chủ tịch napas

"Cứ 3 người thì 2 người cố gắng không cần dùng tiền mặt"

Thứ 6, 17/06/2022 | 19:50
Lượng ngày người tiêu dùng không dùng tiền mặt và quản lý chi tiêu của mình không dùng tiền mặt là 13,7 ngày, 50% thành công trong việc sử dụng không dùng tiền mặt.
Ông Nguyễn Quang Minh làm Tổng Giám đốc Napas

Ông Nguyễn Quang Minh làm Tổng Giám đốc Napas

Thứ 7, 16/04/2022 | 09:54
Ông Minh sẽ cùng Chủ tịch Napas Nguyễn Quang Hưng và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hồng Quyên đại diện phần vốn Nhà nước tại Napas giai đoạn 2020-2025.
Giải bài toán “ma trận” phí chồng phí khi sử dụng thẻ tín dụng

Giải bài toán “ma trận” phí chồng phí khi sử dụng thẻ tín dụng

Thứ 6, 11/03/2022 | 16:54
Các ngân hàng và cả người tiêu dùng đang phải trả hàng loạt loại phí cho các tổ chức quốc tế nhưng chỉ có mục đích tiêu dùng trong nước.
Giao dịch rút tiền mặt qua ATM lần đầu tiên giảm

Giao dịch rút tiền mặt qua ATM lần đầu tiên giảm

Thứ 6, 07/01/2022 | 17:06
Việc thúc đẩy chuyển đổi số cùng với triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt giúp tỉ trọng giao dịch rút tiền mặt tại ATM liên tiếp giảm dần thời gian qua.
Chủ tịch NAPAS giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN

Chủ tịch NAPAS giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN

Thứ 6, 02/06/2017 | 15:29
Thống đốc NHNN vừa ban hành quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN.
Xem thêm...