Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm nghiêm trọng của ông Nguyễn Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ

16:53 18/09/2017

Cùng sự kiện

Tại kỳ họp 17, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân.

Xã hội - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm nghiêm trọng của ông Nguyễn Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ

Thông cáo báo chí kỳ họp 17 của ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiều nội dung quan trọng.

 

Từ ngày 13 đến 16/9/2017, tại Hà Nội, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ 17. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân.

Theo đó, ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 có các vi phạm, khuyết điểm sau:

Chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình; vi phạm Quy định số 42 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy và Quy chế làm việc của Thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của ban Thường vụ Thành ủy.

Việc xem xét, quyết định luân chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng.

Không nghiêm túc thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 558-TB/UBKTTW của UBKT Trung ương trong việc khắc phục vi phạm về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đã ra một số quyết định không đúng thẩm quyền, không đúng pháp luật, có nội dung liên quan đến việc cho doanh nghiệp sử dụng đất công sản, triển khai dự án…

Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, để xảy ra nhiều vi phạm, gây bức xúc trong nhân dân.

Quyết định chủ trương cho chỉ định thầu 4/6 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, vi phạm luật Đấu thầu.

Đồng ý tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng sai quy định.

Kết luận của UBKT Trung ương cũng nêu rõ, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng có các vi phạm, khuyết điểm sau:

Với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền. Những việc làm của ông Nguyễn Xuân Anh đã gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong ban Thường vụ Thành ủy.

Kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm.

Thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

UBKT Trung ương kết luận, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng có các vi phạm, khuyết điểm:

Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Với trách nhiệm đứng đầu UBND TP, ông Huỳnh Đức Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.

Chưa chủ động đề xuất với ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền thành phố thuộc diện ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

Những vi phạm, khuyết điểm của ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Tại kỳ họp, UBKT Trung ương cũng đã kết luận vi phạm của ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai và ông Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư ban Cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Theo đó, những vi phạm, khuyết điểm của ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

UBKT Trung ương yêu cầu ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Một nội dung quan trọng khác, UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ban Thường vụ Đảng uỷ và một số thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

UBKT Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của ban Thường vụ Đảng uỷ tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và một số cá nhân như đã kết luận tại kỳ họp thứ 16 của UBKT Trung ương, gồm: Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, nguyên Chủ tịch HĐTV tập đoàn Hoá chất Việt Nam; ông Đỗ Quang Chiêu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; ông Đỗ Duy Phi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Quang Chiêu và ông Đỗ Duy Phi.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Dũng.

Yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với ban Thường vụ Đảng uỷ tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

UBKT Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của một số cá nhân thuộc cơ quan Thường trực, ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ như đã kết luận tại kỳ họp thứ 16 của UBKT Trung ương, gồm: Ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, nguyên Thủ trưởng cơ quan Thường trực ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Ủy viên chuyên trách, nguyên Chánh văn phòng ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Văn Út, Chánh văn phòng ban Chỉ đạo; bà Lê Thị Thu Hằng, nguyên Kế toán trưởng; bà Sơn Thị Quanh Ni, Thủ quỹ.

UBKT Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của các ông, bà nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với các ông, bà: Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu Hằng; kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út; kỷ luật khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bạn đang đọc bài viết Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm nghiêm trọng của ông Nguyễn Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ tại chuyên mục Xã hội của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (0)

  • Mới nhất

Cùng chuyên mục