đường chỉ tay

Giải phẫu đường chỉ tay để 'thay đổi số mệnh'?

Giải phẫu đường chỉ tay để 'thay đổi số mệnh'?

Chủ nhật, 21/07/2013 | 08:04
Số ca giải phẫu tái tạo đường chỉ tay đang gia tăng tại Nhật Bản, Hàn Quốc do người dân tin rằng điều này có thể cải biến số mệnh.
Đường chỉ tay và tính cách những người nổi tiếng thế giới

Đường chỉ tay và tính cách những người nổi tiếng thế giới

Thứ 2, 03/06/2013 | 19:24
Mới đây, một bộ sư tập in dấu tay của người nổi tiếng những năm 30 của thế kỉ XX lần đầu tiên được tiết lộ. Đó là cả một công trình khoa học chứng minh cho nhận loại về sự gắn kết giữa đường chỉ tay và tính cách con người.
Xem thêm...