biên dịch

Bằng cấp phủ bụi, thạc sĩ đi buôn đồ lót

Bằng cấp phủ bụi, thạc sĩ đi buôn đồ lót

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
"Chưa bao giờ tôi nghĩ bao nhiêu năm ăn học, hết cấp nọ bằng kia cuối cùng mình lại đi buôn. Nhưng giữa cái thời khắc khó khăn thế này, đây là sự lựa chọn duy nhất mà cuộc sống đẩy đưa cái thân phận thạc sĩ".
Xem thêm...