Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Thứ 2, 10/10/2022 | 16:11
0

Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là NĐ131)  có hiệu lực từ ngày 15/2/2022quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh NCC có nhiều điểm mới. NĐ131 có 8 Chương, 185 Điều. Điểm mới của NĐ131 là quy định cụ thể, chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ sở xác định, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, trình tự giải quyết, công nhận và thời điểm hưởng chế độ ưu đãi với từng nhóm đối tượng NCC.

Đời sống - Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng điều chỉnh nhiều quy định về chế độ chính sách dành cho thương bệnh binh. Ảnh minh họa

Sau đây là một số điểm mới của NĐ131:

1.Đối với điều kiện, tiêu chuẩn công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:

Có 1 điểm mới: Hồ sơ, thủ tục công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi: Cá nhân có đơn gửi UBND cấp xã;  UBND cấp xã gửi cơ quan có thẩm quyền (Bộ, ngành hoặc Thành ủy, Tỉnh ủy) ra quyết định công nhận. Sau đó Sở LĐ-TB&XH ra quyết định hưởng.

2.Thực hiện chế độ chính sách đối với Liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ NĐ 131 quy định:

- Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận liệt sĩ: Khác với Nghị định số 31/2013/NĐ-CP và Thông tư 05/2013/TTBLĐTBXH là không xem xét công nhận đối với các trường hợp ốm đau tại địa bàn đặc biệt khó khăn nhưng đã được đưa đi chữa trị ở bệnh viện tuyến tỉnh trở lên, hoặc ốm đau ở nơi khác và đã được điều trị nhưng không chữa khỏi mà vẫn chuyển công tác về địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn.

- Hồ sơ, thủ tục công nhận liệt sĩ: Điểm mới có thêm quy định tổ chức phát động học tập tấm gương trong phạm vi cả nước đối với trường hợp hy sinh, bị thương đó là: Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

- Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ: Cá nhân lập bản khai có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú gửi Sở LĐ-TB&XH nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ, kèm bản sao được chứng thực Bằng “Tổ quốc ghi công” và một trong các giấy tờ theo quy định để ra quyết định hưởng.

(Khác với Nghị định số 31/2013/NĐ-CP và Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH là cá nhân làm đơn gửi Sở Lao động – TBXH thay vì trước đây cá nhân gửi UBND cấp xã, UBND cấp xã gửi Phòng Lao động – TBXH, Phòng Lao động – TBXH gửi Sở Lao động – TBXH)

- Người có công nuôi liệt sĩ phải là người đủ 16 tuổi trở lên và có khả năng lao động hoặc có kinh tế để nuôi liệt sĩ.

Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác: Điểm mới gồm quy định phải chứng minh được vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống. Kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ chứng minh được lý do là vì hoạt động cách mạng gồm: lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; lý lịch quân nhân; hồ sơ bảo hiểm xã hội; các giấy tờ, tài liệu khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác nhận trong thời gian tham gia cách mạng.

Điểm mới về chế độ: Được hưởng bảo hiểm y tế.

3.Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ (TCLS):

- Hồ sơ: Đơn đề nghị. Văn bản ủy quyền (thay cho biên bản ủy quyền trước đây). Bản sao chứng thực bằng Tổ quốc ghi công.

Thủ tục giải quyết: Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng. Liệt sỹ còn thân nhân thì: Cá nhân làm đơn gửi UBND cấp xã để cấp xã chuyển lên sở LĐ-TB&XH.

- Người được ủy quyền TCLS hoặc cơ quan, đơn vị được giao TCLS xác định như sau:

Trường hợp liệt sĩ còn thân nhân thì người hưởng trợ cấp TCLS là người được các thân nhân liệt sĩ ủy quyền bằng văn bản đảm nhiệm việc TCLS.

+ Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ còn con, nếu liệt sĩ có nhiều con thì người hưởng trợ cấp TCLS là người được những người con còn lại ủy quyền; nếu liệt sĩ chỉ có một con hoặc chỉ còn một con còn sống thì không phải làm văn bản ủy quyền.

+ Trường hợp con liệt sĩ giao người khác thực hiện TCLS thì người hưởng trợ cấp TCLS là người được con liệt sĩ thống nhất ủy quyền.

+ Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hoặc chỉ còn một thân nhân duy nhất nhưng người đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người hưởng trợ cấp TCLS là người được những người thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền. Trường hợp những người này không còn thì được những người thuộc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền.

+ Trường hợp không xác định được người ủy quyền thì Sở LĐTBXH ban hành quyết định trợ cấp TCLS đối với UBND cấp xã nơi liệt sĩ cư trú trước khi tham gia hoạt động cách mạng.

Nếu không xác định được xã nơi liệt sĩ cư trú trước khi tham gia hoạt động cách mạng thì giao cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh để thực hiện nghi thức dâng hương liệt sĩ theo phong tục địa phương.

4.Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Có 02 điểm mới về đối tượng được hưởng so với Nghị định 31/2013/NĐ-CP là:

+ Người làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng.

+ Người trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch.

Điểm mới quy định rõ hơn về trường hợp: Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Muốn được công nhận thương binh trong trường hợp này phải đảm bảo các yếu tố sau:

a) Nhận thức được đầy đủ sự nguy hiểm và tính cấp bách của sự việc.

b) Chủ động thực hiện hành vi đặc biệt dũng cảm, chấp nhận hy sinh bản thân.

c) Bảo vệ lợi ích quan trọng của Nhà nước, tính mạng và lợi ích hợp pháp của Nhân dân hoặc để ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

d) Là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội, được tặng thưởng Huân chương và được cơ quan quản lý nhà nước về người có công tổ chức phát động học tập tấm gương trong phạm vi cả nước.

Các trường hợp khác thực hiện theo quy định trước đây.

- Hồ sơ, thủ tục giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh: Cá nhân có đơn gửi Sở Lao động –TBXH (sẽ được hưởng đồng thời 02 chế độ thương binh và bệnh binh thay vì trước đây phải có điều kiện mới được hưởng).

- Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động: Cũng giống như thương binh đồng thời là bệnh binh (sẽ được hưởng cả 02 chế độ thương binh và mất sức lao động).

- Công nhận thương binh đối với người bị thương trong chiến tranh: Đối tượng là người tham gia cách mạng bị thương thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia, truy quét Ful-rô, tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc, chiến tranh biên giới Tây Nam đến nay chưa được công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

5.Trợ cấp khi người có công từ trần:

Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp mai táng: Khác so với Nghị định số 31/2013/NĐ-CP và Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH đó là: Trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chưa hưởng trợ cấp một lần mà chết thì kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ quy định gồm:

+ Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng hoặc giấy chứng nhận đeo huân chương, huy chương gửi đến UBND cấp xã nơi cấp giấy báo tử.

+ Quyết định tặng thưởng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng.

+ Giấy xác nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện trở lên.

 - Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng chưa hưởng trợ cấp ưu đãi mà chết thì kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ quy định gồm: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945; Huân chương Kháng chiến; Huy chương Kháng chiến. Quyết định tặng thưởng Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến. Giấy xác nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và quá trình tham gia giúp đỡ cách mạng của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện trở lên đối với trường hợp không có tên trong các giấy tờ quy định như: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945; Huân chương Kháng chiến; Huy chương Kháng chiến, nhưng có tên trong hồ sơ khen thưởng.

6.Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh giám định tỷ kệ thương tổn cơ thể:

Điểm mới: Thương binh hạng B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên (thay vì trước đây thương binh hạng B không được giám định lại)

Điểm mới về điều kiện khám giám định: Thương binh có vết thương đặc biệt tái phát (Vết thương đặc biệt là: Cụt hoặc liệt hoàn toàn hai chi trở lên; mù hoàn toàn hai mắt; tâm thần nặng dẫn đến không tự chủ được trong sinh hoạt)

7. Sửa đổi bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công:

-Trường hợp áp dụng như Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH và Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH.

Điểm mới: Quy định thêm nội dung người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy vợ hoặc chồng khác đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân.

- Nguyên tắc sửa đổi như Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH và Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH. Tuy nhiên quy định thêm điểm mới là: Trường hợp không xác định được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thông tin thì cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung thông tin trong quyết định hưởng trợ cấp ưu đãi.

