Sắp tới, công chức nào phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm?

Sắp tới, công chức nào phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm?

Đồng Xuân Thuận

Đồng Xuân Thuận

Thứ 4, 12/02/2020 19:00

Theo dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang được Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến, sẽ có 13 ngạch công chức phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm.

Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối tượng áp dụng của Nghị định là cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập. Người có nghĩa vụ kê khai. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc kê khai, công khai, giải trình, xác minh tài sản, thu nhập xử lý vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Chính sách - Sắp tới, công chức nào phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm?

Sắp tới, công chức nào phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm?. (Ảnh minh họa)

Dự thảo quy định, kiểm soát tài sản, thu nhập để cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền biết rõ tình trạng và sự biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác quản lý cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản.

Hoạt động kiểm tài sản, thu nhập phải tuân theo pháp luật, đúng đối tượng, thực hiện thường xuyên, minh bạch, công bằng, khách quan, không làm cản trở các quyền đối với TSTN hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Thông tin dữ liệu về tài sản, thu nhập phải được sử dụng đúng mục đích để kiểm soát tài sản, thu nhập. Việc xử lý hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thực trong kê khai, giải trình tài sản, thu nhập tăng thêm phải căn cứ vào bản kê khai tài sản, thu nhập. Việc giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm được thực hiện theo Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các quy định của Nghị định này.

Theo Dự thảo, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu thông tin được yêu cầu là thông tin phức tạp, không có sẵn thì phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do và phải cung cấp trong thời hạn 15 ngày làm việc.

13 ngạch công chức sẽ phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm

Theo Điều 11 dự thảo, có 13 ngạch công chức phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm:

- Chấp hành viên

- Điều tra viên

- Kiểm toán viên

- Kiểm lâm viên

- Kiểm sát viên

- Kiểm soát viên ngân hàng

- Kiểm soát viên thị trường

- Kiểm tra viên thuế

- Kiểm toán viên

- Kiểm tra viên hải quan

- Kiểm tra viên của Đảng

- Thanh tra viên

- Thẩm phán

Bên cạnh đó, Điều 12 Dự thảo Nghị định còn quy định người giữ vị trí công tác phải kê khai tài sản hàng năm.

Đơn cử như người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên có phụ cấp chức vụ từ 0,4 trở lên làm công tác sau đây phải kê khai tài sản hằng năm:

- Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức

- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế

- Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo

- Quản lý các đối tượng nộp thuế...

Ngoài ra, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp người thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên có phụ cấp chức vụ từ 0,5 trở lên…

Hoàng Mai

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.