khoanh vùng

Gia Lai ghi nhận 180 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2

Gia Lai ghi nhận 180 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2

Thứ 4, 02/02/2022 | 16:47
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai vừa ghi nhận 180 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.
Gia Lai: Ghi nhận 107 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Gia Lai: Ghi nhận 107 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 7, 15/01/2022 | 10:55
Tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho 2.172 người, ghi nhận 107 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Gia Lai: Ghi nhận 105 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2

Gia Lai: Ghi nhận 105 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2

Thứ 4, 12/01/2022 | 11:10
Tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho 1.611 người, ghi nhận 105 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.
Ghi nhận 170 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Ghi nhận 170 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 4, 29/12/2021 | 16:46
Tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 2.571 người, ghi nhận 170 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.
Gia Lai ghi nhận 152 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2

Gia Lai ghi nhận 152 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2

Thứ 7, 25/12/2021 | 11:53
Tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 3.922 người, ghi nhận 152 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.
Gia Lai ghi nhận 167 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Gia Lai ghi nhận 167 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 4, 22/12/2021 | 15:59
Tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho 3.754 người, ghi nhận 167 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Gia Lai: Ghi nhận 120 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Gia Lai: Ghi nhận 120 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 14/12/2021 | 14:52
Tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho 4.699 người, ghi nhận 120 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
 Gia Lai: Ghi nhận 110 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Gia Lai: Ghi nhận 110 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 13/12/2021 | 16:25
Tỉnh Gia Lai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 3.995 người, ghi nhận 110 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Gia Lai: Ghi nhận 180 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Gia Lai: Ghi nhận 180 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 4, 08/12/2021 | 11:18
Tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho 3.503 người, ghi nhận 180 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Gia Lai ghi nhận 128 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Gia Lai ghi nhận 128 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 4, 01/12/2021 | 12:04
Tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 2.273 người ghi nhận 128 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Gia Lai ghi nhận 110 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Gia Lai ghi nhận 110 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 23/11/2021 | 12:28
Tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho 5.937 người, phát hiện 110 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp tái dương tính.
Gia Lai: Ghi nhận 70 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Gia Lai: Ghi nhận 70 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 07/11/2021 | 10:27
Tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 7.734 người, ghi nhận 70 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 3 trường hợp tái dương tính.
Xem thêm...