chầu rìa

Ligue I - Vẫn mang phận chầu rìa

Ligue I - Vẫn mang phận chầu rìa

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Ngoại trừ Paris Saint Germain, 19 đội bóng còn lại của Ligue I gần như bất động trên thị trường chuyển nhượng.
Xem thêm...