cừu đực

Khách sạn xa hoa dành cho… cừu

Khách sạn xa hoa dành cho… cừu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
– Một số doanh nghiệp của Nhật đã phát kiến ra một dịch vụ vô cùng thú vị chỉ dành cho những chú cừu.
Xem thêm...