Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá'

Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá'

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:41
Nếu không được chữa trị sớm, hầu hết các loại ung thư có thể gây tử vong, đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong chính trong những nước phát triển.

Hầu hết các bệnh ung thư có thể chữa trị và nhiều bệnh có thể chữa lành, nếu được phát hiện và điều trị sớm. Nhiều dạng ung thư có liên quan đến các yếu tố môi trường mà có thể tránh khỏi.

Hút thuốc lá là một trong những yếu tố gây nguy cơ ung thư nhiều nhất.

Tổng hợp những bức hình nói về những bệnh nhân ung thư từ nhiều góc ảnh.

Xã hội - Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá'

Hai bệnh nhân ung thư

Xã hội - Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá' (Hình 2).

Chăm sóc bệnh nhân ung thư

Xã hội - Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá' (Hình 3).

Xã hội - Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá' (Hình 4).

Xã hội - Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá' (Hình 5).

Ngày vui của những người 'gắn chặt với bệnh viện'

Xã hội - Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá' (Hình 6).

Xã hội - Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá' (Hình 7).

Xã hội - Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá' (Hình 8).

Xạ trị lâu dài làm rụng tóc người bệnh

Xã hội - Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá' (Hình 9).

Xã hội - Những gương mặt bị ung thư 'tàn phá' (Hình 10).

Nhiều trẻ em cũng là nạn nhân của ung thư

Nguyễn Hường (t/h)