chậm nộp phạt vi phạm giao thông

Đề xuất quy trình thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Đề xuất quy trình thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:28
Người có thẩm quyền thu tiền phạt trực tiếp phải lập bảng kê biên lai thu tiền phạt và nộp toàn bộ số tiền đã thu vào Kho bạc Nhà nước theo thời gian quy định.
Khi nào được miễn, giảm tiền nộp phạt vi phạm giao thông?

Khi nào được miễn, giảm tiền nộp phạt vi phạm giao thông?

Thứ 6, 14/08/2020 | 09:51
Vì lý do nào đó, người vi phạm giao thông có thể không có khả năng nộp phạt, khi ấy sẽ được xem xét miễn, giảm tiền nộp phạt vi phạm. Cụ thể là khi nào được miễn, giảm tiền phạt vi phạm giao thông?
Chậm nộp phạt vi phạm giao thông bị xử lý thế nào?

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông bị xử lý thế nào?

Thứ 3, 06/06/2017 | 11:05
Nếu chậm nộp tiền phạt lỗi vi phạm giao thông thì có bị phạt thêm tiền không? Cách tính thời gian chậm nộp cụ thể ra sao?
Xem thêm...