đức thế tôn

Vì sao nên dùng thuốc 'chay'?

Vì sao nên dùng thuốc 'chay'?

Thứ 2, 04/11/2013 | 15:58
Một người sở dĩ bị bệnh khổ hành hạ, nhất là bị những chứng nan y thì nghiệp nhân căn bản của họ là do trong quá khứ đã giết hại quá nhiều.
Cuộc đời vốn sáng, chỉ con người làm cho tối tăm

Cuộc đời vốn sáng, chỉ con người làm cho tối tăm

Thứ 6, 25/10/2013 | 19:53
Hôm đó, Đức Thế Tôn nhìn các thầy Tỳ kheo và hỏi: Thế nào là sự tỏa sáng của một Tỳ kheo?
Ước muốn làm Phật

Ước muốn làm Phật

Thứ 5, 26/09/2013 | 19:32
"Biết bao kẻ trên thế gian này, dù không uống rượu mà vẫn say, không phải say vài tiếng đồng hồ như hắn, mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh. Cái bệnh say đó, say trong vô minh ái dục, Ta mới gọi là một chứng bệnh trầm kha!" - Phật ngôn.
Gọi Đức Phật bằng bạn

Gọi Đức Phật bằng bạn

Thứ 7, 21/09/2013 | 08:12
Như thuốc hay thì bệnh sẽ lành, không cần phải biết ai làm nên vị thuốc hoặc nó từ đâu lại.
Xem thêm...