hội đồng nhân dân hà nội

Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

Thứ 4, 08/12/2021 | 14:39
Nghị quyết của HĐND TP thông qua xác định 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó GRDP tăng từ 7,0-7,5%.
Xem thêm...