Donald John Trump tổng thống Hoa Kỳ

Donald John Trump là đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, Ông sinh: 14 tháng 6, 1946 (tuổi 71), Jamaica Hospital Medical Center, Thành phố New York, New York, Hoa Kỳ