Ông Tất Thành Cang gây thiệt hại 184 tỷ đồng tài sản Nhà nước

Ông Tất Thành Cang gây thiệt hại 184 tỷ đồng tài sản Nhà nước

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 11/05/2021 | 17:03
Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP.HCM xác định, bị can Tất Thành Cang đã vi phạm quy định về quản lý kinh tế, dẫn đến thiệt hại đối với tài sản Nhà nước.

Những con số nhức nhối

Ngày 11/5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 481-29/KLĐTBS-PC03.

Theo đó, phía cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đề nghị truy tố bổ sung đối với 19 bị can trong vụ án Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã xác minh nhiều nội dung cần làm rõ trong vụ án.

Dòng chảy pháp luật - Ông Tất Thành Cang gây thiệt hại 184 tỷ đồng tài sản Nhà nước

Vụ án Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Ngày 25/3, cơ quan điều tra ra Quyết định trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP.HCM định giá toàn bộ tài sản, các khoản phải thu, phải trả của công ty SADECO để làm cơ sở xác định thiệt hại trong việc phát hành cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.

Ngày 16/4, Kết luận định giá tài sản số 2161/KL-HĐĐGTS nêu rõ, vào thời điểm tháng 1/2017, giá trị tài sản của công ty SADECO là hơn 3.245 tỷ đồng. Giá trị các khoản nợ phải trả là hơn 481 tỷ đồng.

Đối chiếu quy định của bộ Tài chính và kết quả định giá, đã đủ cơ sở xác định rằng, giá trị cổ phần của công ty SADECO tại thời điểm phát hành cho công ty Nguyễn Kim vào tháng 1/2017 là 162.571 đồng.

Như vậy, thiệt hại của việc công ty SADECO trong việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim là 1.103 tỷ đồng

Trong đó, thiệt hại cho vốn của UBND TP.HCM là 485 tỷ đồng, vốn của Thành ủy TP.HCM là hơn 184 tỷ đồng và các cổ đông khác là 433,5 tỷ đồng.

Còn từ tháng 1/2017 đến tháng 1/2019, công ty SADECO chưa chia cổ tức cho cổ đông, mà vẫn giữ lại cho đến nay.

Do đó, ngoài việc bị thất thoát, thiệt hại trong việc phát hành cổ phần với giá thấp như đã nêu ở trên thì tài sản Nhà nước không bị thất thoát thiệt hại thêm trong khoảng thời gian phát hành cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.

 Bị can Tề Trí Dũng và những sai phạm 

Về vai trò, trách nhiệm của các bị can đối với số tiền thất thoát, thiệt hại trong vụ án, kết luận điều tra xác định ông Tề Trí Dũng có vai trò chính đối với các sai phạm. 

Bởi lẽ, ông Tề Trí Dũng vừa là Tổng Giám đốc vừa là thành viên HĐTV công ty IPC, Chủ tịch HĐQT công ty SADECO.

Trong việc công ty SADECO phát hành cổ phần cho công ty Nguyễn Kim, ông Tề Trí Dũng có vai trò xuyên suốt từ việc thực hiện các thủ tục hợp tác.

Từ lúc thực hiện chủ trương hợp tác với công ty Nguyễn Kim, đến khi hoàn thành việc phát hành cổ phần với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Thậm chí còn sử dụng kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định giá, với tài sản bị định giá thấp, sai quy định để thực hiện các thủ tục phát hành cổ phần cho công ty Nguyễn Kim, thấp hơn giá trị của công ty SADECO.

Từ đó đã gây thiệt hại cho công ty SADECO số tiền 1.103 tỷ đồng. Cho nên, hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, được quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Dòng chảy pháp luật - Ông Tất Thành Cang gây thiệt hại 184 tỷ đồng tài sản Nhà nước (Hình 2).

Bị can Tề Trí Dũng được xác định có vai trò chính đối với các sai phạm xảy ra tại công ty SADECO.

