Ellen Lee DeGeneres

Người phụ nữ đồng tính đứng sau thành công của Obama

Người phụ nữ đồng tính đứng sau thành công của Obama

Thứ 4, 27/11/2013 | 09:19
Đằng sau thành công của Obama có dấu chân của một người phụ nữ đồng tính.
Xem thêm...