duyên dinh

Người đáng tin cậy nhất sẽ làm ta đau khổ

Người đáng tin cậy nhất sẽ làm ta đau khổ

Thứ 2, 16/12/2013 | 17:24
Sự trông cậy vào người khác, hay nói đúng hơn là trông cậy những gì ngoài thân chắc chắn sẽ làm chúng ta đau khổ thất vọng. Vì tất cả đều là do duyên sinh, không có tướng cố định, tan hoại.
Xem thêm...