Công ty Á Cường

Công bố thông tin sai lệch, Khoáng sản Á Cường bị xử phạt

Công bố thông tin sai lệch, Khoáng sản Á Cường bị xử phạt

Thứ 6, 03/12/2021 | 06:00
Tập đoàn Khoáng sản Á Cường đã công bố sai lệch nhiều chỉ tiêu trong báo cáo tài chính nên bị UBCKNN xử phạt 70 triệu đồng.
 Bộ TN&MT chỉ rõ nhiều sai phạm của Công ty Á Cường

Bộ TN&MT chỉ rõ nhiều sai phạm của Công ty Á Cường

Thứ 3, 15/11/2016 | 21:25
Công ty Á Cường không lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định...
Xem thêm...