Những vụ cháy xảy ra ở Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh là bài học đắt giá

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 14/05/2024 | 14:32
0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh tình hình cháy, nổ, tai nạn vẫn xảy ra thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 33, sáng 14/5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thừa ủy quyền trình bày Tờ trình tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng đã có nhiều chủ trương, chính sách về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tuy nhiên, việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là nội dung xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy còn hết sức hạn chế, chưa có cơ chế, chính sách cũng như sự hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể; chưa khuyến khích được doanh nghiệp, người dân cùng tham gia. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chính sách của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Việc xây dựng, ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng đã được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và được đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đối thoại - Những vụ cháy xảy ra ở Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh là bài học đắt giá

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trình bày Tờ trình.

Theo ông Long, việc xây dựng luật còn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan và khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành.

Thời gian qua, tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn, các khu đô thị tập trung đông dân cư với nhiều loại hình cơ sở mới xuất hiện đã và đang gây ra những thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống xã hội, môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội...

"Thực tế này đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường các giải pháp, biện pháp, yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện hành là để kịp thời tạo cơ sở pháp lý nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong thực tiễn", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh và cho biết dự thảo luật gồm 9 chương, 65 điều.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với những lý do đã được Chính phủ nêu trong Tờ trình.

Ông Tới cho rằng, việc xây dựng và ban hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm thể chế đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Luật hoá những quy định hiện hành và bổ sung quy định đầy đủ, toàn diện về hoạt động cứu nạn cứu hộ mà lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đang được giao đảm nhiệm nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc để nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn;

Khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập đang tồn tại, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.

Tác động lớn đến đời sống nhân dân và doanh nghiệp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, qua rà soát cho thấy, trong hơn 10 năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ luôn quan tâm tới công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác này.

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ, tai nạn vẫn xảy ra thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh là bài học đắt giá.

Do đó, ông Trần Thanh Mẫn tán thành với sự cần thiết ban hành Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với những lý do đã được Chính phủ nêu trong Tờ trình số 131 và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan đã tích cực, khẩn trương, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị hồ sơ và công tác thẩm tra dự án Luật.

Nhấn mạnh đây là dự án Luật rất quan trọng, có tác động lớn đến đời sống nhân dân và doanh nghiệp, gắn với đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát một cách kỹ lưỡng để khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình triển khai pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, phải có những đổi mới, sửa đổi phù hợp, khả thi gắn với đời sống kinh tế của người dân.

Đối thoại - Những vụ cháy xảy ra ở Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh là bài học đắt giá (Hình 2).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Lấy ví dụ về những khó khăn, bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, ngõ hẻm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cần có những đúc kết, rút kinh nghiệm để hạn chế tối đa số vụ cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bán sát sự chỉ đạo của Đảng để có giải pháp lãnh đạo từ Đảng, quản lý Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, cần bám sát vào Nghị quyết số 99 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và Báo cáo giám sát của Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh “Việc thực hiện Nghị quyết số 99 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020 – 2022”.

Tán thành với phạm vi điều chỉnh dự thảo Luật về việc bổ sung quy định về hoạt động CNCH đối với những sự cố, tại nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, cần có đánh giá và rà soát kỹ lưỡng bởi công tác cứu nạn, cứu hộ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, có sự giao thoa lớn. Đồng thời, quy định cụ thể hơn về cơ chế phối hợp chỉ huy, hỗ trợ liên quan đến cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quy định về quy hoạch phòng cháy chữa cháy song hiện nay dự thảo Luật chưa có. Vì vậy, cần đặt nội dung này trong tổng thể phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần đặt vấn đề quy hoạch phòng cháy chữa cháy trong tổng thể phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật....

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hà Nội: Hiện trạng hai bến xe lớn vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:03
Trong danh sách do UBND quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội công bố các hạng mục công trình có vi phạm về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn có 2 bến xe lớn ở Thủ đô.

