Sẽ có 80 bức ảnh trưng bày tại kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

Sẽ có 80 bức ảnh trưng bày tại kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

Đinh Lạc Thành
Thứ 4, 22/02/2023 | 13:50
Tại Họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, đại diện Bộ VH,TT&DL cho biết, sẽ có 5 sự kiện chính diễn ra tại đây.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 22/2, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL cho biết, nhằm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, Ban Cán sự đảng Bộ VH,TT&DL đã xây dựng và trình Ban Bí thư xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023).

Văn hoá - Sẽ có 80 bức ảnh trưng bày tại kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL phát biểu tại họp báo.

"Thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Đồng thời, khẳng định tầm nhìn của Đảng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho biết, 80 năm ghi dấu nhiều thăng trầm, thay đổi, nhưng giá trị nền tảng, bền vững mà Đề cương về văn hóa năm 1943 đã tạo nên trong dòng chảy phát triển văn hóa của đất nước vẫn còn nguyên vẹn.

"Nhìn nhận từ bối cảnh của xã hội chúng ta hiện nay đã có những phát triển mạnh mẽ về mặt kinh tế, chính trị, xã hội nhưng có những thời điểm ở đâu đó văn hóa chưa được đầu tư đúng mức, văn hóa chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu hưởng thụ tinh thần của đông đảo người dân.

Vì vậy, vận dụng các nguyên tắc của Đề cương về văn hóa như làm thế nào để văn hóa Việt Nam thật sự phát triển mạnh mẽ, phát huy được những thế mạnh một cách khoa học, thể hiện được các giá trị bản sắc của Việt Nam trong bối cảnh thời đại 4.0 như hiện nay là cần thiết", PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương cho hay.

Văn hoá - Sẽ có 80 bức ảnh trưng bày tại kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (Hình 2).

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Bà Phương cho rằng, bối cảnh văn hóa năm 1943 của Đề cương đã tạo ra một sự thay đổi vô cùng mạnh mẽ và thời điểm trước đó thì như thế nào chúng ta đã rõ rồi.

Còn ngày hôm nay chúng ta có tạo ra được sự bứt phá mạnh mẽ đó không thì đó là một câu chuyện chúng ta phải trả lời và đó không phải là câu chuyện của riêng ngành văn hóa mà là của cả toàn bộ hệ thống chính trị xã hội của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, sự kiện sẽ có 5 hoạt động chính kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam gồm: Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển. 

Hội thảo do Bộ VH,TT&DL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Hội thảo diễn ra ngày 27/2/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội) dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 63 tỉnh/thành phố. 

Hội thảo nhằm cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, những người thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp nhân dân những hiểu biết về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua.

Hội thảo huy động sự tham gia của các cơ quan tham mưu, quản lý văn hóa và các nhà nghiên cứu văn hóa, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thực hành văn hóa trong cả nước nhằm làm rõ các giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam; quá trình vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương về văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người hiện nay và trong tiến trình lịch sử; những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đã đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và đường lối văn hóa của Đảng.

Đồng thời, làm rõ các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương trong thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội thảo gồm 2 phiên: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dự kiến có 300 đại biểu tham dự trực tiếp.

Tiếp đó là Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Sự kiện do Bộ VH,TT&DL chủ trì, cùng phối hợp là Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan có liên quan, diễn ra vào 20h ngày 28/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với chủ đề Đề cương Văn hóa Việt Nam - Những dấu ấn Lịch sử. Chương trình được trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Thứ 3 là Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 25/2 đến 3/3 trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, lễ khai mạc tuần phim được tổ chức vào 19 giờ ngày 25/2 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (số 87 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội).

Sự kiện thứ 4 là chiếu phim tài liệu 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Với khối lượng hình ảnh, tư liệu đồ sộ, những thước phim sẽ chuyển tải thông điệp ý nghĩa, tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam cùng quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của bản Đề cương lịch sử trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phim dự kiến phát sóng vào 20h30 ngày 27/2 trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam với thời lượng trên 40 phút.

