cũng chưa đăng ký

Trường hợp đăng ký thất nghiệp quá thời hạn

Trường hợp đăng ký thất nghiệp quá thời hạn

Thứ 3, 25/06/2013 | 15:23
Ông Nguyễn Đăng Bang (bang.nguyendang@...) chấm dứt hợp đồng lao động với 1 Công ty vào ngày 30/12/2011, đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1/2009-12/2011, nay chưa tìm được việc làm, cũng chưa đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ông Bang muốn được biết, ông có thể đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp vào thời điểm này không?
Xem thêm...