Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung

Phạm Trọng Tùng
Thứ 3, 27/06/2023 | 15:49
0
Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, các cấp Hội căn cứ tình hình thực tế cần phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai công tác Hội
Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 27/6, tại Bắc Ninh, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác hội và phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Hình 2).

Đồng chí Nguyễn Hùng Tiến – Chủ tịch Hội Luật gia Ninh Bình phát biểu khai mạc.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; lãnh đạo Hội Luật gia của 14 tỉnh trong Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung.

Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Hình 3).

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung – Phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh báo cáo công tác Hội

Thay mặt Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2022, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung – Phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh, đã trình bày báo cáo Sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo nêu rõ: Trên cơ sở Kế hoạch số 348/TĐKT – HLGVN ngày 22/12/2022 về phát động phong trào thi đua của Hội Luật gia Việt Nam năm 2023, các đơn vị trong Cụm đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nội dung  phong trào thi đua yêu nước trong đơn vị mình. Tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể các cấp Hội và hội viên với chủ đề: “Các cấp Hội đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024”.

Các đơn vị chủ động gắn công tác thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Hội. Các đơn vị trong Cụm Thi đua đã xây dựng Kế hoạch, phát động các đợt thi đua ngắn hạn, dài hạn, thi đua theo chuyên đề, từng đợt nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước, của Hội Luật gia Việt Nam và của địa phương, đơn vị mình.

Về công tác chính trị, tư tưởng, các đơn vị trong Cụm đã tích cực vận động hội viên gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân; không ngừng rèn luyện, trau đồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phất triển hội viên, các đơn vị trong Cụm luôn quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội. Duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt, hội họp theo quy định của Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.

Về công tác phát triển hội viên: Các đơn vị cũng đã làm tốt công tác vận động, phát triển hội viên trong đó chú trọng chất lượng và phẩm chất hội viên mới; Thực hiện làm thẻ, thu hội phí hội viên; tổ chức, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ và hội viên.

Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong Cụm đã vận động  cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật của Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của các ngành, HĐND, UBND khi có yêu cầu. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng các hình thức khác nhau như tổ chức hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến hoặc đóng góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Hội Luật gia nên ngay từ đầu năm Hội Luật gia các tỉnh/ thành phố trong Cụm đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch chỉ đạo của Trung ương Hội và địa phương.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được các đơn vị trong Cụm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả góp phần cung cấp cho người dân những kiến thức pháp luật, dịch vụ pháp lý kịp thời, có chất lượng, giúp cho nhiều người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người có công, người dân tộc thiểu sổ, người yếu thế trong xã hội được tiếp cận với pháp luật.

Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở luôn được Hội Luật gia các Tỉnh/Thành phố quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức liên quan đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần làm ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đảm bảo đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hạn chế các vi phạm pháp luật xảy ra…

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhiều đơn vị trong Cụm còn tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tham gia giám sát, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài ở địa phương. Một số đơn vị còn được phân công tham gia các phiên tiếp dân định kỳ của UBND tỉnh; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức của địa phương tổ chức, tham gia phản biện xã hội các đề án, dự án của địa phương trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành.

Về công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm các đơn vị trong Cụm đã hưởng ứng và xây dựng các nội dung thực hiện các chủ đề thi đua có chất lượng, hiệu quả.

Năm 2023 có 14/14 đơn vị trong Cụm đăng ký thi đua khen thưởng. Trong đó 04 đơn vị đăng ký Cờ Thi đua Hội Luật gia Việt Nam, 12 đơn vị đăng ký Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam.

Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Hình 4).

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu rõ công tác Hội và phong trào thi đua của Cụm Thi đua còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể là chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội trong Cụm chưa toàn diện, chưa đồng đều. Một số mặt công tác của một số đơn vị còn hạn chế. Tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động hội còn thấp, chưa thể hiện được rõ rét vai trò của Hội Luật gia trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc.

Căn cứ vào chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2023 đã triển khai từ đầu năm, trong 06 tháng cuối năm Cụm thi đua cũng đề ra những phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng tiếp theo.

Theo đó, các đơn vị trong Cụm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước, Hội Luật gia Việt nam, cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan đến công tác Hội cho hội viên và nhân dân; trong đó tập trung triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và Kế hoạch 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban Cán sự đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW.

Tiếp tục tập trung phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân trong đó tập trung vào các Luật được Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 5, thứ 6 thông qua.

Tiếp tục xây dựng, phát triển, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; lựa chọn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp Hội thực sự tâm huyết, nhiệt tình, uy tín, trách nhiệm, có trình độ chuyên môn.

Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Hình 5).

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến những đề xuất về hoạt động và tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam tại Cụm thi đua.

Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Hình 6).

Đồng chí Trần Đức Long - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đức Long nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2023, các cấp Hội cần tập hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tậm công tác Hội đã đề ra, trong đó đặc biệt là việc triển khai thực hiện chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Đảng đoàn Quốc Hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh việc các cấp Hội căn cứ tình hình thực tế tại địa phương vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo để xây dựng các phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực, có giải pháp cụ thể.