Văn hoá - Sẽ có 80 bức ảnh trưng bày tại kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (Hình 3).
Hình ảnh tư liệu Đề cương về văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam).

Cuối cùng là triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam góp phần làm phong phú các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam cũng sẽ được tổ chức trong hai ngày 27 và 28/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Dự kiến sẽ có 80 bức ảnh được trưng bày tại sự kiện.

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

Thứ 4, 29/06/2022 | 13:51
Bộ VHTTDL chính thức Ban hành Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc.

Bộ VHTT&DL: Khách quốc tế có thể test nhanh, đi tự do khi đến Việt Nam

Thứ 2, 21/02/2022 | 14:12
Sáng 21/2, Tổng cục Du lịch thông tin những điểm mới nhất trong phương án đón khách quốc tế, dự kiến áp dụng từ 15/3.

Hội nghị Văn hoá toàn quốc là điểm sáng của ngành Văn hoá 2021

Thứ 5, 06/01/2022 | 16:58
Ngày 6/1/2022, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

600 đại biểu, văn nghệ sĩ dự 'Hội nghị Diên Hồng' của ngành văn hóa

Thứ 4, 24/11/2021 | 07:54
Hội nghị nhằm đánh giá kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ thời gian tới.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Ngắm những tác phẩm ấn tượng qua các kỳ Olympic tại Hà Nội

Thứ 7, 27/05/2023 | 08:03
Triển lãm “Đường tới Olympics 2024” giới thiệu 24 bức ảnh tôn vinh tinh thần Olympic và các môn thi đấu tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Lý do phim American Born Chinese bị khán giả Trung Quốc "ném đá"

Thứ 7, 27/05/2023 | 07:00
Tình tiết Tôn Ngộ Không sinh con, Quan Âm Bồ Tát đi giày đế cao khiến bộ phim American Born Chinese vấp phải nhiều chỉ trích.

Di sản để khai thác du lịch hay du lịch để bảo tồn di sản?

Thứ 6, 26/05/2023 | 20:00
Tại sao phải “bắt” di sản phục vụ du lịch mà không phải ngược lại?

Lý Nhã Kỳ sở hữu 400 tỷ là "đại gia bất động sản" số 1 Sài Thành, hot girl này cũng không kém cạnh

Thứ 6, 26/05/2023 | 19:00
Hoạt động nghệ thuật và kinh doanh giỏi, những mỹ nhân Việt này luôn là một trong các quý cô giàu có và quyến rũ trong lòng khán giả.

Con gái "ông trùm" Nhậm Đạt Hoa chuộng váy ngắn tôn dáng hình 1m8 cực đẹp

Thứ 6, 26/05/2023 | 18:54
Ở tuổi 19, Nhậm Tình Giai ngày càng xinh đẹp, gợi cảm.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/5: Đề xuất tự động giãn chu kỳ kiểm định cho ôtô cá nhân thêm 6 tháng

Thứ 7, 27/05/2023 | 07:00
Đề xuất tự động giãn chu kỳ kiểm định cho ôtô cá nhân thêm 6 tháng; Thông tin mới vụ con hạnh kiểm trung bình, phụ huynh đến tận nhà đánh cô giáo...

Dự báo thời tiết ngày 27/5/2023: Miền Bắc đêm mưa ngày nắng

Thứ 7, 27/05/2023 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Ngắm những tác phẩm ấn tượng qua các kỳ Olympic tại Hà Nội

Thứ 7, 27/05/2023 | 08:03
Triển lãm “Đường tới Olympics 2024” giới thiệu 24 bức ảnh tôn vinh tinh thần Olympic và các môn thi đấu tại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Bản tin 28/5: Thi vào lớp 10, thí sinh được phép mang đồ dùng gì vào phòng thi?

Chủ nhật, 28/05/2023 | 07:00
Những đồ dùng thí sinh được phép mang vào phòng thi khi thi vào lớp 10; Học sinh lái xe máy chở 3 gây tai nạn, 2 người tử vong... là các tin nổi bật.

Dự báo thời tiết ngày 28/5/2023: Nắng nóng quay trở lại

Chủ nhật, 28/05/2023 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.