- Hồ sơ, thủ tục như Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH và Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH chỉ khác biểu mẫu.

8. Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú:

Hồ sơ, thủ tục di chuyển: Theo Nghị định 131 thì cá nhân làm đơn kèm bản sao căn cước công dân hoặc giấy xác nhận của cơ quan đăng ký nơi cư trú gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ. Tuy nhiên, để tiện cho việc theo dõi, quản lý đối tượng đồng thời vẫn thực hiện đồng bộ như trước đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, thủ tục di chuyển như sau:

- Cá nhân làm đơn đề nghị theo Mẫu số 27 Phụ lục I Nghị định 131 kèm bản sao được chứng thực từ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận của cơ quan đăng ký cư trú gửi đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập giấy giới thiệu chi trả trợ cấp và xác nhận các chế độ ưu đãi đã và chưa được hưởng kể từ ngày, tháng, năm nào kèm hồ sơ của cá nhân gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hà Anh

Xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng

Thứ 4, 10/08/2022 | 17:31
Chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng là công cụ quan trọng trong việc quản lý xã hội.

Lạng Sơn đẩy mạnh quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Thứ 2, 08/08/2022 | 09:31
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, địa phương và các tầng lớp Nhân dân, những năm
Cùng chuyên mục

Uống cà phê muối nhiều có gây hại cho sức khỏe?

Thứ 4, 04/10/2023 | 15:40
Trào lưu cà phê muối hiện được nhiều người ưa chuộng, tuy nhiên việc sử dụng nhiều thức uống này có tốt cho sức khỏe?

Đánh dấu đạt mốc 100 triệu người dùng, Zoho đẩy mạnh phát triển kinh doanh và hợp tác với Khách hàng/Đối tác ở khu vực APAC

Thứ 4, 04/10/2023 | 15:40
Cung cấp các công cụ mạnh mẽ, linh hoạt và tôn trọng quyền riêng tư cho công việc thông qua phát triển bền vững trên toàn cầu.

Gần 5 giờ mổ cấp cứu cẳng chân cho người phụ nữ bị tai nạn giao thông

Thứ 4, 04/10/2023 | 11:11
Ngày 4/10, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa tiến hành mổ cấp nối thành công mạch khoeo cẳng chân cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Giống lợn được coi là "bảo vật" ngon nhất thế giới, từng có nguy cơ tuyệt chủng, nay giá đắt đỏ

Thứ 4, 04/10/2023 | 09:54
Giống lợn này có vẻ ngoài khá lạ với bộ lông xoăn tít như cừu, được đánh giá là cho thịt có hương vị ngon nhất thế giới.
     
Nổi bật trong ngày

Người phụ nữ cố chặn cửa bằng khung sắt khiến thang máy phát nổ

Thứ 3, 03/10/2023 | 07:00
Người phụ nữ lấy khung sắt chặn cửa thang máy để quay về nhà lấy đồ, không ngờ khiến thang máy phát nổ.

7 món đồ không nên mặc khi đi máy bay

Thứ 4, 04/10/2023 | 06:00
Trang phục bạn mặc khi lên máy bay là một trong những yếu tố quyết định chất lượng chuyến đi của bạn.

Có một loại cây mọc dại nhìn như "cục đất" từng được đấu giá gần 8 tỷ/1,5kg

Thứ 3, 03/10/2023 | 16:12
Nếu chỉ nhìn qua tưởng loại cây này là cục đất, nhưng khi thưởng thức mới biết được độ ngon và giá trị thực.

Gần 5 giờ mổ cấp cứu cẳng chân cho người phụ nữ bị tai nạn giao thông

Thứ 4, 04/10/2023 | 11:11
Ngày 4/10, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa tiến hành mổ cấp nối thành công mạch khoeo cẳng chân cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Gia đình 4 người xét nghiệm ADN, phát hiện sự thật "động trời"

Thứ 3, 03/10/2023 | 12:26
Xét nghiệm ADN để kiểm tra bất thường về sức khỏe di truyền, cặp vợ chồng ngỡ ngàng phát hiện con trai út không phải con của chồng.