thị trường chứng khoán trong quý IV/2021 diễn biến tích cực khiến giá trị chứng khoán tăng mạnh so với cùng kỳ, nhờ đó doanh thu các mảng kinh doanh của VCSC tăng trưởng tích cực; ngoài ra một số giao dịch tư vấn đã được hoàn thành nên được ghi nhận vào doanh thu tư vấn trong quý IV/2021. Bên cạnh đó, VCSC cho biết đã hiện thực hóa một số khoản đầu tư nên doanh thu bán tài sản tài chính cũng tăng mạnh. Tính tới cuối năm 2021, danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết của VCSC có giá trị thị trường đạt 1.222 tỷ đồng, gồm các cổ phiếu MSN, KDH, HPG, TCB, VIC, MBB... 

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - mã chứng khoán: VDS) mới đây cũng báo lãi năm 2021 gấp 3 cùng kỳ, vượt 128% kế hoạch đề ra. 

Riêng quý IV/2021, công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu đạt gần 269 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ. Theo đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận lãi lỗ (FVTPL) giảm hơn 42% xuống còn 60 tỷ đồng do chênh lệch tăng khi đánh giá lại các tài sản tài chính. Hiện VDSC đang nắm giữ một số cổ phiếu niêm yết như CTG, OCB, HSG, PHR với tổng giá trị 218,8 tỷ đồng. Ngoài ra, trái phiếu chưa niêm yết cũng chiếm trọng số lớn trong danh mục FVTPL, đạt 230 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu môi giới chứng khoán của VDSC ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, gấp 2,6 lần lên 103 tỷ đồng. Đây cũng là mảng kinh doanh chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của công ty. Lãi các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 87%, đem lại cho VDSC 97,6 tỷ đồng. 

Tài chính - Ngân hàng - Nhiều công ty chứng khoán báo lãi năm 2021 tăng bằng lần

Chứng khoán Rồng Việt báo lãi năm 2021 gấp 3 lần cùng kỳ. (Ảnh minh họa) 

Lũy kế năm 2021, công ty báo cáo doanh thu hoạt động tăng 122% lên gần 1.007 tỷ đồng và lãi sau thuế  tăng 185% lên 428 tỷ đồng. Hồi đầu năm VSDC đặt kế hoạch doanh thu 528 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng. Như vậy, VDSC đã hoàn thành 191% kế hoạch doanh thu và 128% mục tiêu lợi nhuận năm 2021.

Tại thời điểm 31/12/2021, quy mô tài sản của VDSC là 4.009 tỷ đồng, tăng 1.441 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Dư nợ margin cuối quý năm 2021 của công ty chứng khoán này là 2.238 tỷ đồng.

Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) mới đây cũng cho biết lợi nhuận năm 2021 tăng hơn 2 lần, đạt gần 587 tỷ đồng.

Trong quý IV/2021 doanh thu của MBS đạt 659 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới tăng gấp 2,3 lần lên 304 tỷ đồng - đây là mảng đóng góp nhiều nhất cho doanh thu của MBS. Trong khi đó, doanh thu tư vấn tài chính giảm nhẹ 8% xuống 37 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận 204 tỷ đồng, tăng 104% so với quý IV/2020. Tính tới cuối năm 2021, MBS có 6.140 tỷ đồng các khoản phải thu margin, tăng 2.402 tỷ đồng, tương ứng 64% so với hồi đầu năm.

Lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của MBS đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. MBS đang đầu tư cổ phiếu niêm yết với giá trị đánh giá lại đạt 93,6 tỷ đồng; bên cạnh đó, công ty này nắm giữ lượng trái phiếu trị giá gần 922 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý IV/2021 của MBS là 255 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng mạnh gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước, chiếm 88 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 92% lên 97 tỷ đồng.

Kết quả, MBS báo lãi sau thuế quý IV/2921 đạt 170 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2021, công ty chứng khoán này báo doanh thu tăng gần gấp đôi lên 2.218 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 587 tỷ đồng, tăng 118% so với năm trước.

Năm 2021, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 480 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 147% kế hoạch doanh thu và 153% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Công ty chứng khoán FPT (FPTS - mã chứng khoán: FTS) cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 với lợi nhuận sau thuế hơn 174 tỷ đồng, tăng 258% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của FPTS trong quý IV/2021 đạt gần 359 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, doanh thu từ môi giới chứng khoán đạt 196 tỷ đồng, tăng 121 tỷ đồng, tương ứng 162% so với cùng kỳ năm trước; bên cạnh đó, doanh thu từ lãi cho vay và phải thu đạt 141 tỷ đồng, tăng 90 tỷ, tương ứng 177% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng tự doanh trong quý IV/2021 của FPTS ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt hơn 8 tỷ đồng. Danh mục tự doanh của FPTS hiện vẫn ghi nhận cổ phiếu MSH của CTCP May Sông Hồng với giá thị trường gần 513 tỷ đồng, trong khi giá vốn chỉ 13,6 tỷ, tương ứng lãi gấp hơn 40 lần. Ngoài ra FPTS còn nắm cổ phiếu chưa niêm yết của CIC8; 70 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và 516 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Lũy kế năm 2021, FPTS đạt hơn 981 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2021 đạt 846 tỷ đồng, gấp 5 lần số thực hiện trong cùng kỳ 2020. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra hồi đầu năm là 260 tỷ đồng, FPTS vượt 277% mục tiêu đề ra. Tính tới cuối năm 2021, dư nợ cho vay của FPTS có giá trị hợp lý 4.996 tỷ đồng, tăng tới 2.784 tỷ đồng so với đầu năm

SSI khẳng định từ lâu không cấp margin cho nhóm cổ phiếu gặp sự cố

Thứ 5, 20/01/2022 | 10:44
Lợi nhuận năm 2021 đạt kỷ lục 3.326 tỷ đồng, lãnh đạo SSI cho biết chỉ cấp margin cho một số ít cổ phiếu ngành bất động sản có nội tại tốt.

