đối tác Việt

Coca-Cola 'thanh toán' đối tác Việt như thế nào?

Coca-Cola 'thanh toán' đối tác Việt như thế nào?

Thứ 5, 03/01/2013 | 09:46
Xuất hiện tại Việt Nam dưới hình thức liên doanh nhưng Coca Cola lần lượt loại bỏ từng đối tác của mình để trở thành công ty 100% vốn nước ngoài.
Xem thêm...