dầu khí Biển Đông

Thua các nhà thầu quốc tế ngay trên “sân nhà”

Thua các nhà thầu quốc tế ngay trên “sân nhà”

Thứ 5, 06/01/2022 | 06:00
Vấn đề xung đột pháp luật khi dẫn chiếu các văn bản pháp luật có liên quan có quy định khác hoặc mâu thuẫn với Luật Dầu khí trong quá trình triển khai dự án.
Trung Quốc-Philippines 'nóng' vì dầu khí Biển Đông

Trung Quốc-Philippines 'nóng' vì dầu khí Biển Đông

Thứ 2, 22/07/2013 | 08:27
Bất chấp nỗ lực khu vực nhằm thiết lập bộ qui tắc ứng xử (COC), nguy cơ xung đột vũ trang đang gia tăng trở lại ở Biển Đông.
Xem thêm...