Chứng khoán Vietcombank báo lãi 586 tỷ đồng

Thứ 4, 19/01/2022 | 20:10
VCBS có một năm kinh doanh thành công với lợi nhuận sau thuế đạt 586 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với mức 261 tỷ đồng năm 2020. 

VNDirect báo lãi kỷ lục, khẳng định “miễn nhiễm” rủi ro cổ phiếu FLC

Thứ 4, 19/01/2022 | 13:12
VNDirect bác tin bị từ chối tăng vốn điều lệ và khẳng định với điều kiện hiện tại, mọi rủi ro từ các biến động của nhóm cổ phiếu FLC là không có.
Cùng tác giả

Vingroup thoái vốn công ty giải mã gen sau hơn một tháng góp vốn

Thứ 3, 24/05/2022 | 11:38
Vingroup thoái bớt vốn ở mảng giải mã gen trong bối cảnh sẽ dồn lực phát triển 3 trụ cột chính là công nghệ - công nghiệp, thương mại dịch vụ và thiện nguyện xã hội.

Huấn "Hoa Hồng" liên quan trực tiếp đến bao nhiêu doanh nghiệp?

Thứ 3, 24/05/2022 | 08:56
Không chỉ là hiện tượng mạng, Bùi Xuân Huấn còn là đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp dù không ai rõ những doanh nghiệp này thực sự kinh doanh ra sao.

Ưu tiên tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp thiết

Thứ 2, 23/05/2022 | 20:35
Ưu tiên các dự án có khả năng giải ngân sớm và hấp thụ ngay vào nền kinh tế, phù hợp với quy hoạch, sử dụng vốn hiệu quả, bảo đảm khả năng cân đối vốn.

Postef sẽ điều chỉnh dự án 61 Trần Phú theo yêu cầu của Hà Nội

Thứ 2, 23/05/2022 | 17:13
Dự án tại khu đất số 61 phố Trần Phú đã thực hiện theo đúng quy hoạch, kiến trúc được phê duyệt. Quy trình, thủ tục quản lý đầu tư, quản lý đất đai đúng pháp luật.

Chứng khoán đỏ lửa phiên đầu tuần dù thanh khoản cải thiện

Thứ 2, 23/05/2022 | 15:56
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và chứng khoán gây áp lực mạnh đến thị trường ngày 23/5 khiến chỉ số giảm sâu dù tăng điểm trong phiên sáng.
Cùng chuyên mục

Giá vàng ngày 24/12/2022: Giảm nhẹ từ 50-150.000 đồng/lượng

Thứ 3, 24/05/2022 | 10:33
Kim loại quý giảm giá nhẹ ngày 24/5 khi dòng vốn dịch chuyển sang thị trường chứng khoán.

Chứng khoán đỏ lửa phiên đầu tuần dù thanh khoản cải thiện

Thứ 2, 23/05/2022 | 15:56
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và chứng khoán gây áp lực mạnh đến thị trường ngày 23/5 khiến chỉ số giảm sâu dù tăng điểm trong phiên sáng.

HSBC: Thị trường chứng khoán Việt Nam lọt tầm ngắm của nhiều quỹ đầu tư

Thứ 2, 23/05/2022 | 15:37
HSBC cho rằng việc lọt vào danh sách xem xét lên thị trường mới nổi của MSCI có thể dẫn đến nguồn vốn đổ vào thị trường Việt Nam gia tăng.

Giá vàng ngày 21/5/2022: PNJ tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra

Thứ 7, 21/05/2022 | 10:20
Hôm nay (21/5), giá vàng tại thị trường trong nước có xu hướng tăng nhẹ so với hôm qua.

Hướng dẫn đăng ký thuế lần đầu cho cá nhân không kinh doanh bằng hình thức điện tử

Thứ 7, 21/05/2022 | 09:49
Từ ngày 18/5, triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết yêu cầu đăng ký thuế lần đầu cho cá nhân không kinh doanh bằng phương thức điện tử.
     
Nổi bật trong ngày

HSBC: Thị trường chứng khoán Việt Nam lọt tầm ngắm của nhiều quỹ đầu tư

Thứ 2, 23/05/2022 | 15:37
HSBC cho rằng việc lọt vào danh sách xem xét lên thị trường mới nổi của MSCI có thể dẫn đến nguồn vốn đổ vào thị trường Việt Nam gia tăng.

Chứng khoán đỏ lửa phiên đầu tuần dù thanh khoản cải thiện

Thứ 2, 23/05/2022 | 15:56
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và chứng khoán gây áp lực mạnh đến thị trường ngày 23/5 khiến chỉ số giảm sâu dù tăng điểm trong phiên sáng.

Giá vàng ngày 24/12/2022: Giảm nhẹ từ 50-150.000 đồng/lượng

Thứ 3, 24/05/2022 | 10:33
Kim loại quý giảm giá nhẹ ngày 24/5 khi dòng vốn dịch chuyển sang thị trường chứng khoán.