Bộ Công an giải đáp thắc mắc về phòng cháy, chữa cháy

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:00
Theo Bộ Công an, các trường hợp bị tạm đình chỉ hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
Cùng tác giả

"1 luật sửa 4 luật" khơi thông điểm nghẽn sẽ tác động tốt nền kinh tế

Thứ 6, 21/06/2024 | 17:55
Đa số các ĐBQH cho rằng các dự án Luật được thi hành sớm hơn ngày nào sẽ có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội sớm ngày đó.

Hạn chế tiếp xúc đi lại với người chưa thành niên phạm tội có khả thi?

Thứ 6, 21/06/2024 | 15:42
ĐBQH cho rằng, chúng ta không thể có nhân lực để hàng ngày, hàng giờ giám sát việc gặp ai, đi tới đâu và đi vào những khung giờ nào của những người chưa thành niên.

Cần tách vụ án hình sự có người chưa thành niên phạm tội

Thứ 6, 21/06/2024 | 15:05
Theo các ĐBQH người chưa thành niên phạm tội thường do hoàn cảnh, nhận thức còn hạn chế, phần lớn là học sinh tại các trường nghề, trường phổ thông.

Hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành đầu tư kinh doanh có điều kiện

Thứ 6, 21/06/2024 | 09:23
Theo UBTVQH, hoạt động dịch vụ lưu trữ là hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, liên quan đến tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn.

Phân công Phó Chủ tịch Quốc hội và 3 nhân sự giám sát chuyên đề môi trường

Thứ 6, 21/06/2024 | 09:02
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải được phân công làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.
Cùng chuyên mục

"1 luật sửa 4 luật" khơi thông điểm nghẽn sẽ tác động tốt nền kinh tế

Thứ 6, 21/06/2024 | 17:55
Đa số các ĐBQH cho rằng các dự án Luật được thi hành sớm hơn ngày nào sẽ có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội sớm ngày đó.

Hạn chế tiếp xúc đi lại với người chưa thành niên phạm tội có khả thi?

Thứ 6, 21/06/2024 | 15:42
ĐBQH cho rằng, chúng ta không thể có nhân lực để hàng ngày, hàng giờ giám sát việc gặp ai, đi tới đâu và đi vào những khung giờ nào của những người chưa thành niên.

Cần tách vụ án hình sự có người chưa thành niên phạm tội

Thứ 6, 21/06/2024 | 15:05
Theo các ĐBQH người chưa thành niên phạm tội thường do hoàn cảnh, nhận thức còn hạn chế, phần lớn là học sinh tại các trường nghề, trường phổ thông.

Báo chí - cầu nối giữa lực lượng công an với người dân

Thứ 6, 21/06/2024 | 11:05
Báo chí như một cây cầu kết nối, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về những chiến công, hy sinh thầm lặng của lực lượng công an, qua đó giúp lực lượng ngày càng vững mạnh.

“Tính chân thực là nguyên tắc cao nhất của báo chí”

Thứ 6, 21/06/2024 | 10:00
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, báo chí không chỉ là nơi cung cấp thông tin chính xác, bổ ích, mà còn phải định hướng dư luận xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Phân công Phó Chủ tịch Quốc hội và 3 nhân sự giám sát chuyên đề môi trường

Thứ 6, 21/06/2024 | 09:02
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải được phân công làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đóng góp của báo chí giúp Thái Nguyên phát triển bền vững và toàn diện

Thứ 5, 20/06/2024 | 08:00
Ông Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao vai trò của báo chí Trung ương và địa phương giúp tỉnh Thái Nguyên phát triển bền vững và toàn diện từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Báo chí - cầu nối giữa lực lượng công an với người dân

Thứ 6, 21/06/2024 | 11:05
Báo chí như một cây cầu kết nối, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về những chiến công, hy sinh thầm lặng của lực lượng công an, qua đó giúp lực lượng ngày càng vững mạnh.

“Tính chân thực là nguyên tắc cao nhất của báo chí”

Thứ 6, 21/06/2024 | 10:00
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, báo chí không chỉ là nơi cung cấp thông tin chính xác, bổ ích, mà còn phải định hướng dư luận xã hội.

Người trẻ làm nghề báo

Thứ 5, 20/06/2024 | 09:00
Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng nhiều bạn trẻ vẫn chọn nghề báo với mong muốn cống hiến sức trẻ, sự sáng tạo với nghề.