Quảng Nam và Đà Nẵng cùng gỡ vướng đắp đập ngăn nhiễm mặn, thiếu nước

Quảng Nam và Đà Nẵng cùng gỡ vướng đắp đập ngăn nhiễm mặn, thiếu nước

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 28/05/2024 | 08:52
0
Khi đập tạm trên sông Quảng Huế hoàn thành sẽ giảm tình trạng nhiễm mặn, thiếu nước, ở thành phố Đà Nẵng và huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam.

Vướng mắc khi đắp đập tạm trên sông Quảng Huế

Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương đắp đập tạm trên sông Quảng Huế năm 2024 và các năm tiếp theo cho đến khi công trình điều tiết nguồn nước và chỉnh trị sông Quảng Huế được xây dựng hoặc có giải pháp công trình phân lưu phù hợp trên sông Quảng Huế.

Về lâu dài, UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng cùng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, sớm tổ chức đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Vu Gia và Quảng Huế để có giải pháp công trình điều tiết nguồn nước và chỉnh trị sông Quảng Huế phù hợp và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để tổ chức thực hiện.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, là chủ đầu tư, đã triển khai gia cố đập tạm Quảng Huế. Sau đó, Công ty đã tiến hành triển mở đường để tập kết vật tư đến tại hiện trường chuẩn bị thi công.

Môi trường - Quảng Nam và Đà Nẵng cùng gỡ vướng đắp đập ngăn nhiễm mặn, thiếu nước

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã bị nhiều người dân cản trở với lý do không nhận được thông tin về gia cố đập tạm và việc gia cố sẽ gây xói lở giảm nguồn nước ngầm cho các giếng nước đang sử dụng của người dân tại xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Do đó, Công ty không thể thi công.

Trước tình hình không thể thi công đắp đập tạm được, ngày 24/4, các đơn vị địa phương liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng họp phối hợp triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

Ngày 25/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng có công văn gửi các đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tham gia ý kiến về phương án gia cố đập tạm trên sông Quảng Huế.

Sau khi tiếp nhận được các ý kiến của các đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh Quảng Nam về hồ sơ phương án đắp đập tạm, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã có giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ phương án đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để gửi lại các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp trong quá trình thực hiện đắp đập tạm.

Theo dự báo thời tiết, dòng chảy trên sông Vu Gia sẽ không thuận lợi trong thời gian tới, tình hình các nhà máy thuỷ điện xả lưu lượng không ổn định và do địa hình ngã ba sông Quảng Huế thay đổi theo hướng hạ thấp ở phía Thu Bồn, bồi lấp ở phía Vu Gia nên tỷ lệ phân nước có chiều hướng tăng về sông Thu Bồn và giảm về sông Vu Gia.

Để đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân dân trong việc sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng đã có đề nghị với UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các sở chuyên môn tỉnh Quảng Nam phối hợp với các chuyên môn của thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng để triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo UBND các xã Đại An, Đại Cường tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng trong việc thi công hoàn thành đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

Quảng Nam “bắt tay” đắp đập cùng Đà Nẵng

Liên quan vấn đề này, ngày 27/5, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có yêu cầu Các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các ngành cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và các ngành cơ quan liên quan của thành phố Đà Nẵng để triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

Ông Bửu cũng giao UBND huyện Đại Lộc chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và các ngành, cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin, phương án, kế hoạch triển khai thực hiện đắp đập tạm và tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tạo sự đồng thuận để Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

Môi trường - Quảng Nam và Đà Nẵng cùng gỡ vướng đắp đập ngăn nhiễm mặn, thiếu nước (Hình 2).

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông còn đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và các ngành, cơ quan liên quan của thành phố Đà Nẵng tích cực phối hợp với UBND huyện Đại Lộc và các ngành, cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Nam tổ chức cung cấp thông tin, phương án, kế hoạch triển khai thực hiện đắp đập tạm; tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn và giải thích các nội dung phát sinh liên quan nếu có, tạo điều kiện để triển khai thi công hoàn thành đắp đập tạm trên sông Quảng Huế theo kế hoạch đề ra.

Đắp đập tạm nhằm giảm tình trạng thiếu nước, nhiễm mặn hạ du

Theo bản tin dự báo khí hậu thời hạn mùa (từ tháng 3 đến 8/2024) của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 3 đến tháng 5/2024, tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm; cần đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Như vậy, tình trạng thiếu nước, nhiễm mặn ở hạ du sông Vu Gia bao gồm thành phố Đà Nẵng và huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam có nguy cơ cao xảy ra.

Trong các năm từ 2019 đến 2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng tiến hành đắp đập tạm bằng bao cát trên sông Quảng Huế đến cao trình 3,2m.

Môi trường - Quảng Nam và Đà Nẵng cùng gỡ vướng đắp đập ngăn nhiễm mặn, thiếu nước (Hình 3).

Khi đập tạm trên sông Quảng Huế hoàn thành sẽ giảm tình trạng nhiễm mặn, thiếu nước, ở thành phố Đà Nẵng và huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam.

Năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế. Tuy nhiên, do mực nước trên sông Vu Gia luôn ở mức cao, bảo đảm yêu cầu cấp nước cho hạ du nên không cần thiết đắp đập tạm trên sông Quảng Huế.

Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng đã lập hồ sơ thiết kế gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam để triển khai thực hiện theo quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 1/2/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước; tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh Quảng Nam để xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Để tiếp tục bảo đảm cấp nước an toàn cho hạ du sông Vu Gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong năm 2024, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai đắp đập tạm trên sông Quảng Huế để các đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện khi điều kiện thực tế cho phép và đã được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.

Nhiều nơi ngay thành phố Quảng Ngãi dân phải dùng nước nhiễm phèn, mặn

Thứ 2, 02/10/2023 | 10:04
Nhiều năm qua, hàng nghìn người dân các xã Nghĩa Phú, Tịnh Kỳ, Nghĩa Hà thuộc Tp.Quảng Ngãi phải sử dụng nước nhiễm phèn, mặn…

Thanh Hóa: Người dân mất tiền mua nước sạch nhiễm mặn

Thứ 6, 17/12/2021 | 13:34
Tình trạng nước sạch từ nhà máy nước bị nhiễm mặn, đã khiến cho đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị đảo lộn.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Chấm dứt thêm cơ sở luyện chữ trẻ mầm non không phép

Thứ 5, 20/06/2024 | 22:00
Ngày 20/6, UBND quận Thanh Khê đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở dạy thêm cho trẻ mầm non không phép.

Đà Nẵng: Bắt thêm đối tượng trong vụ hỗn chiến khiến một người tử vong

Thứ 5, 20/06/2024 | 21:28
Sau khi tham gia vụ hỗn chiến khiến một người tử vong, Khánh đã bỏ trốn nhưng vẫn bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Vụ ly hôn trăm tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng muốn 80% tài sản chung

Thứ 4, 19/06/2024 | 16:33
Tòa sơ thẩm tuyên phần tài sản chung chia 70% cho người chồng, 30% cho người vợ, nhưng ông B. không đồng thuận, kháng cáo đề nghị chia tỷ lệ 80% và 20%.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu khủng bố

Thứ 3, 18/06/2024 | 06:00
Trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, cắt dán hình ảnh, đưa lên mạng xã hội hoặc tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép...

Đà Nẵng: Chấm dứt một cơ sở dạy thêm tự phát

Thứ 2, 17/06/2024 | 17:59
Ngày 16/6, UBND quận Cẩm Lệ vừa yêu cầu chấm dứt một cơ sở dạy thêm tự phát.
Cùng chuyên mục

Cà Mau: Thành lập Khu bảo tồn biển rộng 27.000ha

Thứ 5, 20/06/2024 | 16:00
Khu bảo tồn biển được thành lập nhằm bảo vệ và bảo tồn nguồn lợi thủy sản, các loài sinh vật biển, loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Kỳ lạ hàng trăm ha cao su xanh mướt, đang cho mủ nhưng “vô chủ”

Thứ 4, 19/06/2024 | 13:00
Diện tích cao su gần 360 ha, được trồng trên 10 năm, cây xanh tốt, đang thời kỳ cho mủ nhưng kỳ lạ lại “vô chủ”.

“Xu thế xanh đã đi vào từng thành tố nhỏ nhất của ngành phân bón”

Thứ 3, 18/06/2024 | 10:20
Theo TS. Phùng Hà, để giảm phát thải khí nhà kính trong ngành phân bón, hướng tới phát triển xanh, bền vững cần phải nhắm vào cả lĩnh vực sản xuất lẫn sử dụng.

Dịch châu chấu tre hoành hành, Bộ NN&PTNT chỉ đạo khẩn

Thứ 6, 14/06/2024 | 19:01
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND 11 tỉnh về phòng chống châu chấu hại tre nứa và cây nông nghiệp.

Tp.HCM: Mưa trắng trời, một số quận xuất hiện mưa đá

Thứ 6, 14/06/2024 | 18:45
Nhiều người dân tại các khu vực ở Tp.HCM bất ngờ, vì thời tiết thành phố mưa trắng trời, nhiều khu vực xảy ra hiện tượng mưa đá.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội đề xuất chi hơn 26.300 tỷ đồng cho công tác phòng cháy chữa cháy

Thứ 4, 19/06/2024 | 18:53
Để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này, UBND Tp.Hà Nội dự kiến sẽ chi hơn 26.300 tỷ đồng để thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp.

Dự báo thời tiết ngày 20/6/2024: Tâm điểm nắng nóng có nơi trên 39 độ C

Thứ 5, 20/06/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/6). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Cà Mau: Thành lập Khu bảo tồn biển rộng 27.000ha

Thứ 5, 20/06/2024 | 16:00
Khu bảo tồn biển được thành lập nhằm bảo vệ và bảo tồn nguồn lợi thủy sản, các loài sinh vật biển, loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Bản tin 20/6: Bao giờ Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10?

Thứ 5, 20/06/2024 | 06:00
Bao giờ Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10?; Hơn 30 người ở Việt Nam qua đời mỗi ngày vì không có tạng để ghép...

Kỳ lạ hàng trăm ha cao su xanh mướt, đang cho mủ nhưng “vô chủ”

Thứ 4, 19/06/2024 | 13:00
Diện tích cao su gần 360 ha, được trồng trên 10 năm, cây xanh tốt, đang thời kỳ cho mủ nhưng kỳ lạ lại “vô chủ”.