đề thi đáp án môn toán

Phê bình sự phê bình đề thi truyện ngắn “Vợ nhặt”

Phê bình sự phê bình đề thi truyện ngắn “Vợ nhặt”

Thứ 5, 29/06/2023 | 17:30
Trong đề thi tốt nghiệp THPT môn Văn năm nay, truyện ngắn “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân được đưa vào như một phần lớn dữ liệu câu hỏi. Và ngay lập tức đã làm xuất hiện nhiều ý kiến “phê bình” - hiểu theo nghĩa là chê/ trách - trên mạng xã hội.
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 112

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 112

Thứ 4, 28/06/2023 | 17:16
Đáp án, đề thi môn Toán mã đề 112 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 109

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 109

Thứ 4, 28/06/2023 | 16:11
Đáp án, đề thi môn Toán mã đề 004 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 113

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 113

Thứ 4, 28/06/2023 | 16:10
Đáp án, đề thi môn Toán mã đề 113 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 107

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 107

Thứ 4, 28/06/2023 | 16:09
Đáp án, đề thi môn Toán mã đề 107 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 101

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 101

Thứ 4, 28/06/2023 | 16:09
Đáp án, đề thi môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 122

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 122

Thứ 4, 28/06/2023 | 16:07
Đáp án, đề thi môn Toán mã đề 122 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 118

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 118

Thứ 4, 28/06/2023 | 16:05
Đáp án, đề thi môn Toán mã đề 118 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 110

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 110

Thứ 4, 28/06/2023 | 16:05
Đáp án, đề thi môn Toán mã đề 009 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 119

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 119

Thứ 4, 28/06/2023 | 16:05
Đáp án, đề thi môn Toán mã đề 119 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 104

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 104

Thứ 4, 28/06/2023 | 16:02
Đáp án, đề thi môn Toán mã đề 104 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 116

Đề thi, đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2023 chuẩn nhất mã đề 116

Thứ 4, 28/06/2023 | 16:01
Đáp án, đề thi môn Toán mã đề 116 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cập nhật nhanh và chính xác nhất trên tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật. Mời độc giả đón xem.
Xem thêm...