Đối tượng Tề Trí Dũng cũng là người chủ trương thực hiện chuyến đi, trao đổi với bà Nguyễn Thị Lãm Thúy, công ty Du lịch Bến Thành và giao cho Hồ Thị Thanh Phúc tổ chức thực hiện việc sử dụng tiền của công ty SADECO đi tham quan, du lịch dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập.

“Tề Trí Dũng trực tiếp tham gia chuyến đi, biết rõ thành phần những người cùng tham gia chuyến đi, trong đó có những người tham gia chuyến đi là không đúng thành phần được duyệt chỉ theo quy định, nhưng vẫn đồng ý thực hiện dẫn đến việc sử dụng tiền của công ty SADECO không đúng quy định”, kết luận điều tra nêu.

Hành vi này đã gây thất thoát, thiệt hại cho công ty SADECO số tiền 3,8 tỷ  đồng. Bị can Dũng cũng sử dụng nguồn tiền thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (ban kiểm soát) tại công ty SADECO trái quy định.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT công ty SADECO, ông Tề Trí Dũn đã duyệt chi nhiều khoản tiền cho mình và các thành viên HĐQT khác sử dụng cá nhân trái quy định.

Tổng số tiền được xác định là 1,7 tỷ đồng nên đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản được quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra bổ sung vụ án, ông Tề Trí Dũng thừa nhận sai phạm và vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các thủ tục phát hành cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.

Bị can Tất Thành Cang bút phê khiến thất thoát 184 tỷ đồng

Kết luận điều tra khẳng định, ông Tất Thành Cang có vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM từ 5/2/2016 đến ngày 7/1/2019.

Theo đó, ông Tất Thành Cang có trách nhiệm phụ trách Văn phòng Thành ủy; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự tán ngân sách Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua cùng với việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình, các chương trình đầu tư phát triển của Đảng bộ Thành phố.

Ngày 16/5/2017, ông Tất Thành Cang có bút phê “Đồng ý” vào Tờ trình số 1148 -TTr ngày 28/4/2017 của Văn phòng Thành ủy. Trong đó, giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng/cổ phần cho 1 cổ đông chiến lược .

Điều này là sai theo quy định tại Điều 125 và điểm d khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp, trong khi thẩm quyền quyết định về giá bán thuộc về Hội đồng quản trị.

“Tất Thành Cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá theo Điều 38 Nghị định 91/2015 của Chính phủ nhưng không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, Người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định”, kết luận điều tra cho biết.

Dòng chảy pháp luật - Ông Tất Thành Cang gây thiệt hại 184 tỷ đồng tài sản Nhà nước (Hình 3).

Bút phê "Đồng ý" của ông Tất Thành Cang khiến tài sản Nhà nước thất thoát hơn 184 tỷ đồng.

Vì thế, hành vi của ông Tất Thành Cang đã đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí được quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cho nên, ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy tại công ty SADECO (16,7%) là 184,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có vai trò của ông Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM. 

Được xác định là quản lý người đại diện vốn, ông Phạm Văn Thông đã đồng ý chủ trương để người đại diện vốn thực hiện việc biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của công ty SADECO.

Việc đồng ý thông qua chủ trương của Phạm Văn Thông góp phần gây ra hậu quả thiệt hại cho công ty SADECO và vốn của Văn phòng Thành ủy. 

Hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Vì thế, ông Phạm Văn Thông cũng phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy TP.HCM tại công ty SADECO (16,7%) là 184,2 tỷ đồng.

 

Đề nghị Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với ông Tất Thành Cang

Thứ 2, 22/03/2021 | 18:22
Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tại kỳ họp thứ hai đã đề nghị Ban Bí thư xem xét khai trừ Đảng đối với ông Tất Thành Cang.

Ông Tất Thành Cang và 18 đồng phạm bị đề nghị truy tố

Thứ 4, 13/01/2021 | 14:09
Cơ quan điều tra vừa chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 18 đồng phạm có liên quan trong vụ án tham ô và gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang

Thứ 4, 16/12/2020 | 18:34
Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Số lượng án tạm đình chỉ vẫn còn nhiều

Thứ 5, 07/07/2022 | 15:30
Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Tp.HCM, số lượng án tạm đình chỉ đã đưa ra giải quyết trong 6 tháng đầu năm còn thấp, chỉ 313 vụ được giải quyết.