Bên cạnh đó, các tỉnh Hội cần tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp và phát triển hội viên nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tổ chức Hội và hoạt động của các cấp Hội, Chi hội Luật gia trực thuộc.

Đồng chí đề nghị các cấp hội cần nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về tổ chức Đại hội Hội Luật gia các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 cũng như tổng kết công tác hội năm 2023. Đồng thời thông báo về một số công tác hội trong thời gian tới và giải đáp một số ý kiến của đại biểu.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Hình 7).

Lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung chụp ảnh lưu niệm.

Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Hình 8).

 

Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Hình 9).

 

Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Hình 10).

 

Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Hình 11).

 

Sự kiện - Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của HLG các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung (Hình 12).

 

Hội Luật gia các cấp cần làm tốt nhiệm vụ để chứng minh khả năng

Thứ 3, 27/06/2023 | 12:39
Theo TS. Trần Công Phàn, chưa có lúc nào vị trí, vai trò và việc tạo điều kiện đối với Hội Luật gia các cấp hoạt động lại được thuận lợi như lúc này.

Hơn 2.000 lượt ý kiến tham gia xây dựng pháp luật của Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc

Thứ 3, 27/06/2023 | 10:22
Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc xác định công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Đồng Nai: Hội Luật gia chú trọng công tác phổ biến, Giáo dục pháp luật

Thứ 7, 24/06/2023 | 09:05
Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo, về kết quả nhân rộng mô hình điểm tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, với đoàn kiểm tra của tỉnh.
Cùng tác giả

Người dân đội mưa đến phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng

Thứ 7, 24/02/2024 | 16:30
Ngày 24/2, dù thời tiết mưa rét nhưng hàng ngàn người dân vẫn đội mưa đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) để lễ phủ trong ngày rằm tháng Giêng.

Người dân đội mưa rét, xếp hàng xuyên đêm xin ấn đền Trần

Thứ 7, 24/02/2024 | 14:45
Bất chấp trời mưa nặng hạt, du khách thập phương vẫn không ngừng đổ về đền Trần, tỉnh Nam Định để xin ấn thiêng liêng.

Kịch tính trai làng lội nước thi bắt vịt giành giải thưởng

Thứ 4, 21/02/2024 | 20:50
Với phần thưởng thắng cuộc cấp số nhân, tại hội thi bắt vịt làng Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội thu hút hàng chục thanh niên lội đầm nước tham gia.

Xếp hàng từ 3h sáng mua vàng ngày vía Thần Tài

Thứ 2, 19/02/2024 | 08:05
Ngày 19/2, ngày vía Thần Tài, rất đông người dân đã có mặt tại Hà Nội các cửa hàng vàng từ sớm để mua vàng cầu may.

Độc đáo rước kiệu “bay” qua sông, quay giữa giếng chùa

Chủ nhật, 18/02/2024 | 21:30
Ngày mùng 9 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tại lễ hội chùa Phượng Vũ (Thái Bình), hàng chục trai tráng dầm mình dưới nước để khiêng kiệu qua sông.
Cùng chuyên mục

CSGT ghi hình xử phạt tài xế vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chủ nhật, 25/02/2024 | 09:59
Trong 6 ngày, CSGT đã lập biên bản đối với 33 trường hợp, phạt tiền 171 triệu đồng, tước 31 bằng lái đối với tài xế vi phạm trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đầu tư đường cao tốc: Phân kỳ nhưng an toàn là nguyên tắc thượng tôn

Thứ 7, 24/02/2024 | 08:00
Để khắc phục những bất cập ở nhiều tuyến cao tốc, cần khẩn trương rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các tuyến cao tốc đã được phân kỳ đầu tư, sớm triển khai mở rộng.

Báo điện tử VTC News đổi tên miền

Thứ 6, 23/02/2024 | 17:37
Việc thay đổi tên miền đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Báo điện tử VTC News trong việc kiên trì thực hiện sứ mệnh của Báo trong suốt 15 năm qua.

Tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết hướng dẫn tổ chức giải trình

Thứ 6, 23/02/2024 | 11:34
Việc tổ chức hội nghị nhằm quán triệt Nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Kho nhựa ở Hải Phòng bốc cháy dữ dội trong đêm

Thứ 6, 23/02/2024 | 08:46
Sau gần 3 giờ, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Tp.Hải Phòng mới khống chế được đám cháy xảy ra tại kho nhựa trên địa bàn xã An Hồng, huyện An Dương.
     
Nổi bật trong ngày

Trao giải 2 cuộc thi về Bộ đội Biên Phòng Kiên Giang

Thứ 7, 24/02/2024 | 09:00
Đây là những tác phẩm có giá trị nội dung và nghệ thuật về Bộ đội Biên phòng Kiên Giang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đầu tư đường cao tốc: Phân kỳ nhưng an toàn là nguyên tắc thượng tôn

Thứ 7, 24/02/2024 | 08:00
Để khắc phục những bất cập ở nhiều tuyến cao tốc, cần khẩn trương rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các tuyến cao tốc đã được phân kỳ đầu tư, sớm triển khai mở rộng.