Tp.HCM có nguy cơ tái bùng phát Covid-19, sốt xuất huyết đáng báo động

Thứ 5, 07/07/2022 | 10:48
Sở Y tế Tp.HCM cho biết, địa phương đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch khi Covid-19 xuất hiện biến thể mới và sốt xuất huyết đang phức tạp.

Tp.HCM ưu tiên các dự án nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp

Thứ 5, 07/07/2022 | 10:00
UBND Tp.HCM dự kiến tổng quỹ đất để phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2030 là khoảng 5.239 ha, gồm cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập sau 2 năm im ắng vì dịch Covid-19

Thứ 5, 07/07/2022 | 07:00
Cùng với sự phục hồi kinh tế xã hội, sân bay Tân Sơn Nhất đã quay lại tình trạng đông khách, lo ngại quá tải như thời điểm chưa có Covid-19.

Tp.HCM dự kiến năm học mới tăng hơn 21.000 học sinh

Thứ 4, 06/07/2022 | 20:05
Báo cáo tại kỳ họp HĐND Tp.HCM đang diễn ra, Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết, năm học mới sẽ tăng 21.897 học sinh trên các cấp học.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Số lượng án tạm đình chỉ vẫn còn nhiều

Thứ 5, 07/07/2022 | 15:30
Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Tp.HCM, số lượng án tạm đình chỉ đã đưa ra giải quyết trong 6 tháng đầu năm còn thấp, chỉ 313 vụ được giải quyết.

Công dân ứng xử pháp lý như thế nào để bảo vệ quyền lợi cho mình?

Thứ 5, 07/07/2022 | 13:00
NXB Hồng Đức (Hội Luật gia Việt Nam) vừa ấn hành cuốn sách về các quyền khiếu nại tố cáo, kiện ra toà của công dân. Đây là cuốn sách được nhiều bạn đọc quan tâm.

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Ca sĩ Vy Oanh đề nghị khởi tố 9 đồng phạm

Thứ 4, 22/06/2022 | 17:10
Theo ca sĩ Vy Oanh, nhóm 9 cá nhân là luật sư, ekip hậu trường và chủ các kênh Youtube đóng vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Phương Hằng.

Báo chí, truyền thông giúp văn bản pháp luật được ban hành có hơi thở cuộc sống

Thứ 5, 16/06/2022 | 18:22
Các cơ quan thông tấn báo chí đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương tới địa phương.

Đề nghị truy tố cha ruột và "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

Thứ 4, 20/04/2022 | 08:39
Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã có hành vi bạo hành cháu bé 8 tuổi là con của người tình dẫn đến cháu bé tử vong; cha ruột cháu bé có hành vi đồng phạm, che giấu tội phạm.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ trốn truy nã mang “vỏ bọc” thuyền viên khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ 4, 06/07/2022 | 10:51
Qua đối chiếu lai lịch của những người trên tàu, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện thuyền viên là người đang bị truy nã nên tiến hành tổ chức bắt giữ.

Lôi kéo người dân nộp tiền, sau đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 4, 06/07/2022 | 11:36
Sáng 6/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử ông Trần Đức Trung cùng 4 đồng phạm về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công dân ứng xử pháp lý như thế nào để bảo vệ quyền lợi cho mình?

Thứ 5, 07/07/2022 | 13:00
NXB Hồng Đức (Hội Luật gia Việt Nam) vừa ấn hành cuốn sách về các quyền khiếu nại tố cáo, kiện ra toà của công dân. Đây là cuốn sách được nhiều bạn đọc quan tâm.

Tp.HCM: Số lượng án tạm đình chỉ vẫn còn nhiều

Thứ 5, 07/07/2022 | 15:30
Theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Tp.HCM, số lượng án tạm đình chỉ đã đưa ra giải quyết trong 6 tháng đầu năm còn thấp, chỉ 313 vụ được giải quyết.